Dalinės studijos, magistro studijos, mokslinės stažuotės ir latvių kalbos vasaros kursai Latvijoje

Kviečiame teikti paraiškas dalinėms studijoms, pilnoms magistro studijoms, mokslinėms stažuotėms ir latvių kalbos vasaros kursams. Konkursas skirtas 2018 – 2019 m.m. Konkursą organizuoja valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje (kontaktiniai duomenys pateikiami skelbimo pabaigoje).

Dalinės studijos (bakalauro, vientisųjų, magistrantūros studijų studentams bei doktorantams) ir mokslinės stažuotės gali vykti nuo 2018 m. rugsėjo iki 2019 m. birželio mėnesio valstybinėse Latvijos mokslo ir studijų institucijose, kurių sąrašą rasite www.studyinlatvia.lv. Teikti paraiškas galite nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d.

Mokslinės stažuotės gali vykti nuo 2018 m. rugsėjo iki2019 m. birželio mėnesio. Dalyvauti gali dėstytojai, mokslininkai ir tyrėjai, dirbantys Lietuvoje registruotuose universitetuose, kolegijose, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutuose. Teikti paraiškas galite nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d.

Pilnos magistrantūros studijos (galimos studijų sritys: latvių kalbos filologija, latvių literatūra, latvių kultūra ir istorija) vyks nuo 2018 m. rugsėjo iki 2020 m. birželio mėnesio valstybinėse Latvijos mokslo ir studijų institucijose. Teikti paraiškas galite nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d.

Latvių kalbos ir kultūros vasaros kursai vyks 2018 m. vasarą Latvijos universitetuose, kurių sąrašą rasite čia (sąrašas pateikiamas nuo š. m. kovo 1 d.). Teikti paraiškas kursams galite nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. gegužės 4 d.

Reikalavimai kandidatams:

 • Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys arba dirbantys Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijose:

Dalinėms studijoms – Lietuvos Respublikos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų (ne žemesnio nei II kurso), magistrantūros studijų studentai bei doktorantai (taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai). Dalinių studijų trukmė – iki 10 mėnesių (doktorantūros dalinių studijų trukmė – iki 11 mėn.).

Pilnoms magistrantūros studijoms* – Lietuvos universitetų ir kolegijų studentai bei lietuviai studijuojantys Latvijoje, kurie studijų pradžios metu būtų baigę I pakopos studijų programą. Magistrantūros studijos turi būti susijusios su latvių filologija, kultūra, literatūra arba istorija. Magistrantūros studijų trukmė – 2 akademiniai metai.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Valstybinę švietimo plėtros agentūrą Latvijoje. Kontaktai nurodyti skelbimo pabaigoje. 

Mokslinėms stažuotėms – Lietuvos Respublikos universitetų, kolegijų, taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų dėstytojai, mokslininkai ir tyrėjai. Vieno asmens mokslinė stažuotė negali būti ilgesnė nei 5 mėnesiai.

Latvių kalbos ir kultūros vasaros kursams – Lietuvos Respublikos universitetų, kolegijų visų studijų sričių nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų, magistrantūros studijų studenati bei doktorantai (taip pat valstybinių mokslinių tyrimų institutų doktorantai) ir dėstytojai, mokslininkai, tyrėjai.

Jei studentas pageidauja pratęsti savo studijas Latvijoje vieneriems metams, jis/ji turi iš naujo teikti paraišką, pagal tų metų sąlygas. Tas pats asmuo gali gauti paramą šiame konkurse nurodytoms veikloms ne daugiau nei du kartus (išimtys galimos tik studentams, kurių studijos yra susijusios su latvių kalba, kultūra ir istorija).

Skiriamas finansavimas:

Vykstantiems į dalines studijas:​ 

 • Latvijos Respublika teikia stipendijas:

500,00 EUR/mėn. – bakalauro ir magistrantūros studijų studentams;

670,00 EUR/mėn. – doktorantams.

