Vykstantis priėmimas į doktorantūros studijas – galimybė siekiantiems mokslininko karjeros

Liepos-rugpjūčio mėnesiais Šiaulių universitete vyksta prašymų dalyvauti doktorantūros studijų konkurse priėmimas. Tiems, kuriems tyrinėjimas, atsakymų į neišspręstus mokslinius klausimus ieškojimas ir savo žinių beribis gilinimas yra viliojanti ateities perspektyva, tai – puiki galimybė pradėti savo mokslininko kelią ir siekti mokslo daktaro laipsnio.

Doktorantūra – tai doktorantūros studijos, kryptingi moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas. Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, įvykdžiusiam Doktorantūros nuostatuose nurodytus doktorantūros reikalavimus, savo disertacija ir mokslinėmis publikacijomis parodžiusiam gebėjimą savarankiškai ir kritiškai taikyti mokslinius tyrimo metodus, atlikti mokslinius tyrimus, spręsti mokslines problemas.

LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu dar 2011 m. Šiaulių universitetui buvo suteiktos teisės vykdyti doktorantūros studijas kartu su kitomis institucijomis keturiose mokslo kryptyse: edukologijos, ekonomikos, filologijos ir vadybos. Taigi besirenkantieji doktorantūros studijas Šiaulių universitete savo disertacijas rengti gali vienoje iš šių keturių mokslo krypčių.

Tiek jaunieji mokslų daktarai, sėkmingai apgynę disertacijas, tiek doktorantai, siekiantys užsibrėžto tikslo, ragina svarstančius, ar rinktis doktorantūros studijas ilgai nedvejoti: doktorantūra – tai ne tik darbas rengiant disertaciją, moksliniai tyrimai, tačiau ir pažintis su kitų universitetų iš įvairių šalių kolegomis, dalyvavimas tarptautinėse mokslo konferencijose įvairiose šalyse, stažuotės užsienio mokslo ir studijų institucijose, taip pat didelis pasitenkinimas gautais rezultatais.

Damb

Damb

Kalbėdami apie tai, kas paskatino rinktis doktorantūros studijas, Šiaulių universitete apsigynęs jaunasis mokslo daktaras Kęstutis Dambrauskas ir doktorantė Ašra Kardašienė sutartinai teigia, kad polinkį išsamiam tyrinėjimui, gilinimuisi į tam tikrą temą pajuto dar magistrantūros studijose. „Įstojau į filologijos doktorantūrą, o čia ėmus gilintis į savo pasirinktą temą, ypač įkvėpė žinojimas, kad tai, ką darau, dar mažai kas darė, ir kad jeigu man pavyks, atlikęs savo tyrimą, pateiksiu atsakymus į klausimus, kurių dar niekas nežino, kaip išspręsti“ – apie savo pasirinkimą pasakojo dr. K. Dambrauskas, parengęs humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Morkūno Postilės autorystės problema: XVI a. LDK reformatų lietuviškų raštų lyginamasis morfologijos tyrimas“.

Kardasiene

Kardasiene

Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje muzikos mokytoja dirbanti Aušra Kardašienė sako, kad ją doktorantūros studijas stoti padrąsino prof. dr. Diana Strakšienė. A. Kardašienė: „Tema, kurią man prof. D. Strakšienė pasiūlė, apie įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo įgyvendinimą formaliame muzikiniame švietime man pasirodė ne tik įdomi, bet ir reikalinga. Baigusi studijas Šiaulių universitete pradėjau dirbti muzikos mokytoja. 20 metų rūpinausi savo kvalifikacija, aktyviai lankiau seminarus, konferencijas, bet supratau, kad vienoje srityje mano žinios nepakankamos ir reikia išsamesnių studijų, gal net tyrimų. Pirmaisiais doktorantūros studijų metais reikėjo išsilaikyti keletą egzaminų: „Edukologijos epistemologijos ir tyrimų metodologijos“, „Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika“, „Ugdymo mokslo filosofija“, „Neformalaus muzikinio ugdymo sistemos“. Galiu pasakyti, kad visos pusantrų metų studijos pareikalavo kruopštaus ir atsakingo darbo, išsamių atskirų dalykų studijų. Įgytos žinios jau po truputį realizuojamos mano darbe. Svarbiausia, kad keičiasi mano pačios požiūris į įtraukiojo ugdymo galimybes bendrojo ugdymo mokyklose. Pradėjau rašyti straipsnius, dalyvauti su pranešimais tarptautinėse mokslinėse konferencijose. Noriu prisidėti prie tvarios inkliuzinės visuomenės kūrimo ir stiprinimo Lietuvoje“.

Kaip tapti doktorantu?

Susidomėję galimybe studijuoti doktorantūroje asmenys yra priimami atviro konkurso būdu pagal pasirinktą tematiką. Stojantysis gali pretenduoti į ne daugiau kaip dvi skirtingas tematikas. Pretendentas turi pateikti prašymą doktorantūros studijų institucijai, į kurią pretenduoja.
Stodamas į pasirinktos mokslo krypties doktorantūros studijas Šiaulių universitete, stojantysis turi susipažinti, kokios tematikos yra siūlomos šių metų priėmimo į doktorantūrą metu (Stojantiesiems patariama rinktis tas tematikas, kurios yra nurodytos kaip vadovaujamos Šiaulių universiteto mokslininkų).
Stojančiųjų dokumentai į atskiras doktorantūros kryptis priimami tokiais laikotarpiais:
- į edukologijos kryptį - 2019.08.21-2019.09.02; daugiau informacijos - čia;
- į ekonomikos kryptį - 2019.07.01 -2019.08.30; daugiau informacijos - čia;
- į filologijos kryptį - 2019.07.01-2019.08.26; daugiau informacijos - čia;
- į vadybos kryptį - 2019.07.01 -2019.08.30; daugiau informacijos - čia.
Kontaktinis asmuo išsamesnei informacijai – Rita Melienė, tel. (8 41) 595 821, el. paštas doktorantura@cr.su.lt.
Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.

Grįžti