Šiaulių universiteto bendruomenei pristatytas VUŠA 2020–2024 metų raidos projektas

bendruom 10

bendruom 10

Vasario 20 d. Šiaulių universiteto bendruomenė buvo pakviesta į susitikimą su Šiaulių universiteto vadovais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministru prof. habil. dr. Valdemaru Razumu, Vilniaus universiteto prorektoriumi Valdu Jaskūnu ir kancleriu Nikita Ananjevu, kurio metu buvo kalbama apie Šiaulių universiteto ir Vilniaus universiteto susijungimo aspektus, esamą situaciją ir ateities perspektyvas. Taip pat buvo pristatytas VUŠA 2020–2024 metų raidos plano projektas.

 

bendruom 8

bendruom 8

Renginį pradėjęs laikinai Šiaulių universiteto pareigas einantis prof. Darius Šiaučiūnas universiteto bendruomenės narius supažindino su esama Šiaulių universiteto reorganizacijos proceso situacija ir artimiausiomis perspektyvomis. Prof. D. Šiaučiūnas: „Pertvarkos keliu einame jau trečius metus, tačiau matome, jog judame į finišo tiesiąją. 2019 m. spalio 31 d. su Vilniaus universiteto rektoriumi pasirašėme ketinimų protokolą. Pagal šį dokumentą pirmasis mūsų uždavinys buvo parengti 2020 metų sąmatą. Taigi su Vilniaus kolegomis sąmata yra aptarta ir esminiai dalykai yra suderinti. Taip pat iki vasario 1 d. turėjome parengti 2020–024 metų Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos planą. Jame numatoma, jog mokslas bus vystomas tomis kryptimis, kurios yra būtinos studijų planui vykdyti, aptariami personalo formavimo, infrastruktūros valdymo principai ir kt.“.

bendruom1

bendruom1

Laikinai Šiaulių universiteto studijų prorektorės pareigas einanti dr. Renata Bilbokaitė pristatė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VUŠA) 2020–2024 m. m. raidos plano projektą. Pasak prorektorės, šis plano projektas dar nėra galutinis, nes jis dar bus pristatomas ŠMSM, svarstomas Senate, universiteto taryboje.

„Nuo 2020 iki 2024 metų VUŠA veiks pagal numatytą raidos planą, kuriame aptartos valdymo, studijų, mokslo, infrastruktūros sritys, reorganizacijai reikalingų lėšų poreikis. Numatoma, kad VUŠA valdymo modelis bus grindžiamas specialaus statuso padalinio (sui generis) valdymo principais. Pagrindiniai VUŠA valdymo organai – direktorius ir taryba. Numatoma, jog tarybą sudarys 11 narių, iš kurių 4 rinks VUŠA darbuotojai, 1 skirs / rinks VUŠA studentų atstovybė ar visuotinis studentų susirinkimas, 4 skirs VU ir 1 VU deleguoto socialiniio partnerio atstovas. Galutinę tarybos sudėtį tvirtins VU Senatas VU rektoriaus teikimu. Vienintelis tarybos narys pagal pareigas bus direktorius, skiriamas VU rektoriaus.

bendruom 15

bendruom 15

Plane numatoma, jog studijos bus grindžiamos daugiakryptiškumo principais, atsižvelgiant į rentabilumo kriterijus. Numatoma vykdyti 10 bakalauro, 8 magistro ir 4 trečios pakopos studijų programas.

Mokslo vystymas bus grindžiamas tvariu finansiniu pagrindu, užtikrinant maksimalų lėšų pritraukimą iš išorės ir / arba už mokslo produkciją. Produktyvūs mokslininkai galės integruotis į VU mokslininkų vykdomus tyrimus, krypčių potencialas bus plėtojamas atitinkant jos pagrindines studijų programų kryptis.

