Šiaulių universiteto taryba pritarė VU Šiaulių akademijos raidos plano 2021–2025 m. pakeitimams

Gegužės 22 d. įvykusiame Šiaulių universiteto tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas dėl pritarimo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2021–2025 metams pakeitimams ir dėl įgaliojimo rektoriui pasirašyti šį dokumentą.

2020 m. kovo 12 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2020–2024 metams, tačiau, parengus kai kurių šio dokumento nuostatų pakeitimus ir papildymus, Šiaulių ir Vilniaus universitetų tarybos turi dar kartą svarstyti šį dokumentą bei suteikti naujus įgaliojimui universitetų vadovams pasirašyti šį susitarimą.

Pasak dokumentą pristačiusios Šiaulių universiteto studijų prorektorės dr. Renatos Bilbokaitės, labai didelių pakeitimų Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plane 2021–2025 metams nėra. Daugiausia jų – dokumento 6 skirsnyje, kur pateikiamas Šiaulių universiteto reorganizavimo į Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją procesų lėšų poreikis iki 2025 m. Dokumente detaliai išdėstytas papildomų valstybės asignavimų poreikis atlyginimams, mokslui, mokslo ir studijų infrastruktūrai, studijų kokybei gerinti, akademiniam potencialui ir tarptautiškumui didinti, bendrabučiui atnaujinti ir kt.“

Naujajame dokumente nurodoma, jog realūs Šiaulių universiteto integracijos į Vilniaus universitetą procesai galimi nuo 2021 metų. Numatoma, jog Šiaulių akademijos direktorius bus paskiriamas ne vėliau kaip iki 2021 m. sausio 4 d., ginčų ir akademinės etikos komisijos, studijų programų komitetai turės būti suformuoti iki 2021 m. gegužės 1 d.

Apsvarsčiusi pristatytą dokumentą Šiaulių universiteto taryba bendru sutarimu pritarė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2021–2025 metams pakeitimams ir įgaliojo laikinai rektoriaus pareigas einantį prof. D. Šiaučiūną pasirašyti šį dokumentą.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Grįžti