Priėmimas į bakalauro studijas: kaip tapti Šiaulių universiteto studentu?

Priėmimas į bakalauro studijas per LAMA BPO sistemą vyks trimis etapais:

  • bendrojo priėmimo I etapas,
  • bendrojo priėmimo II etapas,
  • LAMA BPO papildomas etapas.

reikalavimai stojimui4

Žemiau rasite visus žingsnius, kuriuos reikia atlikti, kad taptumėte Šiaulių universiteto studentu priėmimo į bakalauro studijas vieno iš šių etapų metu.

Išsamesnė informacija apie priėmimą teikiama telefonu (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

I etapas

Prašymo pateikimas

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas pirmojo etapo metu prašymo studijuoti pateikimas vyksta internetu LAMA BPO sistemoje. 

Norintys studijuoti Šiaulių universiteto (ŠU) siūlomas studijų programas, pildant prašymą universiteto pasirinkimuose turi rinktis Šiaulių universitetą.   Pildyti prašymą.

Stojamieji egzaminai ir motyvacijos vertinimas

Pretenduojant į ugdymo krypties studijų programas  (Šiaulių universitete tai – Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, Specialioji pedagogika ir logopedija, Muzikos pedagogika, Kūno kultūros ir sporto pedagogika) vykdomas  motyvacijos vertinimas.

Stojant į Muzikos pedagogiką būtina laikyti stojamąjį egzaminą.

Stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo tvarkaraščiai yra čia ir čia.

Stojamųjų egzaminų ir motyvacijos vertinimo rezultatai bus skelbiami pagal 2020 m. tvarkaraštį. 

Neišlaikius arba nelaikius stojamojo egzamino ir (arba) motyvacijos vertinimo, tolesnis dalyvavimas konkurse į tą studijų programą negalimas.

Datą ir laiką, kada bus laikomas stojamasis egzaminas ir/ar motyvacijos vertinimas, galima pasirinkti pildant prašymą bendrojo priėmimo metu LAMA BPO. Užsiregistruoti į stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą reikia ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo pradžios.

Dokumentų registracija

Stojantiesiems, kurių atestatas automatiškai įsikėlė į sistemą ir kurie neturi pateikti jokių papildomų dokumentų (pažymų dėl papildomų balų, laikytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų ir t. t.), į sistemą nebereikia kelti jokių elektroninių dokumentų kopijų. Papildomai pateikti dokumentus elektroniniu būdu LAMA BPO informacinėje sistemoje turi tie stojantieji, kurie:

- vidurinį išsilavinimą įgijo 2009 m. ir anksčiau;

- vidurinį išsilavinimą įgijo užsienio šalių institucijose;

- baigė tarptautinio bakalaureato diplomo programą;

- yra išeivijos ir lietuvių kilmės vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, ne mažiau kaip 3 metus gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką, pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje;

- išlaikė tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ir pageidauja, kad jo rezultatai būtų skaičiuojami į konkursinį balą.

Dėmesio! Prieš pateikdami dokumentus elektroniniu būdu stojantieji turi užsiregistruoti kaip LAMA BPO vartotojai.

Kvietimai studijuoti

Kvietimai studijuoti bus skelbiami pagal 2020 m. tvarkaraštį. Kvietimą galėsite matyti prisijungę prie LAMA BPO sistemos asmeninės paskyros, taip pat bus siunčiamas el. laiškas su kvietimu studijuoti.

Norėdamas sudaryti studijų sutartį, pakvietimą gavęs stojantysis pirmiausia turi sumokėti  45 eurų dydžio registracijos mokestį. Registracijos mokestis mokamas tik gavus kvietimą studijuoti. Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas.

Registracijos mokesčio sumokėjimas

Registracijos mokestį sumokėti galima  atliekant vietinį bankinį pavedimą čia nurodytais rekvizitais, žr. 7 priedą.

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutartys bus sudaromos įstojusiesiems atvykus gyvai į Šiaulių universiteto biblioteką (Vytauto g. 84, Šiauliai), 410 kab. pagal 2020 m. tvarkaraštį. 

II etapas

Laisvų vietų paskelbimas

Po pirmojo etapo likusios laisvos vietos bus paskelbtos pagal 2020 m. tvarkaraštį LAMA BPO interneto svetainėje.

Prašymų pateikimas

Bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas antrojo etapo metu prašymo studijuoti pateikimas vyksta internetu LAMA BPO. Prašymai studijuoti bus teikiami pagal 2020 m. tvarkaraštį.

Dėmesio! Antrajame LAMA BPO priėmimo etape gali dalyvauti ir stojantieji, kurie nedalyvavo ankstesniuose priėmimo etapuose. Atkreipiame dėmesį į tai, kad jei pirmojo etapo metu stojantysis sudarė sutartį dėl valstybės finansuojmas vietos (VF) arba valstybės nefinansuojamos vietos su studijų stipendija (VNF/ST), antrojo etapo metu stojantysis galės į prašymą įtraukti tik valstybės nefinansuojamas studijų vietas (VNF).

Kvietimas studijuoti

Kvietimai studijuoti bus skelbiami pagal 2020 m. tvarkaraštį. Kvietimą matyti galėsite prisijungę prie LAMA BPO sistemos asmeninės paskyros, taip pat bus siunčiamas el. laiškas su kvietimu studijuoti.