Numatoma, jog VUŠA dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo apmokėjimo politika bus grindžiama VUŠA prieinamais finansiniais resursais, įskaitant skiriamas papildomas Valstybės lėšas pereinamajam laikotarpiui“, – pristatydama ketverių metų VUŠA raidos plano projektą pažymėjo dr. R. Bilbokaitė.

bendruom2

bendruom2

Vilniaus universiteto prorektorius V. Jaskūnas savo kalboje teigė, jog pagaliau abu universitetai sutarė dėl pereinamojo laikotarpio ir principų, kurie išdėstyti VUŠA 2020–2024 raidos plane. „Pereinamojo laikotarpio tikslas – sudaryti sąlygas tokiai veiklai, kuri leistų sujungti dvi akademines kultūras, kad būtų galima pereiti prie Vilniaus universiteto statutinių normų įgyvendinimo, galutinai pereiti prie VU tvarkų ir sudaryti prielaidas VUŠA bendruomenei veikti tomis pačiomis sąlygomis ir gauti tokį patį atlygį, kurį gauna visi universiteto darbuotojai“, – teigė V. Jaskūnas. Anot VU prorektoriaus, pereinamasis laikotarpis pareikalaus daug pastangų, bet tai yra tvaraus veikimo sąlyga, todėl reikia į šį procesą investuoti tam, kad būtų sudarytos tvarios sąlygos veikti ateityje. „Pagrindinis prioritetas – investicija į žmones, nes be dėstytojų, be mokslininkų jokia akademinė bendruomenė negali tvariai veikti“, – pažymėjo VU studijų prorektorius V. Jaskūnas.

bendruom4

bendruom4

Mokslo, studijų ir sporto viceministras prof. V. Razumas pasidžiaugė, kad tiek Vilniaus universitetas, tiek Šiaulių universitetas pagaliau atrado bendrus taškus dėl būsimo VUŠA valdymo. „ŠMSM buvo planavusi, jog peržiūrėtos reorganizavimo sąlygos, reorganizavimo planai būtų teikiami gegužės mėnesį, tačiau Vyriausybė nutarė, kad tie dokumentai būtų teikiami anksčiau – balandžio mėnesį. Kviečiu abu universitetus sutelkti jėgas, kad baigti reorganizacijos procesą būtų galima iki 2020 m. liepos 1 d.“, – sakė ŠMSM viceministras. 

Viceministro nuomone, pernai buvo padaryta klaida, kai LR Seimas nusprendė metams atidėti Šiaulių universiteto integracijos į Vilniaus universitetą procesą. Pasak viceministro, per šį laikotarpį kai kurie šalies universitetai pradėjo aktyvią intervenciją į tas sritis, kurios buvo stiprios Šiaulių universitetas. Dėl to praleistas laikas neleido išlaikyti lyderystės pozicijų Šiauliuose.

bendruom 21

bendruom 21

Susitikime taip pat dalyvavo LR Seimo Pirmininko Pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, LR Seimo nariai dr. Stasys Tumėnas ir prof. Arūnas Gumuliauskas. R. Baškienė pasidžiaugė, jog Vilniaus universitetas žiūri į Šiaulius kaip į lygiavertį regioną ir pažymėjo, jog Seimo nutarimu turės būti įteisinta tai, kas visų pastangomis padaryta reorganizuojant Šiaulių universitetą į Vilniaus universiteto Šiaulių akademiją.

Seimo nariai dr. S. Tumėnas, prof. A. Gumuliauskas, Šiaulių universiteto bendruomenės nariai pateikė klausimų ir tam tikrų pastebėjimų dėl pateikto VUŠA 2020–2024 metų raidos plano, atkreipdami dėmesį į studijų krypčių pasirinkimą, struktūrines pereinamojo laikotarpio reformas.

bendruom 16
bendruom 16
bendruom5
bendruom5
bendruom 14
bendruom 14
bendruom 18
bendruom 18
bendruom 20
bendruom 20
bendruom 11
bendruom 11
 Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
 
Grįžti