Šiaulių universiteto taryba patvirtino VU ir ŠU susitarimą dėl VUŠA 2020–2024 metų raidos plano

kovotaryba5

kovotaryba5

Kovo 6 d. Šiaulių universiteto tarybos posėdyje buvo svarstomi trys klausimai – dėl Šiaulių universiteto struktūros pakeitimo, dėl Šiaulių universiteto 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmatos svarstymo ir tvirtinimo ir dėl Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto susitarimo dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2020–2024 metų raidos plano svarstymo ir tvirtinimo.

Posėdžio pradžioje buvo svarstomas nutarimo projektas dėl Šiaulių universiteto struktūros pakeitimo įsteigiant Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų, matematikos tyrimų atviros prieigos centrą. Naujasis padalinys įsikurs Stoties g. 11 pastate ir būtų pavaldus Universiteto mokslo ir meno prorektorei. Taryba patvirtino pakeistą Šiaulių universiteto struktūrą.

kovotaryba3

kovotaryba3

Universiteto taryba patvirtino ir 2020 m. Universiteto pajamų ir išlaidų sąmatą, kurią detaliai pristatė Finansų tarnybos vyr. ekonomistė dr. Dovilė Ruplienė. „Iš esmės pajamų ir išlaidų sąmata 2020 metams yra subalansuota. Kalbant apie valstybės asignavimus ir nuosavas Universiteto lėšas 2020 metais numatomas tik labai mažas 53 tūkst. eurų minusas, kai tuo tarpu pernai jis buvo 368 tūkst. eurų. Šiemet dar kartą labai atidžiai peržiūrėjome sąmatos išlaidų eilutes ir suplanavome tik pačias būtiniausias išlaidas. Pajamų eilutėse ypač didelių skirtumų lyginant su praėjusiais metais nėra. ŠMSM asignavimai studijoms, kaip ir kiekvienais metais, mažėja, nes mažėja ir studentų skaičius. Valstybiniai asignavimai studijoms šiemet sudaro 1 mln. 412 tūkst. eurų. Valstybinis Universiteto finansavimas mokslui šiek tiek išaugo nuo 622 iki 655 tūkst. eurų. Žinoma, gerokai sumažėjo asignavimai infrastruktūrai, nes sumažėjo asignavimai studijoms“, – pažymėjo dr. D. Ruplienė. Pasak vyr. ekonomistės, šiemet numatoma daugiau surinkti nuosavų lėšų, nors dėl mažesnio studentų skaičiaus įmokų už studijas tikimasi surinkti mažiau.

kovotaryba1

kovotaryba1

Vienas iš svarbiausių posėdžio darbotvarkės klausimų – Šiaulių universiteto ir Vilniaus universiteto susitarimas dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos 2020–2024 metų raidos plano, kurį pristatė laikinai einanti studijų prorektoriaus pareigas dr. Renata Bilbokaitė. Ji pažymėjo, jog šis kartu su Vilniaus universitetu rengtas planas buvo pristatytas mūsų universiteto bendruomenei ir svarstytas Senate. Studijų prorektorė dr. R. Bilbokaitė pažymėjo, jog Senate buvo pasiūlyta pakoreguoti kai kurias Susitarimo formuluotes, ypač dėl planuojamo atsisakyti Botanikos sodo ir Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centro, tačiau Vilniaus universitetas prašė šią Sutarties formuluotę nekeisti. Po Tarybos pirmininko Laisvūno Bartkevičiaus ir narių pasisakymų bendru sutarimu buvo priimtas toks nutarimas: „Įvertinus Šiaulių universiteto Senato siūlymą ir Vilniaus universiteto (VU) poziciją dėl Šiaulių universiteto Senato siūlymo, pritarti Susitarimui dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VUŠA) raidos plano 2020–2024 m. atsižvelgiant į VU poziciją“. Pasak Tarybos narės prof. Liudos Radzevičienės, Sutartyje likusios formuluotės dėl Botanikos sodo ir Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centro nereiškia, kad šių padalinių bus atsisakoma, tačiau bus būtina ieškoti visiems priimtino jų išlaikymo ir finansavimo modelio.

kovotaryba2
kovotaryba2
kovotaryba4
kovotaryba4
 Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti