Aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas tęsia kovą dėl didesnio universitetų finansavimo

Praėjusią savaitę ministro A. Monkevičiaus Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos, švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPS), Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ ir Lietuvos švietimo įstaigų vadovų profesinės sąjungos atstovų susitikime buvo aptariamos kitų metų švietimo ir aukštojo mokslo finansavimo galimybės. Po susitikimo paaiškėjo, kad jei nebus įvykdyti reikalavimai ir finansavimas švietimui kitais metais nepadidės, prie pedagogų streiko ketina jungtis ir aukštosios mokyklos.

lamps 1

lamps 1

Visai akademinei bendruomenei aktualūs klausimai buvo svarstyti šią savaitę Kauno technologijos universitete surengtoje Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje. Ypač daug diskutuota dėl tolimesnės LAMPSS veiklos ir profsąjungų pozicijos derybose dėl aukštųjų mokyklų finansavimo.

Konferencijos dalyviai vieningai pasisakė už tai, kad jeigu Vyriausybė nespręs klausimų dėl atlyginimų pakėlimo aukštųjų mokyklų darbuotojams, bus galvojama apie įspėjamojo streiko surengimą.

LAMPS pirmininkė Asta Lapinskienė jame apgailestavo, kad į profesinių sąjungų keliamus reikalavimus nei ŠMSM, nei LR Seimas, nei Vyriausybė nelinkusi įsiklausyti. „Kiekvienam susitikimui su Vyriausybe su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vadovais ruošėmės, nes turime pristatyti konkrečią informaciją, kokiame universitete kokie mokami atlyginimai. Kalbame ne tik apie dėstytojų ir mokslininkų atlyginimus, bet ir apie aptarnaujančio personalo. Aiškiai parodėme, kad jis yra nekonkurencingas ir pastaruoju metu sparčiai artėja prie minimalios algos“, – sako A. Lapinskienė.

Konferencijoje aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų atstovai klausė, ar universitetų darbuotojams bus keliami atlyginimai, kai Vyriausybė nuo 2020 metų šalyje padidins viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus? LAMPS pirmininkė teigė, kad tai buvo susiderėta ir įtraukta į šakos kolektyvinę sutartį, tačiau dabar svarstomame biudžeto projekte šios eilutės, deja, neliko. A. Lapinskienė: „Tokia valdžios pozicija parodo, kad mes nieko nepasieksime tol, kol vėl neišeisime į gatves. Prieš keletą metų Vilniuje jau buvome surengę protesto akciją, kurioje aktyviai dalyvavo ne tik sostinės, bet ir Klaipėdos, Šiaulių, Kauno,universiteto atstovai. Po šios akcijos atlyginimai buvo padidinti mokslininkams ir pedagoginiams darbuotojams. Vienais metais buvo padidinta 16 proc., kitais – 24 proc. Lėšos aukštosioms mokykloms buvo paskirstytos pagal du kriterijus – mokslo produkciją ir valstybės finansuojamų vietų skaičių, t. y. pagal studijų krepšelių skaičių. Aptarnaujančiam personalui atlyginimų padidėjimo jokio nebuvo.“

Pasak LAMPS valdybos nario prof. dr. Sigito Vaitkevičiaus, faktai rodo, kad aptarnaujančio personalo padėtis šalies universitetuose yra ypač bloga. Pavyzdžiui, administratorės kai kur dirba po pusantro etato ir teuždirba vos 700 eurų. Techniniai specialistai uždirba 500 eurų ar dar mažiau, kai kur jie nebeturi net etato.

Klaipėdos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir kitų aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų atstovai pagrįstai piktinosi, kad dėl atlyginimo kėlimo universitetų pedagoginiam personalui taip pat buvo akivaizdžiai manipuliuojama. „Buvo deklaruojama, kad pedagoginio mokslinio personalo atlyginimas keliamas 20 proc., kai realiai į universitetus atėjo lėšos tik pagal studijų krepšelių skaičių. Ministerijos mums buvo pasiūlyta pasikelti atlyginimus iš ne valstybės finansuojamų studentų įmokų“, – teigė Klaipėdos universiteto profesinės sąjungos pirmininkė Asta Balčiūnienė. Ji taip pat pažymėjo, kad profesinė sąjunga gina ne tik dėl savo narių, bet visų dirbančiųjų interesus. Pasak A. Balčiūnienės, būna apmaudu, kai kartais pasigirsta pastabų, kad profesinė sąjunga per mažai gina darbuotojų teises, tuo pačiu ir tų, kurie nėra profesinės sąjungos nariai. Akivaizdu, kad būtina gausinti profesinių sąjungų narių gretas, stiprinti savo organizacijas, nes tik stiprios profesinės sąjungos bus labiau girdimos ir taps dar didesne jėga ginant darbuotojų interesus.

lamps3

lamps3

LAMPS pirmininkė A. Lapinskienė teigė, kad šakos kolektyvinė sutartis dar nėra pasirašyta, dar galimos įvairios pataisos. Nuostata, kad profesinės sąjungos nariams nuo 2020 m. būtų skiriamos dvi papildomos atostogų dienos, dar neįteisinta. „Tol, kol nėra pasirašyta šakos kolektyvinė sutartis, aukštosioms mokyklos nacionalinė sutartis negalioja“, – pažymėjo A. Lapinskienė.

Ataskaitinėje-rinkiminėje LAMPS konferencijoje buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad buvo siekiama, kad į šakos kolektyvinę sutartį būtų įtraukta nuostata, jog kolektyvinė sutartis gina ne tik profesinės organizacijos narių teises, bet ir visų kitų darbuotojų. Kol kas šiai nuostatai kitos švietimo profesinės sąjungos nepritarė ir prie jos bus grįžtama vėliau.

Spalio mėnesį vykusiame susitikime su Europos komisijos (EK) nariais LAMPS atstovai įteikė siūlymą stiprinti kolektyvinės sutarties reikšmę. Jeigu šią nuostatą EK įrašys Lietuvai savo naujoje ataskaitoje, tada bus galima svariau derėtis su Seimu, Vyriausybe, ministerija ir darbdaviais.

Konferencijos metu buvo pažymėta, kad tarptautinės OECD organizacijos duomenimis, Lietuva tarp 40 šalių užima trečią vietą nuo galo pagal lėšų, skiriamų vienam studentui, dydį. Lietuvoje vidutiniškai vieno studento studijoms yra skiriama 7 tūkst. dolerių, tuo tarpu Liuksemburge vienam studentui skiriama 40 tūkst. dolerių.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profsąjungų susivienjimas vieną kadenciją vadovavo Lietuvos Respublikos trišalės tarybos Švietimo komitetui, o šiuo metu yra atstovaujamas Lietuvos švietimo taryboje LR Seime. Primename, kad Lietuvos švietimo taryba yra Seimui atskaitinga valstybės institucija, padedanti Seimui formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką išskirtinėse nacionalinės svarbos srityse.

Pagal Eltos, delfi.lt inf. parengė Zenonas Ripinskis,
Šiaulių darbuotojų profesinės sąjungos valdybos narys
Autoriaus nuotraukose: LAMPS ataskaitinės-rinkiminės konferencijos akimirkos.
Grįžti