Projektas “Gamtos mokslų ugdymas augalų apsuptyje”

 

G1
G1
G2
G2
G3
G3

 

Projekto tikslas - palaikyti ir vystyti edukacinę erdvę, skirtą patyriminėms gamtos mokslų ugdymo veikloms, kuri suteiktų daugiau išteklių mokytojams ir saviraiškos galimybių besimokantiems.

Projekto uždaviniai:
1. Suteikti kokybišką ir ugdymosi erdvę visiems Šiaulių miesto ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigoms organizuojant patogų jos naudojimą ugdymo ir renginių organizavimo reikmėms. 
2. Suteikti edukacinių užsiėmimų ne mažiau kaip 70 mokyklinio ugdymo įstaigų grupių.
3. Per sezoną teritorijos naudotojai galės vykdyti iki 30 renginių, kurių metu, kiekviename, galės susirinkti ir dalyvauti ne mažiau kaip po 1000 asmenų.
4. Sukurti ne mažiau kaip tris edukacines programas integruotam gamtos mokslų ugdymui.
5. Balandžio-spalio mėn. suteikti ne mažiau kaip po 5 praktikos (savanoriškos veiklos) vietas kiekvieną darbo dieną želdinimo, renginių organizavimo ar edukacinių veiklų kūrimo srityje.

Pagrindinis projekto rezultatas - pagerinta edukacinė erdvė, skirtą patyriminėms gamtos mokslų ugdymo veikloms, kuri dabar suteikia daugiau išteklių mokytojams ir saviraiškos galimybių besimokantiems. Botanikos sodo personalas pagal projektą pravedė nemokamų edukacinių veiklų 80-čiai grupių vaikų iš Šiaulių miesto mokyklų. Iš viso edukacijų suteikta 1315 moksleiviams, užsiėmimuose dalyvavo 129 juos atlydėję mokytojai. Sukurtos trys naujos edukacinės programos.

 

Projektas buvo finansuojamas Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

savivaldybės logo

savivaldybės logo