Tarptautinėje konferencijoje – mokinių, turinčių emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų, motyvacijos problematika

kon 2019 10 04 10

kon 2019 10 04 10

Spalio 4 d. Šiaulių universiteto Edukologijos institutas surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „SHELDON: mokinių, turinčių emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų, išmanusis mokymosi motyvacijos intervencijos modelis“. Ši konferencija – viena iš Erasmus+ 2 (KA2), Bendrojo ugdymo sektoriaus strateginės partnerystės projekto (Nr. 2017-1-LT01-KA201-035296) dalis.

Dalyvauti konferencijoje buvo pakviesti švietimo įstaigų socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, socialiniai darbuotojai, specialistai, dirbantys su emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais.

SHELDON vykdomo projekto tikslas – siekiant stabdyti mokinių ankstyvą mokinių iškritimą iš mokyklos, sukurti inovatyvų intervencijos modelį, pagrįstą kognityvinės ir naratyvinės psichoterapijos principais ir elementais, ugdantį mokinių, turinčių elgesio, emocinių ir mokymosi sunkumų mokymosi motyvaciją.

kon 2019 10 04 12
kon 2019 10 04 12
kon 2019 10 04 6
kon 2019 10 04 6

Konferencijos plenariniame posėdyje pranešimus pristatė: prof. dr. Liuda Radzevičienė kartu su lekt. Lina Miliūniene, dr. Evertu-Jan-Hoogerwertu, lekt. Michaeliu Baderiu, Petrya Grudeva („SHELDON: mokinių, turinčių emocijų, elgesio ir mokymosi sunkumų, išmanusis mokymosi motyvacijos intervencijos modelis“. Lietuvos, Bulgarijos, Italijos, Vokietijos interviu tyrimo „Mokinių pažinimo instrumento konstravimas“ analizė“, prof. dr. Aistė Diržytė kartu su dr. Adamu Charvatis, dr. Aiste Batūraite-Bunka („Mokymosi motyvacijos intervenciniai modeliai, dirbant su elgesio, emocijų ir mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais“), Vilma Ferrari („Žaidybinės praktikos kūrimas, dirbant su elgesio, emocijų ir mokymosi sunkumų turinčiais mokiniais“), lekt. Dr. Laima Tomėnienė („Vaiko individualios pažangos sistema kaip viena iš nepageidaujamo elgesio prevencijos priemonė“), dokt. Ilona Dobrovilskytė („Profesinės mokyklos jaunuolių, turinčių intelekto sutrikimą, vykdomosios funkcijos stiprybės ir silpnybės“) ir dokt. Simas Garbenis („Vaikų, turinčių labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, emocinio intelekto ugdymas(is) Šiaulių miesto specialiosiose mokyklose“). Taip pat buvo pristatyta ir keletas stendinių pranešimų, su kuriais buvo galima susipažinti kavos pertraukos metu.

Numatoma, jog projekto SHELDON, kurį su užsienio šalių partneriais vykdo Šiaulių universiteto Edukologijos instituto mokslininkai, metu bus skurtas mokinių pažinimo instrumentas, mokymosi motyvacijos intervencijos modelis emocijų ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, mokymosi motyvacijos intervencijos modelio mokymo programa, žaidybinė platforma elgesio, emocinių ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.

Konferencijos dalyvius su artėjančia Tarptautine Mokytojų diena pasveikino laikinasis Šiaulių universiteto rektorius prof. Darius Šiaučiūnas, Šiaulių universiteto edukologijos instituto direktorė prof. dr. Daiva Malinauskienė.

kon 2019 10 04 8
kon 2019 10 04 8
kon 2019 10 04 7
kon 2019 10 04 7
 kon 2019 10 04 3
kon 2019 10 04 3
 kon 2019 10 04 5
kon 2019 10 04 5

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.
Grįžti