Studentai kviečiami teikti paraiškas studijų Šiaulių m. savivaldybės paramai gauti

pirmoji 13

pirmoji 13

Šiaulių miesto savivaldybė patvirtino naują Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašo redakciją ir studentus kviečia teikti paraiškas studijų paramai gauti. Studijų paramos Šiauliuose besimokantiems studentams skyrimo tikslas siejamas su jaunimo skatinimu studijuoti Šiaulių mieste ir baigus studijas dirbti Šiaulių miesto įstaigose ir įmonėse.

Studijų paramos gavėjai turi būti pažangūs Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje veikiančiose aukštosiose mokyklose studijuojantys pirmosios (bakalauro) ir antrosios (magistro) studijų pakopų studentai, kurie su Savivaldybės teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga turi būti pasirašę sutartį dėl įdarbinimo ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą kvalifikaciją. Paramos skyrimo tvarką reglamentuoja Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-276 patvirtintas Studijų Šiaulių mieste paramos skyrimo tvarkos aprašas.

Studijų paramos dydis aukštojoje mokykloje studijuojančiam studentui – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio suma per mėnesį (bazinė socialinė išmoka – 38 eurai).

Pretendentai studijų paramai gauti atrankos konkursui Šiaulių m. savivaldybės Švietimo skyriui pateikia šiuos dokumentus:
* paraišką
* pažymą apie studijas aukštojoje mokykloje arba mokymąsi Šiaulių profesinio rengimo centre;
* asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją;
* studento ar mokinio pažangumą patvirtinančius dokumentus, įstoję į pirmą kursą studentai pateikia bendrojo ugdymo mokyklos brandos atestato priedo su mokymosi rezultatų įvertinimais kopiją ar kitos mokyklos baigimo dokumentus su mokymosi rezultatų įvertinimais;
* susitarimą su Savivaldybės teritorijoje veikiančia įmone ar įstaiga (toliau – darbdavys) dėl įdarbinimo ne trumpiau kaip 3 metams pagal įgytą kvalifikaciją.

Dokumentai teikiami Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriui adresu Pakalnės g. 6a, 15 kab., iki spalio 1 d.

Detalesnę informaciją teikia Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Orinta Tamutienė (el. p. orinta.tamutiene@siauliai.lt , tel. 8 41 38 64 74).

Atrankos gauti studijų Šiaulių mieste paramą konkurso ir studijų paramos komisijos darbo tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Paraiškų atrankos gauti studijų Šiaulių mieste paramą konkursui vertinimas

Pagal siauliai.lt informaciją parengė Zenonas Ripinskis
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti