Italijos vyriausybės stipendijų, skirtų užsienio piliečiams ir užsienyje gyvenantiems italijos piliečiams, konkurso sąlygos 2018/2019 m. m.

Paraiškų teikimo terminas: iki 2018 m. balandžio 30 d. 15 val. (Lietuvos laiku)

1. Apie stipendijas

Italijos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija skiria stipendijas užsienio šalių piliečiams arba Italijos piliečiams, gyvenantiems užsienyje. Stipendijų tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą kultūros srityje, italų kalbos, kultūros ir mokslo sklaidą, taip pat populiarinti Italijos ekonominį ir technologinį sektorių visame pasaulyje.

Stipendijos skiriamos studijų, mokymų ir / ar tyrimų programoms valstybinėse ir valstybės pripažintose švietimo ir mokslo įstaigose. Jų sąrašą galima rasti portale studyinitaly.esteri.it

Užsienio šalių, kurių piliečiai gali teikti paraiškas, sąrašą galima rasti Italijos Užsienio reikalų ministerijos (URM) puslapyje, skirtame užsienio stipendininkams:

(studyinitaly.esteri.it/sites/default/files/2018-02/List%20of%20eligible%20foreign%20countries.pdf )

Lietuvos piliečiams yra skiriama 27 mėnesiai stipendijų. Vieno mėnesio stipendijos dydis – 900 eurų.

2. Reikalavimai

Kandidatai turi atitikti žemiau išvardintus reikalavimus paskutinę konkurso dieną (2017 04 30). Kandidatai, kurie neatitiks šių reikalavimų, bus automatiškai atmetami. Italijos valstybės įstaigų tarnautojai, turinys Italijos pilietybę, bei jų šeimos nariai konkurse dalyvauti negali.

2.1 Išsilavinimas. Kandidatas turi jau būti įgijęs išsilavinimą, reikalingą pasirinktai studijų programai.

2.2 Amžius. Paraiškas teikti gali asmenys, kuriems paskutinę konkurso dieną yra ne daugiau kaip 28 metai. Kandidatams, kurie stoja į pirmus doktorantūros metus, taikoma amžiaus riba – 30 metų. Kandidatams, teikiantiems paraišką mokslo ir tyrimų programoms su darbo vadovu, amžiaus riba yra iki 40 metų. Amžiaus ribos netaikomos kandidatams, kurie gavo Italijos Vyriausybės stipendiją 2017/2018 m.m. ir teikia paraišką pratęsti stipendijos mokėjimą.

2.3 Kalbos mokėjimas. Kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo italų kalbos žinios yra B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu studijų programa vyksta vien anglų kalba, italų kalbos žinios nėra būtinos; šiuo atveju kandidatas prie paraiškos turi pridėti pažymą, įrodančią, jog jo anglų kalbos žinios yra B2 lygio pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Jeigu kandidatas prašo stipendijos italų kalbos ir kultūros kursams, pažyma turi įrodyti, kad jo kalbos žinios yra mažiausiai A2 lygio.

3. Studijų tipai

3.1 Lietuvos piliečiai gali teikti paraiškas šioms studijoms:

a) 6 arba 9 mėnesių stipendijos:

- 2 metų magistro studijos (Laurea magistrale);

- meno ir muzikos studijos aukštojo mokslo institucijose (AFAM);

- doktorantūra (Dottorato di Ricerca). Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo turėti jį priimsiančio Italijos universiteto sutikimo laišką;

- mokslo ir tyrimų programos su darbo vadovu (Progetti di Studio in Co-tutela). Stipendijos tyrimų projektams teikiamos tik tyrimų veiklai, vykdomai CNR (Nacionaliniame tyrimų centre), Aukštajame sveikatos institute ar kitose analogiško lygmens valstybinėse įstaigose, universitetuose, muziejuose bei archyvuose. Teikdamas prašymą šio tipo stipendijai, kandidatas privalo pateikti taip pat ir numatytą tyrimų programą bei stipendininkui vadovausiančio Italijos dėstytojo ar tyrimų vadovo pavardę ir kontaktus bei stipendininką priimsiančios Italijos įstaigos ar akademinės institucijos sutikimo laišką.

b) 3 mėnesių stipendijos:

- Italų kalbos ir kultūros kursai Italijos universitetuose. Pretenduoti į šio tipo stipendiją gali tik studijuojantys italų kalbą Lietuvos universitetuose. Kandidatas turės pateikti pažymą, patvirtinančią, kad jo italų kalbos žinios atitinka A2 lygį.

4. Pratęsimai

Paraiškas pratęsti stipendijų mokėjimą gali teikti tik 2017/2018 m.m. Italijos vyriausybės stipendininkai ir tik pateikę dokumentus, įrodančius, kad yra išlaikę visus pagal programą numatytus egzaminus. Pratęsimai galimi tik siekiant tęsti arba pabaigti kelerių metų studijų programą.

