Paskolos studentams 2020 m. pavasario semestrui

Ruduo 18 2

Ruduo 18 2

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, turi Valstybinio studijų fondo tinklalapyje užpildyti nustatytos formos prašymą-anketą. Tik šiuo būdu užpildęs paraišką studentas gali pretenduoti gauti paskolą. Prašymai-anketos paskoloms pavasario semestrą teikiamos nuo 2020 m. vasario 24 d. iki 2020 m. kovo 13 d. (15:00 val.).

Studentai gali gauti:

1. Paskolą studijų kainai sumokėti. Paskolos suma per vienerius studijų metus negali viršyti studento už einamuosius metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis. Paskola išmokama į aukštosios mokyklos sąskaitą.

2. Paskolą gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 1950 eurų; pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali viršyti 975 eurų. Paskola mokama lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį iki liepos 1 dienos (paskutinio kurso studentams - iki studijų pabaigos) į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą;

3. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Ši paskola (iki 2340 eurų per metus) išmokama į paskolos gavėjo asmeninę sąskaitą vienu kartu.

Valstybės remiamas paskolas gali gauti aukštųjų mokyklų pirmosios ir antrosios pakopų studentai, taip pat profesinių studijų studentai.

Studentai, kurie mokslo metų pradžioje pateikė prašymus paskolai studijų kainai sumokėti iš karto abiem semestrams, norėdami pavasario semestrą gauti antrąją paskolos dalį, turi pateikti bankui prašymą pervesti likusią paskolos dalį. Paskolos dalis už pavasario semestrą išmokama nuo 2020 m. vasario 1 d. iki liepos 1 d. Nepateikus prašymo, antra paskolos dalis nėra išmokama.

Kaip pateikti prašymą-anketą? Studentai, pageidaujantys gauti paskolas, turi adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/ užpildyti prašymus-anketas. Prisijungdami prie IS “Paskola“, paspaudę nuorodą „Vartotojo instrukcija“, studentai gali susipažinti su prašymo-anketos pateikimo instrukcija. Be to, studentai siekdami gauti informaciją apie prašymų pildymą, gali asmeniškai kreiptis į Valstybinį studijų fondą (tel. (8 5) 255 3371).

Visa informacija apie valstybės remiamas paskolas Fondo tinklalapyje