PRIVALOMAS stojančiųjų į švietimo ir ugdymo krypčių grupės studijų programas MOTYVACIJOS VERTINIMAS

e24

e24

Stojantieji į Šiaulių universitete vykdomas pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas (Specialioji pedagogika ir logopedija, Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas, Kūno kultūra ir sporto pedagogika, Muzikos pedagogika) privalo dalyvauti motyvacijos vertinime, kuris vykdomas pirmiausiai raštu, o po to ir žodžiu (pokalbis).

  • Pirmoji motyvacijos vertinimo sesija vyks 2019 m. birželio 27–29 d., P. Višinskio g. 25 (raštu – 220 aud.; žodžiu - 309 aud., 311 aud., 312 aud., 314 aud.), Šiauliai.
  • Antroji motyvacijos vertinimo sesija papildomo priėmimo metu vyks 2019 m. liepos 2–3 d., 15–16 d., P. Višinskio g. 25 (raštu – 220 aud.; žodžiu –309 aud., 311 aud., 312 aud., 314 aud.), Šiauliai.
  • Trečioji motyvacijos vertinimo sesija papildomo priėmimo metu vyks 2019 m. rugpjūčio 14 d., P. Višinskio g. 25 (raštu – 220 aud.; žodžiu – 309 aud., 311 aud., 312 aud., 314 aud.), Šiauliai.

Registracija į Motyvacijos vertinimą vyksta informacinėje LAMA BPO (www.lamabpo.lt) stojimo sistemoje. Registracija vyksta iki birželio 26 d.

Džiaugiamės, kad net 15 studentų turės galimybę užtikrintai nemokamai studijuoti Muzikos pedagogiką, 22 studentai Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogiką ir 22 – Specialiąją pedagogiką ir logopediją.

 

Kilo klausimų? Susisiekime!

Stojančiųjų motyvacijos vertinimo koordinatorė Šiaulių universitete Skaistė Kovienė

Tel. (8 41) 595 735, el. p. skaiste.koviene@su.lt