Šiaulių universiteto mokslininkės – transeuropiniame dialoge TED2020

juk1

juk1

Vasario 11–13 dienomis Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto docentė dr. Vita Juknevičienė ir lektorė dokt. Vilma Tubutienė dalyvavo 11-oje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje TED2020 (Trans European Dialogue. Politics of Bureaucracy: The Roles of Top Public Officials in Turbulent Times) Comenius universitete Bratislavoje (Slovakijoje), kurią organizavo šis universitetas ir dvi svarbiausios tarptautinės organizacijos viešojo administravimo mokslo srityje Europoje – NISPAcee (Viešojo administravimo institutų ir mokyklų tinklas centrinėje ir rytų Europoje) ir EGPA (Europos viešojo administravimo grupė).

Konferencija išsiskyrė tuo, kad joje dalyvavo nedidelė grupė kviestinių dalyvių – aukšto lygio viešojo administravimo mokslininkai, tyrėjai, praktikai, atstovaujantys Pasaulio bankui, nacionalinio lygio viešojo administravimo institucijoms. Dalyviai susirinko iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos šalių – Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Olandijos, Belgijos, Vokietijos, Austrijos, Italijos, Norvegijos, Švedijos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Kroatijos, Rumunijos, Bulgarijos, Vengrijos, Tuniso.

Konferencijos metu diskutuota itin svarbi tema – aukščiausiojo lygio valstybės tarnautojų, institucijų vadovų vaidmens kaita turbulenciniame laikmetyje biurokratijos teorijos kontekste. Nagrinėti įvairūs klausimai: aukščiausio lygio valstybės valdymo ir administravimo institucijų atstovų (ministrų, ministrų pavaduotojų, ombudsmenų, ministerijų, regioninės ir vietos valdžios vadovų ir pan.) karjeros kelias (kas ir kaip valstybės tarnyboje tampa vadovais), jų užduotys ir praktika t. y. kas yra žinoma apie valstybės tarnybos vadovų pagrindines užduotis ir praktikas, ar teorinės įžvalgos atitinka jų praktikos realijas, kaip užduotys kinta priklausomai nuo konteksto ir per laiką, ar įmanoma ir kaip tuos pokyčius paaiškinti, kaip empiriniai rezultatai ir analizė gali būti panaudojami tinkamai viešajai politikai formuoti ir geram valdymui, kaip užduotys ir praktikos gali būti geriausiai teoriškai ir empiriškai analizuojamos, kokios yra ateities valstybės tarnautojų vadovų ugdymo ir mokymo gairės ir kt. Diskutuota ir apie profesionalizmo ir politizacijos sąsajas (kokie viešojo administravimo ir politikos dichotomijos sąsajų iššūkiai kyla, kaip mokslas gali prisidėti prie tinkamos viešosios politikos formavimo procesų), atskaitomybę ir teisėtumą (kaip nustatyti politikos ir administravimo dichotomijos ribas, kam valstybės tarnybos vadovai yra ir turėtų būti atsakingi), viešąsias vertybes ir vertę visuomenei (kokia yra valstybės tarnautojų vieta suteikiant naudą / vertę visuomenei, kaip viešosios vertybės turi būti integruojamos į viešąją politiką ir jos įgyvendinimą, komunikaciją su visuomene, kokį vaidmenį čia atlieka integralumas ir etika, kaip viešojo sektoriaus skaitmenizacija paveikia praktikas).

Konferencijos metu vienam žymiausių viešosios politikos ir administravimo mokslininkų pasaulyje Pitsburgo universiteto profesoriui dr. Guy Peters buvo įteiktas Comenius universiteto garbės medalis.

juk2

juk2

Abi Šiaulių universiteto atstovės aktyviai dalyvavo diskusijose. Vilma Tubutienė diskutavo apie žmogiškųjų išteklių valdymo kaitą valstybės tarnyboje, valstybės tarnautojų veiklos vertinimo aktualijas. Vita Juknevičienė išsakė poziciją apie vadovavimo kultūros ir struktūros kaitą vietos savivaldoje, pasidalijo savo ir kolegų atlikto tarptautinio tyrimo apie e. vadovavimą vietos savivaldoje Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Vokietijoje rezultatais, akcentavo informacinių komunikacinių technologijų taikymo iššūkius. Šiaulių universiteto tyrėjų įžvalgos prisidėjo prie diskusijos dėl valstybės tarnybos vadovų ateities kompetencijų ugdymo krypčių.

Ši konferencija buvo ne tik puiki galimybė pasidalyti žiniomis ir patirtimi, bet ir tyrėjų tinklaveikai ateities tyrimams viešojo administravimo srityje.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Nuotraukose: konferencijos TED2020 Bratislavoje akimirkos.

 

Grįžti