Svarbiausi Specialiosios pedagogikos srityje vykdyti projektai

Projektas 541969-LLP-1-2013-1-DE-COMENIUS-CNW „Įvairių poreikių turinčių vaikų mokymas dalykų pamokose“/„Teaching Diverse Children in School Subjects“ TdiverS.
 
Dalyviai: L. Miltenienė, S. Ališauskienė, R. Geležinienė, R. Melienė.
Partneriai:
Liudvigsburgo edukologijos universitetas (DE),
Tübingeno Geschwister mokykla (DE),
Boras universitetas (SE), Liuksemburgo universitetas (LU),
Madrido autonominis universitetas (ES),
Reikjaviko universitetas (IS),
Zoknių progimnazija (LT),
Sandoros progimnazija (LT).
Laikotarpis: 2013-2016 m.
 
Projektas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001 „Lietuvių kalba valdomos paslaugos (LIEPA)“.
 
Dalyviai: A. Vaitkevičienė (projekto koordinatorė), R. Geležinienė, R. Melienė, M. Jurevičienė.
Partneriai: VU, LEU, LKI, ŠU.
Laikotarpis: 2013-2015 m.
 
Struktūrinių fondų projektas VP1-2.2ŠMM-07-K-02-051 „Tarptautiškumu ir tyrimais grįstos magistro studijos“ (INTERMAG).
 
Partneriai: SMF, SGNSF.
Dalyviai: S. Ališauskienė, L. Miltenienė, R. Melienė, D. Kairienė.
Laikotarpis: 2011-2014 m.
 
Leonardo da Vinci projektas LLP-LDV-TOI_11-AT-0009 „European Passport for the Education of Therapists/Teachers Working with People with Dyslexia“ (EUPALT).
 
Partneriai: LT, AU, TR, PT, DE.
Dalyviai: L. Miltenienė, R. Melienė, D. Kairienė.
Laikotarpis: 2011-2013 m.
 
Projektas VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-101 „Studijų programų atnaujinimas diegiant probleminio mokymo metodą“ (PROMOK).
 
Partneriai: ŠU, VDU.
Dalyviai: A. Ališauskas, S. Ališauskienė, E. Elijošius, A. Garšvienė, R. Geležinienė, R. Ivoškuvienė, M. Jurevičienė, I. Kaffemanienė, A. Mačiukaitė, R. Melienė, L. Miltenienė, L. Tomėnienė.
Laikotarpis: 2010-2012 m.
 

 

Dėstytojų individualus dalyvavimas projektuose

Projektas „Parama užsienio dėstytojams, atvykusiems dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose“, Nr. UD-2017-LT-1520.
 
Dalyvė – S. Ališauskienė. 
Laikotarpis: 2017-2018 m.
 
Nacionalinis projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!”.
 
Vykdytojas: VšĮ Mokyklų tobulinimo centras.  
Dalyvė – L. Miltenienė.
Laikotarpis: 2017-2020 m.
 
Projektas Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0001 ,,Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas“.
 
Dalyvė – L. Tomėnienė.
Laikotarpis: 2017 m.
 
Projektas „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-01-0004.
 
Dalyvė – S. Ališauskienė.
Laikotarpis: 2016 – 2019 m.
 
LMT finansuojamas mokslinis projektas TAP-LU/01/2015/06-47-SU-9 „Neįgaliųjų profesinė reabilitacija“.
 
Dalyviai: L. Tomėnienė  (projekto koordinatorė), E. Elijošius ir kt.
Laikotarpis: 2013-2015 m.
 
ŠMM, UPC finansuojamas projektas V12-8 (1.14) „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų atpažinimas ir įvertinimas“.
 
Dalyviai: D. Kairienė, R. Ivoškuvienė, S. Daniutė.
Laikotarpis: 2015 m.
 
Lietuvos mokslų akademijos projektas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-003 „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“.
 
Dalyviai: R. Geležinienė  (projekto antroji  koordinatorė), M. Jurevičienė (projekto turinio kūrėja).
Laikotarpis: 2011-2014 m.
 
Europos socialinio fondo finansuojamas projektas VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009 „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.
 
Dalyvė – L. Tomėnienė (stažuotoja, metodinės priemonės rengėja).
Laikotarpis: 2014 m.
 
Europos Komisijos projektas No 2014/338-454 „Inkliuzinio ugdymo sistemos kūrimas Uzbekistane“.
 
Dalyvė – S. Ališauskienė (ekspertė).
Laikotarpis: 2014-2016 m.
 
Tarptautinis projektas „Aitvaras“: ankstyvoji pagalba vaikystėje ir inkliuzinis aklųjų ir silpnaregių (0-21) ugdymas Lietuvoje“.
 
Dalyvis – V. Gudonis.
Laikotarpis: 2013 m.
 
Projektas VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-001, 1.1.1. „Vaikų socializacijos centrų pedagogų bei kito personalo kompetencijų ugdymas ir ugdytinių elgesio korekcija“ (SOCPEDKOM).
 
Dalyviai: L. Tomėnienė, R. Geležinienė, M. Jurevičienė.
Laikotarpis: 2013 m.
 
Projektas VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-003 „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“.
 
Dalyvė – R. Geležinienė.
Laikotarpis: 2011-2014 m.
 
Tarptautinis projektas 177075-LLP-1-2010-1-FR-ERASMUSENWA „Network for Tuning Standards and Quality of Education programs for SLT in Europe (NetQues)“.
 
Dalyvė – D. Kairienė.
Laikotarpis: 2010-2013 m.
 
Tarptautinis projektas EAC-2012-0615 „Study on the effective use of early childhood education and care (ECEC) in preventing early school leaving (ESL)“.
 
Dalyvė – D. Kairienė (šalies ekspertas).
Laikotarpis: 2012-2013 m.
 
Tarptautinis projektas „Saugus socialinis žiniatinklis“ (SocialWeb – SocialWork). Projektą koordinuoja Stiftung Digitale Chancen, Vokietija.
 
Dalyvė – R. Geležinienė (ekspertų grupės narė). 
Laikotarpis: 2012-2014 m.
 
Švietimo mainų paramos fondo Grundtvig projektas „Empowering Volunteering in Socially Disadvantaged Groups of Adults Learning” (EVALT).
 
Dalyvis – E. Elijošius.
Laikotarpis: 2011-2013 m.
 
Projektas 2011-1-TR1-LEO05-27981 ECI2.0 „Europinių kompetencijų iniciatyva. Ankstyvoji intervencija vaikystėje“/„Early Childhood Intervention European Competence Initaitive“.
 
Dalyvė – S. Ališauskienė.
Laikotarpis: 2010-2013 m.
 
Projektas 2011/IP/06/CANTERB03 Tarptautinė IP doktorantams „Doctoral Education in Research Methodologies“.
 
Dalyvė – S. Ališauskienė. 
Laikotarpis: 2011-2014 m.
 
LRSPA projektas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004 „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas".
 
Dalyviai – R. Geležinienė, L. Tomėnienė, E. Elijošius, M. Jurevičienė.
Laikotarpis: 2012 m.
 
Projektas Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“. Patarėjų (coacher’iui) mokymai  ir praktinės veiklos organizavimas.
 
Dalyvė – L. Tomėnienė.
Laikotarpis: 2010-2011 m.