Registracijos mokesčio sumokėjimas

Norėdamas sudaryti studijų sutartį, pakvietimą gavęs stojantysis pirmiausia turi sumokėti 45 eurų dydžio registracijos mokestį. Registracijos mokestis mokamas tik gavus kvietimą studijuoti. Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas. Tuo atveju, jeigu stojantysis buvo įstojęs į ŠU pirmojo LAMA BPO priėmimo etapo metu ir buvo sumokėjęs registracijos mokestį, tačiau sutartį nutraukė ir stojo antrą kartą į ŠU antrojo LAMA BPO priėmimo etapo metu, papildomai registracijos mokesčio mokėti jam nereikia – galios po pirmojo LAMA BPO priėmimo etapo sumokėta įmoka.

Registracijos mokestį sumokėti galima  atliekant vietinį bankinį pavedimą čia nurodytais rekvizitais, žr. 7 priedą.

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutartys bus sudaromos įstojusiesiems atvykus gyvai į Šiaulių universiteto biblioteką (Vytauto g. 84, Šiauliai), 410 kab., pagal 2020 m. tvarkaraštį.

III etapas

Laisvų vietų paskelbimas

Po pagrindinio priėmimo pirmųjų dviejų etapų likusios laisvos vietos bus paskelbtos pagal 2020 m. tvarkaraštį LAMA BPO interneto svetainėje.

Prašymų pateikimas

Prašymo studijuoti pateikimas vyksta LAMA BPO. Prašymai studijuoti bus teikiami pagal 2020 m. tvarkaraštį.

Motyvacijos vertinimas

Pretenduojant į ugdymo krypties studijų programas  bus vykdomas motyvacijos vertinimas. Tikslus studijų programų sąrašas, kuriose bus numatytas  motyvacijos vertinimas, bus paskelbtas artėjant prašymų studijuoti pateikimui.

Neatvykus į motyvacijos vertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į tą studijų programą negalimas.

Kvietimas studijuoti

Kvietimai studijuoti bus skelbiami pagal 2020 m. tvarkaraštį. Kvietimą matyti bus galima prisijungus prie LAMA BPO sistemos asmeninės paskyros, taip pat bus siunčiamas el. laiškas su kvietimu studijuoti.

Registracijos mokesčio sumokėjimas

Norėdamas sudaryti studijų sutartį, pakvietimą gavęs stojantysis pirmiausia turi sumokėti 45 eurų dydžio registracijos mokestį. Registracijos mokestis mokamas tik gavus kvietimą studijuoti. Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas. Tuo atveju, jeigu stojantysis buvo įstojęs į ŠU pirmojo LAMA BPO priėmimo etapo metu ir buvo sumokėjęs registracijos mokestį, tačiau sutartį nutraukė ir stojo antrą kartą į ŠU antrojo LAMA BPO priėmimo etapo metu, papildomai registracijos mokesčio mokėti jam nereikia – galios po pirmojo LAMA BPO priėmimo etapo sumokėta įmoka.

Registracijos mokestį sumokėti galima  atliekant vietinį bankinį pavedimą čia nurodytais rekvizitais, žr. 7 priedą.

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutartys bus sudaromos įstojusiesiems atvykus gyvai į Šiaulių universiteto biblioteką (Vytauto g. 84, Šiauliai), 410 kab.,  pagal 2020 m. tvarkaraštį.

IV etapas

Prašymų pateikimas

Pasibaigus  priėmimui per LAMA BPO sistemą, Šiaulių universitetas vykdys institucinį priėmimą, kurio metu prašymą studijuoti bus galima pateikti Šiaulių universitete, P. Višinskio g. 38, 208 kab. Institucinis priėmimas vyks iki rugsėjo  25 d.  Prašymus studijuoti bus galima pateikti tik į  valstybės nefinansuojamas (VNF) studijų vietas. 

Motyvacijos vertinimas

Pretenduojant į ugdymo krypties studijų programas  bus vykdomas motyvacijos vertinimas. Neatvykus į motyvacijos vertinimą, tolesnis dalyvavimas konkurse į tą studijų programą negalimas.

Registracijos mokesčio sumokėjimas

Norėdamas sudaryti studijų sutartį,  stojantysis pirmiausia turi sumokėti 45 eurų dydžio registracijos mokestį. Sumokėtas registracijos mokestis yra negrąžinamas. Tuo atveju, jeigu stojantysis buvo įstojęs į ŠU pirmojo arba papildomo LAMA BPO priėmimo etapų metu ir buvo sumokėjęs registracijos mokestį, tačiau sutartį nutraukė, papildomai registracijos mokesčio mokėti jam nereikia – galios  LAMA BPO priėmimo etapuose  sumokėta įmoka.

Registracijos mokestį sumokėti galima  atliekant vietinį bankinį pavedimą čia nurodytais rekvizitais, žr. 7 priedą.

Studijų sutarties sudarymas

Studijų sutartys bus sudaromos atvykus gyvai dokumentų pateikimo metu adresu P. Višinskio g. 38, Šiauliai, 208 kab.