Universiteto bendruomenei prisijungė prie Švietimo ir mokslo profesinių sąjungų įspėjamojo streiko

Lapkričio 28 d. Šiaulių universiteto darbuotojų profesinė sąjunga pakvietė universiteto bendruomenę prisijungti prie Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo ir Švietimo ir mokslo profesinių sąjungų įspėjamojo streiko LR Vyriausybei ir jos įgaliotai LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai nevykdant Švietimo šakos kolektyvinės sutarties pasiekto susitarimo.

Įspėjamasis streikas vyko daugelyje Lietuvos aukštųjų mokyklų, tarp jų ir Šiaulių universitete. Universiteto bendruomenė (dėstytojai, studentai ir darbuotojai) buvo pakviesti į susitikimą su laikinai Šiaulių universiteto rektoriaus pareigas einančiu prof. Dariumi Šiaučiūnu ir Šiaulių universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke Angele Kavaliauskiene.

streik6
streik6
streik3
streik3

Susitikimo metu susirinkusiems buvo pristatyta išsami informacija apie situaciją Šiaulių universitete ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje. Tiek laikinai universiteto rektoriaus pareigas einantis prof. Darius Šiaučiūnas, tiek Šiaulių universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Angelė Kavaliauskienė atkreipė dėmesį į veiksnius, lemiančius vis prastėjančią aukštojo mokslo situacija šalyje, į ypač nepalankią mažiesiems universitetams finansų skirstymo metodiką, dėl kurios pedagoginio personalo atlyginimai Šiaulių universitete yra patys mažiausi šalyje, o neakademinio personalo – tik šiek tiek didesni už minimalią algą.

Įspėjamojo streiko metu Vyriausybei ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai buvo pateikti šie reikalavimai:

• nuo 2020 m. kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio;

• pasirašyti 2019 metų gegužės mėnesį su LAMPSS ir rugpjūčio mėnesį su mokytojais suderėtą šakos kolektyvinės sutarties papildymą ir tuo įteisinti šiais metais pasiektą susitarimą;

• LAMPSS taip pat reikalauja laikytis derybų metu LR Vyriausybės įgaliotos derėtis LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duoto pasižadėjimo proporcingai kelti ir neakademinių darbuotojų atlyginimus bei rasti tam reikalingų lėšų, taip pat įvesti nemokamas bakalauro studijas nuo 2020 m.

Šiaulių universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė A. Kavaliauskienė atkreipė į dėmesį į tai, kad šiuo metu finansavimas aukštosioms mokykloms skiriamas pagal faktinį studentų skaičių, studijuojančių valstybės finansuojamose vietose. „Ši metodika mums netinkama, nes mūsų universitete valstybės finansuojamų studentų skaičius yra mažas. Todėl, kai kalbama, kad dėstytojams keliami atlyginimai – mes beveik nejaučiame. Šiaulių universitete vidutinis darbo užmokestis į rankas yra mažiausias iš visų aukštųjų mokyklų! Be to, tokia finansavimo metodika (kai siejama su studentų skaičiumi) skatina aukštąsias mokyklas išlaikyti kuo didesnį studentų skaičių nepaisant jų motyvacijos ir gebėjimo studijuoti“, – pažymėjo A. Kavaliauskienė.

Ji taip pat pastebėjo, kad Lietuvoje yra nepakankamas socialinio dialogo lygis. Pasak A. Kavaliauskienės, EBPO duomenimis Lietuvoje darbuotojų, įtrauktų į kolektyvinis darbo sutartis, dalis buvo viena žemiausių ES ir sudarė 7,1 proc. lyginant su 32,6 proc. ES vidurkiu (2015m.). Tai reiškia, kad mūsų visuomenė dar nėra aktyvi ginant savo teises. Atkreiptas dėmesys į tai, kad šiuo metu kolektyvinė darbo sutartis mūsų universitete taip pat nėra pasirašyta, tačiau tikimasi, jog artimiausiu metu darbuotojų profesinei sąjungai ir universiteto administracijai pavyks susitarti.

Susitikimo metu buvo atsakyta į universiteto bendruomenės narių pateiktus klausimus.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pranešė, jog lapkričio 29 d. ministerijoje į posėdį rinksis kolektyvinio darbo ginčo komisija, nagrinėsianti 4 švietimo profesinių sąjungų reikalavimus, dėl kurių nesutarus profsąjungos turės teisę skelbti tikrąjį streiką. Reikalavimus iškėlė Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“. Reikalaujama, kad būtų vykdomi šių metų vasarą parengto 2017 m. Lietuvos švietimo ir mokslo kolektyvinės sutarties pakeitimo projekto sutarimai: sulyginti bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų koeficientus, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. didinti mokytojų pareiginės algos koeficientus 10 proc., nuo 2020 m. kasmet 10 proc. kelti dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo užmokestį.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dar vasarą šį sutarties pakeitimo projektą pateikė kitoms ministerijoms, tačiau negavo pritarimo, kad sutarties pakeitimus galėtų pasirašyti.

Zenonas Ripinskis
Autoriaus nuotraukose: universiteto bendruomenės narių susitikimo su laikinai rektoriaus pareigas einančiu prof. D. Šiaučiūnu ir universiteto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininke A. Kavaliauskiene akimirkos.
Grįžti