5. Stipendijų mokėjimo terminai

Stipendijos gali būti išmokamos nuo 2018 m. spalio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Teikdami paraišką, kandidatai turi nurodyti nuo kada prašo mokėti stipendiją.

6. Stipendijos neteikiamos

Bakalauro (Corso di Laurea Triennale) ir vientisosioms universitetinėms (Corsi di laurea a ciclo unico) studijoms, išskyrus pratęsimus. Stipendijos taip pat neteikiamos vienerių metų trukmės Magistro/Specializacijos (Master di I o II livello) bei 1 mėnesio trukmės italų kalbos dėstytojų tobulinimosi kursams.

Stipendijos neteikiamos ir pavieniams kursams ar individualiems tyrimams, o taip pat studijoms / tyrimams užsienio institucijose (universitetuose, akademijose, bibliotekose, bet kokio tipo mokyklose), nors jos ir yra įsikūrusios Italijoje, o taip pat valstybės nepripažintuose privačiuose centruose ir laboratorijose.

7. Paraiškų teikimas

Norėdamas gauti Italijos vyriausybės skriamai stipendiją, kandidatas turi pateikti paraišką, užsiregistruodamas ir italų arba anglų kalba užpildydamas interaktyvią formą portale „Study in Italy“ studyinitaly.esteri.it

Pildant paraišką, prašome labai atidžiai perskaityti paaiškinimus!

Paraiškų teikimo terminas

Paskutinis terminas, kuomet galima pateikti paraišką on-line, išsaugant galutinę paraiškos versiją, visiems kandidatams yra 2018 m. balandžio 30 d., pirmadienis, 15 val. (Lietuvos laiku). Visiems kandidatams bus pranešta apie gautą paraišką. Rekomenduojame pildyti paraišką kuo anksčiau, kad paskutinėmis dienomis būtų išvengta sistemos trikdžių, galimų, jeigu prisijungs itin daug vartotojų.

Paraiškos, gautos praėjus šiam terminui, nebus svarstomos.

8. Stipendininkų atranka

Lietuvos kandidatų atranką vykdys specialiai įsteigta Komisija, sudaryta iš J.E. Italijos ambasadoriaus ar jo paskirto atstovo bei Lietuvos švietimo ir mokslo įstaigų atstovų.

Komisija atrinks kandidatus, įvertinusi pateiktus dokumentus. Laimėtojų bei rezervinių kandidatūrų sąrašas bus paskelbtas Italijos ambasados interneto svetainėje.

9. Mokesčiai už mokslą

Paprastai Italijos Vyriausybės stipendininkai atleidžiami nuo mokesčių už mokslą, tačiau Universitetai, turėdami visišką finansinę autonomiją, gali ir netaikyti šios lengvatos. Todėl rekomenduojame iš anksto pasitikrinti informaciją apie mokamus mokesčius už mokslą.

Ši išlyga nėra taikoma italų kalbos ir kultūros kursams pažengusiems vartotojams, už kuriuos reikės sumokėti mokesčius.

10. Sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimas

Užsienio piliečiai stipendininkai Italijos vyriausybės stipendijos mokėjimo laikotarpiu yra apdrausti draudimu, dengiančiu ligos ir nelaimingų atsitikimų išlaidas. Draudimas nepadengia ligų, priklausančių nuo jau esančių fizinių sąlygų ar patologijų, išlaidų.

11. Stipendijos mokėjimas

Stipendija išmokama kas tris mėnesius į sąskaitą Italijos banke.

Stipendija išmokama tik po to, kai studentas sutvarko savo registraciją universitete. Paskutinis mokėjimas atliekamas tik pateikus įrodymą, jog stipendininkas gerai mokosi ar tvarkingai vykdo visą numatytą programą (doktorantūros ar tyrimų atveju).

Stipendija mokama tik studijoms Italijos teritorijoje.

11. Kitos sąlygos

Italijos URM stipendininkas tuo pačiu metu negali gauti kitokio tipo Italijos valstybės ar viešųjų įstaigų stipendijos.

Naudingos nuorodos:

Konkurso sąlygos anglų ir italų kalbomis: studyinitaly.esteri.it/en/call-for-procedure

Registracija paraiškų teikimui: studyinitaly.esteri.it/en/login

Informacija apie studijas Italijoje: studyinitaly.esteri.it/en/node/2

Kontaktai pasiteiravimui: (5) 2611076, 2611077, corsilingua.iicvilnius@esteri.it, Jurgita Sviderskienė (Italų kultūros institutas)

 

www.stipendijos.lt