Pristatyta profesoriaus Vytauto Sirtauto knyga apie lietuvių kalbos veiksmažodinį tarinį

sirt5

sirt5

Vasario 28 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta jau 18-oji ŠU humanitarinių mokslo darbų serijos „Acta humanitarica universitatis Saulensis“ knyga – profesoriaus kalbininko Vytauto Sirtauto (1921–2008) mokslo studija „Veiksmažodinis tarinys dabartinėje lietuvių kalboje“. Pernai buvo pateiktas projektas Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir sulaukta pritarimo šios knygos idėjai, paskirta lėšų knygos leidybai. Knyga išleista pasitinkant Vytauto Sirtauto 100-ąsias gimimo metines.

Ši prof. V. Sirtauto knyga – tai jo 1969 m. Vilniaus universitete apginta disertacija, iki šiol nepraradusi vertės ir aktualumo. Disertacijos mašinraštinio rankraščio bebuvo išlikę vos keli egzemplioriai, vertingas lietuvių sintaksės veikalas tapo sunkiai prieinamas. Knyga išleista ir kaip mokslo istorijos šaltinis, stengtasi išlaikyti kuo autentiškesnę teksto formą. Leidybos projektą parengė ir knygą sudarė prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė. Knygos redaktorių kolegija – pirmininkas prof. habil. dr. Kazimieras Župerka, nariai – prof. habil. dr. Vitas Labutis (VU), prof. Bronius Maskuliūnas, doc. dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė, doc. dr. Jolanta Vaskelienė. Knygoje pateikiama ne tik stambiausias prof. V. Sirtauto veikalas, bet ir prof. K. Župerkos straipsnis „Vienas mokyčiausių žemaičių“ apie V. Sirtauto kūrybą ir gyvenimą, Klaipėdos universiteto prof. Albino Drukteinio straipsnis, įvertinantis publikuojamą V. Sirtauto darbą lietuvių sintaksės tyrinėjimų kontekste.

Knygą pasitikti į didžiausią Šiaulių apskrities biblioteką susirinko miesto lituanistų bendruomenės nariai, lietuvių kalbos mylėtojai, Vytauto Sirtauto ir lituanistinės Sirtautų šeimos gerbėjai.

Renginį vedė prof. Dž. Maskuliūnienė, pradėjusi vakarą Vytauto Sirtauto eilėraščiu „Spindi medžiai...“ apie žiemą iš jo knygos „Laiko dvasios sparnais“ (2001), pabrėždama svarbią V. Sirtautui bėgančio laiko temą. Vėliau vakaro dalyviai žiūrėjo 2009 metais nufilmuotą laidą apie profesorių V. Sirtautą iš ŠU bibliotekos fondų. Salėje iš ekrano skambėjo Profesoriaus balsas, sukosi jo padaryti vėjo malūnėliai... Vėliau kalbėjo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos direktorius prof. Bonius Maskuliūnas, kiti knygos rengėjai – prof. K. Župerka, S. Papaurėlytė-Klovienė. V. Sirtauto eiles prisiminė LR Seimo narys, doc. dr. Stasys Tumėnas. Apie Profesorių pasakojo Juliaus Janonio gimnazijos mokytojas lituanistas, profesoriaus V. Sirtauto studentas Rimvydas Sruogis, Šiaulių vicemeras Egidijus Elijošius, šv. Kazimiero ordino narė, dešimties knygų autorė Birutė Žymantienė ir kt. Jautriai nuskambėjo Vytauto Sirtauto našlės, profesoriaus bendraautorės lituanistės Jūratės Sirtautienės kalba. Ji ir sūnus Vytautas V. Sirtautas, irgi lituanistas, mokslų daktaras, atvežė prof. V. Sirtauto prirašytų kortelių vieną iš dėžučių. Ši maža dėžutė ėjo per susirinkusiųjų rankas – o juk tokių kortelių rašant disertaciją buvo surinkta apie 30 000.

sirt6
sirt6
sirt8
sirt8

Būtina prisiminti, kad Vytautas Sirtautas buvo Stasio Šalkauskio premijos laureatas (2001 m.). Tad šiuo renginiu pradėta šiųmetė filosofo Stasio Šalkauskio išminties šventė. Renginyje dalyvavo jaunieji šalkauskiečiai, jie pasitiko svečius prie salės durų ir visiems išdalijo skirtuką su Stasio Šalkauskio atvaizdu. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka parengė informatyvų atviruką, vaizduojantį visas 18 ŠU serijos „Acta humanitarica universitatis Saulensis“ knygų. Vakaro svečiai buvo apdovanoti V. Sirtauto knygomis, atviruku, skirtuku.

Trečioji vakaro dalis – gražus koncertas. Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mergaičių choras „Gama“, vadovaujamas Dainos Kavaliauskienės, nukėlė visus į taurų muzikos garsų pasaulį. Fortepijonu grojo Lėja Krikščiūnė, dainavo solistės seserys Plungytės. Jūratė Sirtautienė sakė nesitikėjusi, kad po daugelio metų tiek žmonių prisimena Profesorių, ir labai dėkojo visiems pasistengusiems išleisti knygą, surengusiems prof. V. Sirtauto, Šiaulių universiteto lituanistų legendos, šventę.

sirt2
sirt2
sirt7
sirt7
sirt3
sirt3
sirt4
sirt4
sirt11
sirt11
sirt1
sirt1
 Prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė
Grįžti