Pirmieji bendrojo priėmimo rezultatai: stojančiųjų į Šiaulių universitetą skaičius išlieka stabilus

Ruduo 35

Ruduo 35

Penktadienį, liepos 26 d., Lietuvoje skelbiami pirmieji priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatai. Šiaulių universitetą po I-ojo priėmimo etapo pasirinko toks pat stojančiųjų skaičius, kaip ir 2018 m. tuo pačiu metu. Pirmu pageidavimu studijas ŠU šiais metais rinkosi 200 jaunuolių, bet kuriuo prioritetu Šiaulių universiteto studijų programos buvo pasirinktos 672 kartus. Po liepos 22 d., kai baigėsi pagrindinis prašymų studijuoti aukštosiose mokyklose priėmimas, Šiaulių universitetas mokslo metus pradėti jau Šiaulių Alma mater kvies per 100 naujųjų studentų: beveik penkiasdešimt jų gaus kvietimą studijuoti valstybės finansuojamoje vietoje, šešioms dešimtims jaunuolių bus siūloma studijuoti už studijas mokant savo lėšomis (šiame skaičiuje turimi omenyje ir studijas Šiaulių universitete pasirinkę užsienio šalių studentai). Lyginant su praėjusių metų rezultatais, galima pastebėti, kad išaugo valstybės finansuojamose vietose studijuosiančių pirmakursių skaičius, kiek sumažėjo studentų, studijas finansuosiančių savo lėšomis. Bendras priimtųjų po I-ojo etapo skaičius išlieka toks pat.

Daugiausiai stojančiųjų susidomėjimo Šiaulių universitete sulaukė tokios programos kaip Anglų filologija, Muzikos pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, Specialioji pedagogika ir logopedija, Ekonomika, bus formuojamos grupės ir į Programų sistemų studijų programą bei Socialinį darbą ir socialinę reabilitaciją.

Antrajam pagrindinio priėmimo etapui, o taip pat papildomam priėmimui bus teikiamos visos 7 aukščiau minėtos studijų programos.

R. Bilbokaite

R. Bilbokaite

Vertindama bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas pirmojo etapo rezultatus, laikinoji ŠU studijų prorektorė doc. dr. Renata Bilbokaitė akcentavo, kad Šiaulių universitetas, siekdamas teikti tik kokybiškas studijas ir parengti labai aušktos kvalifikacijos specialistus, laikėsi stojamojo balo kartelės, todėl įstojusiųjų žemiausias balas buvo 6,65 – ne mažesnis nei kituose Lietuvos universitetuose, pvz., Vilniaus universitete. Tai rodo, kad Šiaulių universitetą rinkasi gerais balais mokyklą baigusieji ir tie, kurie įvertina mūsų turimą patirtį rengiant mokytojus ar žino, jog galime paruošti stiprius humanitarus, socialinių mokslų specialistus: „Bendrajame aukštųjų mokyklų kontekste Šiaulių universitetas išsiskiria savo pedagoginėmis studijomis bei į regiono poreikius orientuotomis studijų programomis, kurias stojantieji atpažįsta ir mato kaip savo profesinio gyvenimo kelią. Džiaugiamės, kad ir toliau Lietuvos darbo rinkai paruošime puikių mokytojų, ekonomikos specialistų, filologų, socialinio darbo profesionalų“. Priėmimo rezultatams įtakos turėjo ir balandžio mėnesį LR Seimo priimtas nutarimas Šiaulių universiteto prijungimą prie Vilniaus universiteto atidėti vieneriems metams, suteikiant daugiau laiko įgyvendinti pasiruošimo darbams. „Turėjome iššūkį stojantiesiems skubiai iškomunikuoti žinią apie tai, kad 2019 m. priėmime norintys studijuoti Šiauliuose dar turės rinktis Šiaulių universitetą, o ne, kaip planavome, naująjį Vilniaus universiteto padalinį Šiauliuose. Natūralu, kad tai įnešė tam tikros sumaišties, tačiau stojantieji šią žinią išgirdo ir sėkmingai rinkosi studijas mūsų universitete“, sako doc. dr. Renata Bilbokaitė.

Visi šį penktadienį, liepos 26 d., kvietimus studijuoti Šiaulių universitete gavę studentai yra kviečiami su universitetu pasirašyti studijų sutartis.

Šiaulių universiteto bendruomenė džiaugiasi ir gerais priėmimo į magistrantūros studijas rezultatais: į universiteto antrąją studijų pakopą šiuo metu yra priimta jau per 130 būsimųjų magistrantų, užpildytos visos valstybės skirtos ir jos finansuojamos studijų vietos (80), dar 50 magistrantų studijas finansuos savo lėšomis.

Tuo tarpu priėmimas į Šiaulių universiteto visų pakopų studijų programas tęsiasi. Priėmimas į bakalauro studijas tęsiamas pagal LAMA BPO nustatytas datas: nuo rugpjūčio 1 d. prasideda antrasis priėmimo etapas, 2019-08-01 12 val. – 2019-08-03 12 val. stojantieji gali koreguoti pageidavimų prioritetus savo prašymuose, o rugpjūčio 12-15 d. – dalyvauti papildomame priėmime, jeigu pagrindinio priėmimo metu nepavyko įstoti į norimą studijų programą. Norintys studijuoti pedagogines studijų programas turi atkreipti dėmesį į tai, kad būtina būti išlaikius motyvacinį pokalbį dėl tapimo pedagogu. Nauji motyvaciniai pokalbiai vyks 2019 m. rugpjūčio 14 d., P. Višinskio g. 25 (raštu – 220 aud.; žodžiu – 309 aud., 311 aud., 312 aud., 314 aud.). O norintys studijuoti Specialiosios pedagogikos ir logopedijos studijų programoje, turi pasitikrinti ir tartį. Tarties tikrinimas vyks 2019 m. rugpjūčio 14 d., 9– 14 val., P. Višinskio g. 25, 502 aud.

Priėmimą į sutrumpintas, magistrantūros, tęstines ir perkvalifikavimo studijas vykdo pats Šiaulių universitetas – besidomintieji tokiomis studijomis teikti prašymus studijuoti gali iki pat rugsėjo mėnesio (rugpjūčio 31 d., jeigu renkamasi studijuoti tęstines ir perkvalifikavimo studijų programas); dėl bet kokių kylančių klausimų galima kreiptis į universiteto Priėmimo komisiją (darbo dienomis, darbo valandomis, tel. 8 41 595 755, el. studijuok@su.lt, taip pat bet kuriuo metu rašyti į Šiaulių universiteto Facebook paskyrą ar informacijos apie priėmimui paskelbtas studijų programas ieškoti interneto svetainėje www.su.lt, skiltyje Stojantiesiems). Besidomintys tęstinėmis ir perkvalifikavimo studijomis kviečiami konsultuotis el. p.priemimas@tsi.su.lt, tel. 8 41 595 856 arba 8 41 595 850.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.

Grįžti