 • Stipendijas gaunantys asmenys nėra atleidžiami nuo studijų įmokos, tad jie turi pasirinkti kam panaudoti gaunamą stipendiją – studijų įmokai ar gyvenimo išlaidų padengimui. Prašome atkreipti dėmesį, jog skiriamos stipendijos nepakanka padengti visų pragyvenimo išlaidų;
 • Pateikus prašymą, priimančioji mokslo ir studijų institucija gali pasiūlyti vietą bendrabutyje arba svečių namuose. Prašymas dėl gyvenamosios vietos bendrabutyje turi būti pateikiamas priimančajai mokslo ir studijų institucijai prieš mėnesį iki atvykimo dienos;
 • Jei kurį nors studijų mėnesį studentas Latvijoje neišbūna ilgiau nei 15 kalendorių dienų, už tą mėnesį stipendija jam/jai neskiriama;
 • Jei studentas yra remiamas iš kito finansavimo šaltinio, jam/jai ši stipendija neskiriama;
 • Kelionės išlaidos dalinėms studijoms Latvijoje nėra finansuojamos;
 • Studentas įsipareigoja savarankiškai pasirūpinti draudimu (draudimo išlaidos nėra finansuojamos).

Dauguma studijų programų vykdomos latvių kalba, tačiau siūloma studijų programų ir anglų kalba. Daugiau informacijos apie studijų programas anglų kalba rasite www.studyinlatvia.lv.

Vykstantiems į mokslines stažuotes:

 • Valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje skiria 30,00 EUR per dieną pragyvenimo išlaidoms ir 300,00 EUR per mėnesį apgyvendinimo išlaidoms;
 • Stažuotojas privalo visu stažuotės metu gyventi Latvijoje. Jei stažuotojo nėra šalyje daugiau nei 14 dienų, laikoma, kad jo stažuotė neįvyko;
 • Jei stažuotojas yra remiamas iš kito finansavimo šaltinio, jam ši stipendija neskiriama;
 • Kelionės išlaidos mokslinėms stažuotėms Latvijoje nėra finansuojamos;
 • Stažuotojas įsipareigoja savarankiškai pasirūpinti draudimu (draudimo išlaidos nėra finansuojamos).

Vykstantiems į latvių kalbos ir kultūros vasaros kursus:

 • Valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje skiria 711,00 EUR stipendiją, skirtą kursų mokesčiui bei kitoms su kursais susijusioms išlaidoms padengti. Stipendija pervedama tiesiogiai vasaros kursų organizatoriams. Jeigu skiriama suma nepadengia visų vasaros kursų išlaidų, stipendijos gavėjas turi padengti skirtumą iš savo lėšų;
 • Kelionės išlaidos latvių kalbos vasaros kursams Latvijoje nėra finansuojamos.

Konkursui pateikiami dokumentai:

Dalinėms studijoms (teikti paraiškas galite nuo 2018 m. vasario1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d.:

 1. Teikti paraišką svetainėje adresu: 
 2. http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/
 3. Paraiškoje pateikiami dokumentai:
  • Gyvenimo aprašymas (pageidautina Europass CV forma);
  • Motyvacinis laiškas;
  • Aukštojo mokslo diplomo kopija arba pažyma apie dabartinių studijų rezultatus (angl. Transcript of records), patvirtinta mokslo ir studijų institucijos;
  • Dvi rekomendacijos iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, kurioje  studijuojate, išduotos per pastaruosius 6 mėnesius;
  • Latvijos Respublikos mokslo ir studijų institucijos raštas dėl sutikimo priimti (angl. Letter of acceptance arba Invitation letter), kuriame turi būti nurodyta kalba, kuria vyks studijos. Dėl šių raštų išdavimo kreipkitės į atsakingus asmenis Latvijos mokslo ir studijų institucijų nurodytais kontaktais;
  • Studijų planas, pagal nurodytą formą;
  • Užsienio kalbos, kuria vyks studijos, mokėjimo lygį patvirtinantis dokumentas;
  • Paso, ar asmens tapatybės dokumento kopija.

Dokumentai turi būti pateikti arba išversti į anglų arba latvių kalbą. Jei nors vienas dokumentas bus nepateiktas ar neišverstas į nurodytas kalbas, asmens paraiška bus atmesta.

Visos laiku pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal numatytus kokybės kriterijus. Vertinimo kriterijus galite rasti: www.viaa.gov.lt/scholarships.

