Aplinkosauginio švietimo projektas

 

BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ VISIEMS

2018

Aplinkos apsaugos iniciatyvos yra sėkmingos tada, kai visuomenė jas palaiko. Šį palaikymą gauti lengviausiai, kai žmonės tiksliai žino ką saugo ir, kad tai ką saugo, yra naudinga gamtai, visuomenei ar jam pačiam. Pritarimo augalų apsaugai sulaukti sunkiau nei gyvūnų, nes pastebėta, jog žmonės augalais mažiau domisi nei gyvūnais. Botanikos sodas yra geriausia vieta pažinti augalus ir apie juos sužinoti skaitant, uostant, grožintis ar juos liečiant. Tik pažinti ir įvertinti augalai tampa vertybe ir yra saugomi.

Projektu siekiama: 1) atliekant nedidelius Botanikos sodo takų taisymus reikšmingai palengvinti sunkiai judančių asmenų mobilumą sodo teritorijoje, 2) arčiau sodo takų pasodinti ypač kvapius, spalvingus augalus, kurie reprezentuoja biologinę įvairovę ir juos leidžiama liesti 3) pašalinti finansinių galimybių sąlygotą sodo neprieinamumą bent daliai šiauliečių suorganizuojant nemokamas ekskursijas ir dalį jų dalyvių nemokamai atsivežant, 4) parengti tris naujus stendus, palengvinančius visų miesto gyventojų savišvietos apie biologinę įvairovę galimybes.

Projektas aktualus visiems šiauliečiams, nes didina jų savišvietos apie biologinę įvairovę ir jos tausojimą galimybes. Net ir rekreaciniais tikslais į Botanikos sodą atvykę gyventojai bus įtraukti į biologinės įvairovės pažinimą skatinančią ir motyvuojančią ją saugoti aplinką.

Projekto veiklų apibūdinimas

Eil.

Nr.

Projekto veiklos ir jų aprašymas Planuojama data (trukmė), vieta Veiklos kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo rodikliai
1. Stendų parengimas Liepos 1 d. - rugsėjo 15 d. Botanikos sodo erdvėse Stendų parengimas (apie vandens augalus ir jų įvairovę (1 vnt.), apie piktžolių įvairovę ir nuvertinamą svarbą (1 vnt.), apie augalų bendriją ir jų apsaugą (1 vnt.). Ši ir papildoma informacija paskelbiama įstaigos tinklapyje, nuorodos – facebook svetainėje ir partnerių informaciniuose ištekliuose (pagal jų galimybes).
2. Pojūčių alėjos pratęsimas sodinant ypač kvapius, ryškius ir liečiamus augalus prie pat takelio lankytojams. Rugpjūčio 16 d. - rugsėjo 30 d. Orientuojamasi į (bet neapsiribojama) notrelinių šeimos augalus, ypač naujas mėtos genties veisles, kvepiančias vanile, šokoladu ir pan.
3.

Dolomito atsijų įsigijimas

Birželio 26 d. - liepos 15 d. Įvairi frakcija – orientuojamasi į mažiausios kainos pasiūlymus.
4. Būtiniausiose vietose pakoreguojamos takų dangos pritaikant jas eiti ar riedėti žmonėms su fizine negalia. Liepos 10 d. - rugpjūčio 15 d. Panaudojant dolomito skaldos atsijas, būtiniausiose vietose pakoreguoti takų dangas pritaikant jas eiti ar riedėti žmonėms su fizine negalia. Svarbiausios vietos: Takelis aplink vienamečių augalų gėlyną, takas aplink tvenkinį, įvažiavimas į taką, vedantį pro tradicinius darželius).
5. Pravesti nemokamų ekskursijų, 2 ekskursijos iš jų bus organizuojamos nemokamai atvežant visuomenės narius, kurie atvykti į sodą patys negali. Rugpjūčio 16 d. - spalio 10 d. Pravesti 7 vnt. nemokamų ekskursijų po botanikos sodą demonstruojant biologinę įvairovę, aiškinant jos svarbą, o už sodo ribų demonstruojant žmogaus ir invazinių rūšių daromą žalą biologinės įvairovei. 2 ekskursijos iš jų bus organizuojamos nemokamai atvežant visuomenės narius, kurie atvykti į sodą patys negali.
6. Visuomenės informavimas apie projektą Apie vykdomas veiklas – nuolat, o apie rezultatus – iki lapkričio 1d. Visuomenės informavimas apie projektą internete skelbiant stenduose pateiktą ir papildomą medžiagą, retų ir invazinių augalų nuotraukas.

Laukiami rezultatai

Projektas visiems šiauliečiams pagerins savišvietos galimybes, nes Botanikos sodo erdvėse bus įrengti nauji aiškinamieji stendai apie biologinę įvairovę ir jos saugojimo svarbą. Jais galės naudotis visi Botanikos sodo lankytojai. Projektas palengvins fizinę negalią turinčių asmenų judėjimo Botanikos sode galimybes, nes bus pagerintas praeinamumas/pravažumas takeliais. Tai prielaida tolesnei jų savišvietai. Projektas pasieks Botanikos sode norinčius, bet negalinčius apsilankyti šiauliečius, kurių dvi grupės bus nemokamai atvežtos į botanikos sodą. Atvykusiems bus pravestos ekskursijos (prioritetas - sunkiai judantiems dėl fizinio neįgalumo ar senyvo amžiaus). Projekto metu, iš viso bus suorganizuotos 7 nemokamos ekskursijos, kurios aktyviai šviečiant padidins šiauliečių aplinkosauginį išprusimą.

Projekto vykdytojas Šiaulių universitetas

Projektą finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė

Projekto partneriai: Kuršėnų „Pavenčių bendruomenė“, asociacija „ŠU botanikos sodo draugų klubas“.

 

Kviečiame organizuotis ir dalyvauti ekskursijose !

Norinčius dalyvauti nemokamoje ekskursijoje nuo rugpjūčio 16 d. iki spalio 10 d., kviečiame registruotis paštu martynas.kazlauskas@su.lt. Priimamos Šiaulių miesto gyventojų grupės nuo 10 iki 35 asmenų.

Judėjimo ar regėjimo negalią turintys asmenys, norintys būti atvežti ir dalyvauti nemokamoje ekskursijoje kviečiami registruotis martynas.kazlauskas@su.lt. Registruojamos tik grupės su narių poreikius žinančiu vadovu.