PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO KURSAI

         2019 m. spalio 3-4, 24-25, lapkričio 15 d. Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institute (P. Višinskio g. 25) vyks profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Kvalifikacijos tobulinimo programos paskirtis – padėti pedagogams įgyti kompetencijų, reikalingų vykdant priešmokyklinio ugdymo programą.

Programos apimtis - 40 akad. val., iš jų 30 akad. val. skirtos auditoriniam darbui ir 10 akad. val.-savarankiškam darbui.

Kvalifikacijos tobulinimo programa bus vykdoma trim etapais:

I sesija-2 dienos, II sesija-2 dienos, III sesija-1 diena. Tarp sesijų dviejų savaičių laikotarpis savarankiškoms darbo užduotims atlikti.

Dalyviai, išklausę programą ir atlikę savarankiškas užduotis, įgis teisę vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą.

Dalyvio mokestis – 82,0 €.

 

Registracija ir informacija: vyr. metodininkė Edita Verygienė,  tel. (8 41) 595853, 867325989,

el. p.: edita.verygiene@su.lt