PUBLICATIONS

Index seminum 2014 No. 14 (EN)

Index seminum 2015 No. 15 (EN)

Index seminum 2016 No. 16 (EN)

Index seminum 2017 No. 17 (EN)

Index seminum 2018 No. 1(EN)

Index seminum 2019 No. 19 (EN)

 

Index plantarum 2015 No.4 (LT)

 

Scientific articles:

Lina Raudone, Kristina Zymone, Raimondas Raudonis, Rimanta Vainoriene, Vida Motiekaityte, Valdimaras Janulis. 2017. Phenological changes in triterpenic and phenolic composition of Thymus L. species. Industrial crops and products. 109: 445-451.

Vainorienė Rimanta. 2016. Modelinio augalo žaliosios šerytės (Setaria viridis (L.) P. Beauv.) savybės, paplitimas agrocenozėse ir urbanizuotoje aplinkoje. Miestų želdynų formavimas, ISSN 2029-4549, 1(13) 381–388.

Klimienė Asta, Vainorienė Rimanta, Klimas Ramutis. 2016. Phenological research of climate changes in the north part of Lithuania by the phenological garden of Šiauliai University. International journal of biometeorology, ISSN 0020-7128, p. 1-9.