Atrinktų asmenų sąrašas bus paskelbtas 2018 m. birželio mėn. pradžioje, adresu: www.viaa.gov.lt/scholarships. Visiems pateikusiems paraiškas asmenims el. paštu bus pateiktas oficialus atsakymas.

Mokslinėms stažuotėms (teikti paraiškas galite nuo 2018 m. vasario 1 d. iki 2018 m. balandžio 1 d.):

 1. Teikti paraišką svetainėje adresu:
 2.  http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/
 3. Paraiškoje pateikiami dokumentai:
 • Gyvenimo aprašymas (pageidautina Europass CV forma) su mokslinių publikacijų sąrašu;
 • Mokslinės stažuotės planas (angl. Research plan);
 • Motyvacinis laiškas;
 • Įgyto magistro kvalifikacinio laipsnio arba daktaro mokslo laipsnio diplomų kopijos, bei diplomų priedėlių kopijos;
 • Viena rekomendacija iš Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijos, kurioje dirbate, išduota per pastaruosius 3 mėnesius;
 • Latvijos Respublikos mokslo ir studijų institucijos raštas dėl sutikimo priimti (angl. Letter of acceptance arba Invitation letter). Dėl rašto išdavimo kreipkitės į atsakingus asmenis Latvijos mokslo ir studijų institucijose nurodytais kontaktais.
 • Paso, ar asmens tapatybės dokumento kopija.

Dokumentai turi būti pateikti arba išversti į anglų arba latvių kalbą. Jei nors vienas dokumentas bus nepateiktas ar neišverstas į nurodytas kalbas, asmens paraiška bus atmesta.

Visos laiku pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal numatytus kokybės kriterijus:

 • Mokslinės stažuotės planas;
 • Į paramą pretenduojančio asmens motyvacija atlikti stažuotę Latvijos Respublikoje.

PASTABA. Asmenys, kurių moksliniai tyrimai yra susiję su latvių kalba, literatūra ar kultūra, gaus papildomą balą vertinimo metu.

Atrinktų asmenų sąrašas bus paskelbtas 2018 m. birželio mėnesio pradžioje, adresu: www.viaa.gov.lt/scholarships. Visiems pateikusiems paraiškas asmenims el. paštu bus pateiktas oficialus atsakymas.

Latvių kalbos ir kultūros vasaros kursams:

Paraiška teikiama kursų organizatoriams. Paraiškų formų ieškokite konkursų organizatorių sąraše (sąrašas pateikiamas nuo š. m. kovo 1-os dienos). Paraiškoje pateikiami dokumentai:

 1. Gyvenimo aprašymas (pageidautina Europass CV forma);
 2. Motyvacinis laiškas;
 3. Kursų organizatorių prašomi duomenys (skirtingi organizatoriai gali prašyti pateikti skirtingus duomenis).

Visos laiku pateiktos paraiškos bus vertinamos pagal numatytus kokybės kriterijus. Dėl vertinimo kriterijų kreiptis į konkursą organizuojančią instituciją (žr. skelbimo pabaigoje). Visiems pateikusiems paraiškas asmenims el. paštu bus pateiktas oficialus atsakymas.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:

Jei asmuo yra nominuotas Lietuvos Respublikos institucijų (Švietimo ir mokslo ministerijos, atsakingų agentūrų, ar kt.), jis turi informuoti šias institucijas apie dalyvavimą konkurse.

Daugiau informacijos apie Latvijos teikiamas galimybes mokytis rasite

adresu: http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

Dėl pilnų magistrantūros studijų kreipkitės į Valstybinę švietimo plėtros agentūrą Latvijos  Respublikoje.

Paraiškų dėl pilnų magistrantūros studijų vertinimą atliks ir galutinį sprendimą priims Valstybinė švietimo plėtros agentūra Latvijoje. Kontaktinis asmuo: Aija Jakovica el. p. scholarships@viaa.gov.lv, tel. +371 67814331.

LAUKIAME JŪSŲ PARAIŠKŲ!

Kontaktinis asmuo Aija Jakovica el. p. scholarships@viaa.gov.lv, tel. +371 67814331.

Institucija, organizuojanti konkursus:

State Education Development Agency

(Valsts izglītības attīstības aģentūra)

Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

 

www.stipendijos.lt