Senato posėdyje – pirmieji naujų mokslo metų nutarimai

senn 1 19 09 18 6

senn 1 19 09 18 6

Rugsėjo 18 d. įvyko pirmasis šių mokslo metų Šiaulių universiteto senato posėdis, kuriame buvo svarstyti trys klausimai: dėl Senato narių tvirtinimo; dėl Šiaulių universiteto mokslo žurnalo „Jaunųjų mokslininkų darbai“ redaktorių kolegijos ir redaktorių kolegijos veiklos reglamento tvirtinimo; dėl pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinių studijų programų, teikiamų užsienio šalių piliečiams priėmimui į Šiaulių universitetą 2020–2021 m. m., sąrašo, kainų ir reikalavimų tvirtinimo.

Klausimo dėl Senato Mokslo ir meno komisijos pirmininko tvirtinimo svarstymas buvo atidėtas kitam senato posėdžiui.

senn 1 19 09 18 8

senn 1 19 09 18 8

Posėdyje buvo priimti šie nutarimai:

1. Vadovaujantis Šiaulių universiteto statuto (patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. XII-656) 41 nuostata, patvirtinti Edukologijos instituto lektorę Odetą Šapelytę Senato bei Mokslo ir meno komisijos nare vietoje profesorės Renatos Macaitienės. Naujai patvirtinta Senato narė turės teisę balsuoti svarstomais Senato posėdžio klausimais.

3. Patvirtinti mokslo žurnalo Jaunųjų mokslininkų darbai / Journal of Young Scientists redaktorių kolegijos veiklos reglamento pakeitimus.2. Vadovaujantis Šiaulių universiteto statuto (patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 10 d. nutarimu Nr. XII-656) 41 nuostata, patvirtinti Edukologijos instituto docentą dr. Stanislovą Norkų Senato bei Mokslo ir meno komisijos nariu vietoje lektoriaus Dainiaus Balbono. Naujai patvirtintas Senato narys turės teisę balsuoti svarstomais Senato posėdžio klausimais.

4. Patvirtinti mokslo žurnalo Jaunųjų mokslininkų darbai / Journal of Young Scientists vyriausiąjį redaktorių ir redaktorių kolegijos sudėties pakeitimus. Vyriausiąja redaktore patvirtinta prof. Diana Strakšienė, vykdomaisiais redaktoriais – dr. Simona Ramanauskaitė, dr. Ramunė Klevaitytė. Žurnalo redaktoriais patvirtinta 12 asmenų.

5. Patvirtinti pirmosios ir antrosios pakopų nuolatinių studijų programų, teikiamų užsienio šalių piliečiams priėmimui į Šiaulių universitetą 2020–2021 m. m., sąrašą, kainas ir reikalavimus.

Kitas Senato posėdis numatomas spalio 23 d.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Tomo Andrijausko nuotr.
 
Grįžti