Kviečiame registruotis ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjėjus į seminarą

 IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ ŽINIŲ PAGRINDAI

 

Seminaras numatomas 2020 m. balandžio – gegužės mėn.

Programos tikslas - suteikti ikimokyklinio ugdymo institucijų darbuotojams (auklėtojų padėjėjams) pagrindinių ikimokyklinės pedagogikos, psichologijos ir sveikatos priežiūros teorinių ir praktinių žinių.

Programoje supažindinama su ikimokyklinės pedagogikos ugdymo samprata, analizuojamos vaikų darželių Lietuvoje perspektyvos. Klausytojai susipažins su į vaiką orientuotomis teorijomis, perpras ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo kryptis, būdus ir sąlygas, ikimokyklinio ugdymo grupės veiklos organizavimo savitumus. Klausytojai susipažins su vaikystės tarpsnio ypatumais, reikšme raidai, atskirų amžiaus tarpsnių (ikimokyklinio) fiziniais, pažintiniais, psichosocialinės raidos ypatumais, pagrindinėmis psichosocialinio aktyvumo formomis: bendravimo, pažinimo, veiklos organizavimo ir valdymo reikšme asmenybės tapsmui. Bus analizuojami psichiniai ir psichosocialiniai vaiko raidos dėsningumai bei ypatumai nuo prenatalinio laikotarpio iki septynerių metų, praktiškai sprendžiant adaptacijos ir socializacijos procesų vyksmo problemas.

Sėkmingai baigusiems programą bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Programos trukmė: 24 val. (18 audit. ir 6 sav. d.)

Dalyvio mokestis – 45,0 €

Informacija: vyr. metodininkė Edita Verygienė,  tel. (8 41) 595853,  867325989,

 el. p.:  edita.verygiene@su.lt

 

Pildykite registracijos formą