Prevencinė informacija dėl papildomų sveikatos apsaugos priemonių Šiaulių universitete

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atkreipia dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų) 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos ir rekomenduoja likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Reaguodami į susidariusią padėtį dėl koronaviruso SARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 užsienio šalyse ir užfiksuoto pirmojo atvejo Lietuvoje – Šiaulių mieste, informuojame, kad nuo šiandien Universitete veikia darbo grupė dėl koronavirusoSARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 prevencijosŠi darbo grupė bus atsakinga už prevencinių priemonių taikymą, saugos rekomendacijų pateikimą ir bendruomenės narių informavimą dėl esamos situacijos, darbo ir studijų organizavimo rizikos metu.

 

Dalijamės Šiaulių univeristeto darbo grupės dėl koronavirusoSARS-CoV-2 sukeltos infekcijos COVID-19 prevencijos rekomendacijomis ir nurodymais

Dėl tarptautinių mokslinių konferencijų ir renginių

Artimiausiu metu, esant galimybei, prašome susilaikyti nuo tarptautinių konferencijų, didesnių vietinių renginių organizavimo ir pagal galimybes visa tai perkelti į vėlesnį laiką.

Dėl bendruomenės narių tarptautinių komandairuočių, dalyvavimo konferencijose, renginiuose, susitikimuose, kelionėse ir pan. 

Rekomenduojame įvertinti vykimo į jau patvirtintas komandiruotes užsienyje tikslingumą ir nesant būtinybės – susilaikyti nuo tokių kelionių ir jas atšaukti, atidėti vėlesniam laikui. Ketinantis atšaukti komandiruotę, darbuotojas turi kreiptis į Finansų tarnybos vyr. specialistę Albiną Kvaukienę (atsakinga už komandiruotes; tel. (8 41)590 404, el. p. albina.kvaukiene@su.lt). Atvejai dėl komandiruotės atšaukimo patirtų išlaidų kompensavimo poreikio ir galimybių bus vertinami individualiai.

Prašome padalinių vadovus, tvirtinant pavaldžių darbuotojų komandiruotes, kritiškai vertinti tokių komandiruočių tikslingumą ir jų poreikį. Šios rekomendacijos galioja komandiruotėms, kurios suplanuotos iki š. m. kovo 31 dienos.

Prašome darbuotojų bei studentų, pastaruoju metu grįžusių iš minėtų šalių, nesilankyti Universitete ir susiekti su atitinkamais padaliniais (Administracijos reikalų tarnyba bei Studijų ir tarptautinių ryšių tarnyba, Finansų tarnyba), kurie sudarys sąlygas tokiems studentams mokytis nuotoliniu būdu arba savarankiškai, o darbuotojams – dirbti nuotoliniu būdu. Sprendimus, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją, gali priimti tiesioginis padalinio  vadovas.

Dėl darbo nuotoliniu būdu 

Jei darbuotojas privalo išvykti ar išvyko į komandiruotę, padalinio vadovas turi užtikrinti, kad su tokiu darbuotoju būtų sudaryta nuotolinio darbo sutartis 2 savaičių laikotarpiui, skaičiuojant nuo grįžimo iš komandiruotės dienos. Ši nuostata taip pat taikoma darbuotojams, pastaruoju metu grįžusiems iš atostogų užsienio šalyse, kurios buvo infekuotos. Darbuotojai privalo susisiekti su juos kuruojančiomis Administracijos reikalų tarnybos vyr. specialistėmis (Nijolė Pilipavičienė – tel. (8 41) 393 074; el. p. nijole.pilipaviciene@su.lt; Dainora Striškienė – tel. (8 41) 595 744, el. p. dainora.striskiene@su.lt; Zita Raziulienė – tel. (8 41) 595 764, el. p.zita.raziuliene@su.lt) pasikonsultuoti dėl prašymo dirbti nuotoliniu būdu turinio pildymo.

Studijų procesas ir organizavimas

Studijų procesas nenutrūksta – paskaitos vyksta įprastu laiku ir įprasta tvarka. Jei artimiausiu metu situacija keistųsi, studentus ir dėstytojus nedelsdami informuosime.

Dėl Šiaulių universitete studijuojančių užsienio studentų

Šiaulių universitete studijuojantys studentai iš Ispanijos, Italijos, Estijos, Prancūzijos, Latvijos, Turkijos, Kazachstano, Japonijos, Pietų Korėjos, Taivano atvyko sausio mėnesio pabaigoje ir pirmosiomis vasario mėnesio dienomis. Neužfiksuoti jokie jų sveikatos sutrikimai.

Studijų ir tarptautinių programų tarnyba atskiru pranešimu informavo užsienio šalių studentus apie esamą situaciją, rekomendavo susilaikyti nuo pažintinių kelionių į kitas pasaulio šalis, artimų vizitų Lietuvoje ir pan.

Dėl taikomų higienos priemonių Šiaulių universiteo patalpose

Šiaulių universiteto patalpose platinama bendroji informacija apie viruso prevenciją (skrajutės, brošiūros, infolapai ir pan.), aktualios instrukcijos padalinių stenduose, asmens higienos patalpose. Nuolatos atliekamas nuodugnus patalpų valymas (dezinfekuojamos durų rankenos, laiptų turėklai, liftai ir pan.), vėdinimas. Universiteto padaliniuose prie budėtojos yra reikalingi dezinfekciniai skysčiai ir panašios priemonės.

Bendros rekomendacijos ir naudingos nuorodos

Norime atkreipti dėmesį, kad atsakomybę už savo sveikatą ir kitų žmonių saugumą prisiimate ir Jūs:

jeigu esate neseniai grįžę iš užsienio šalių, kurios priklauso rizikos zonai, ar bendraujate su iš ten grįžusiais asmenimis – kruopščiai sekite savo sveikatos būklę, venkite masinių susibūrimo vietų;

dažnai ir kruopščiai plaukite rankas su muilu. Laikykitės kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę). Venkite artimo kontakto su asmenimis, kuriems pasireiškia čiaudulys, kosulys, karščiavimas ar kiti į gripą panašūs simptomai;

vėdinkite patalpas;

venkite viešojo transporto ir esant galimybėms į reikiamas vietas (darbas, paskaitos ir pan.) važinėkite savo transporto priemone. 

Primename, kad virusui paveikesni yra vyresnio amžiaus asmenys, ypač sergantys lėtinėmis ligomis. Raginame išlaikyti rimtį, bet tuo pat metu ir būti budrius, saugoti save ir aplinkinius.

 

Jeigu turėtumėte klausimų prašome kreiptis į Komunikacijos ir rinkodaros tarnybą el. p.sonata.tenyte@su.lt, tel. (8 41) 393 010. Informuosime arba nukreipsimeį pagal klausimo tematiką atsakingus kitus Šiaulių universiteto padalinius.

 

Saugokite save ir kitus! 

 

Grįžti