2019−2020 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai


 

Bakalauro studijų

2019−2020 m. m. rudens semestro apatinės/viršutinės savaitės (siųsti)

 

Nuolatinės studijos

I kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-19 (siųsti) 09 16-21
 
Specialioji pedagogika ir logopedija (dalinės studijos) SPLd-19 (siųsti) 09 16-21
 
Kūno kultūros ir sporto pedagogika  KK-19 (siųsti)
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-19 (siųsti) 09 16-21
 
Visuomenės sveikata Vs-19 (siųsti)
 
Muzikos pedagogika MUZ-19 (siųsti)
Programų sistemos PS-9 (siųsti)
 
Anglų filologija AF-18 (siųsti)
 
Ekonomika EK-18 (siųsti) 
 
Verslo administravimas AD-18  (siųsti)

Verslo administarvimas užsienio studentams VA-18 (siųsti)/ Business administration for foreign students (download)

 

II kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-18 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-18 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-18 (siųsti) 09 16-21

Muzikos pedagogika MUZ-18 (siųsti) 

Anglų filologija AF-17 (siųsti)

 

III kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija) SPL-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-18 (siųsti) 09 23-28

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-16 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-18 (siųsti) 09 23-28

Muzikos pedagogika MUZ-17 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-19 (siųsti)

Finansų matematika FIM-16 (siųsti)

Programų sistemos IN-16 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-16 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-16 (siųsti)

Statybos inžinerija S-16 (siųsti)

Ekologija ir aplinkotyra EA-16 (siųsti) 

Ekonomika EK-16 (siųsti) 

Ekonomika ir darnus verslas EDV-16 (siųsti)/ Economics and sustainable business EDV-16 (download)

Verslo administravimas AD-16 (siųsti) Atnaujinta 02.05.

Viešasis administravimas VA-16 (siųsti) Atnaujinta 02.05

Anglų filologija AF-16 (siųsti)

Istorija IS-16 (siųsti)

Aplinkos objektų dizainas AOD-16 (siųsti)

Dailė grafika DG-16 (siųsti)

 

IV kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-16 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDRs-18 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-18v (siųsti) 09 16-21

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-18k (siųsti) 09 16-21 

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs3-17 (siųsti) 09 16-21 

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-16 (siųsti)

Integruotų gamtos mokslų pedagogika IGPM-16 (siųsti)

Kineziterapija K-16 (siųsti)

Kūno kultūra KK-16 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-18 (siųsti)

Muzika MUZ-16 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-16 (siųsti)

Statybos inžinerija S-16 (siųsti)

Elektros inžinerija R-15 (siųsti)

Informacinės echnologijos IT-15 (siųsti)

Programų sistemos IN-16 (siųsti)

Anglų filologija AF-15 (siųsti)

Istorija  IS-15 (siųsti)

Lietuvių filologija komunikacija LFK-15 (siųsti)

Aplinkos objektų dizainas AOD-15 (siųsti)

Dailė grafika  DG-15 (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

2019/2020 m.m. sesijų grafikas (siųsti) Atnaujinta 06.04d.

III kursas

Mechanikos inžinerija ISM-16 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-16 (siųsti)

Verslo administravimas ISVA-16, Viešasis administravimas ISIA-16, Ekonomika ISEK-16 gegužės 20-25d.(siųsti) 

IV kursas

Kūno kultūra ISKK-15

Mechanikos inžinerija ISM-15 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-15 (siųsti)

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-15 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-15 (siųsti)

Verslo administravimas ISVA-15, Viešasis administravimas ISIA-15, Finansų valdymas ISFV-15 gegužės 20-25d. (siųsti) 

V kursas

Kūno kultūra ISKK-14  

Mechanikos inžinerija ISM-14 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-14 (siųsti)

Aplinkos ir profeisnė sauga ISA-14 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-14 (siųsti)

Elektronikos inžinerija ISR-14 (siųsti)

 

Bakalauro studijos (po kolegijų)

2019/2020 m.m. sesijų grafikas (siųsti) Atnaujinta 06.04d.

 IV kursas ISVAK-18, ISIAK-18, ISEKK-18

Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Ekonomika gegužės 20-25d. (siųsti) 

V kursas ISEKK-17,  ISIAK-17

Ekonomika, Viešasis administravimas gegužės 20-25d. (siųsti) 

 

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos

I kursas

Specialioji pedagogika (specializacija - specialiojo ir inkliuzinio ugdymo koordinavimas) SPUM-18 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-18 (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-18 (siųsti)

Edukologija EMM-18 (siųsti) 05 13-17

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-18

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-18 (siųsti)

Matematika Mat(M)18

Verslo informatikos VIM-8 (siųsti)

Dailė dizainas DDM-18 (siųsti)

Dailė grafika DGM-18 (siųsti)

Lietuvių kalbotyra LKM-18 (siųsti)

Istorija ir politika ISPM-18 (siųsti)

Ekonomika EKM-18 (siųsti)Atnaujinta 01.31

Vadyba VAM-18 (siųsti) Atnaujinta 03.01

Viešasis valdymas VVM-18 (siųsti) 

Papildomosios studijos ekonomikos, finansų ir investicijų ek., viešojo valdymo studentams

II kursas

Istorija ir politika ISPM-17 (siųsti)

Lietuvių kalbotyra LKM-17 (siųsti) 

 

Ištęstinės studijos

I kursas

Viešasis valdymas Akmenės gr. ISVVAM-17 (siųsti)

Viešasis valdymas Mažeikių gr. ISVVMM-17 (siųsti)

II kursas

Viešasis valdymas ISVVM-17 (siųsti) 

Ekonomika ISEKM-17 (siųsti) 

 
Pedagoginės studijos

Pedagogika (60 kreditų) Ped-18  (siųsti) 03 18 - 03 21

 


2018-2019 m.m. pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai


Bakalauro studijų

Nuolatinės studijos 

I kursas

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-18 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-18 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-18 (siųsti)

Muzika MUZ-18 (siųsti)

Programų sistemos PS-8 (siųsti)

Ekonomika EK-18 (siųsti)

Verslo administravimas AD-18(siųsti)

Anglų filologija AF-18(siųsti)

II kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-18 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto pedagogika  KK-17 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-18 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-18 (siųsti)

Muzika MUZ-17 (siųsti)

Anglų filologija AF-17 (siųsti)

III kursas

Kineziterapija K-16 (siųsti)

Kūno kultūra KK-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPL-16  (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs2-18k (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs2-18v (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs3-17 (siųsti)

Socialinis darbas ir socilainė reabilitacija SDR-16 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDRs-18 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikomokyklinis ugdymas PPIK-16 (siųsti)

Muzika MUZ-16 (siųsti)

Integruotų gamtos moklsų didaktika IGMP-16 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-16 (siųsti)

Statybos inžinerija S-16 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-16 (siųsti)

Finansų matematika FIM-16 (siųsti)

Programų sistemos IN-16 (siųsti)

Ekologija ir aplinkotyra EA-16

Istorija IS-16 (siųsti)

Verslo administravimas AD-16 (siųsti)

Anglų filologija AF-16 (siųsti)

Aplinkos objektų dizainas AOD-16(siųsti)

Dailė grafika DG-16 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-16 (siųsti)

Ekonomika EK-16 (siųsti)

IV kursas

Kineziterapija K-15 (siųsti)

Kūno kultūra KK-15 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPL-15 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs2-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs3-16  (siųsti)

Socialinė pedagogika SP-15 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-15 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-15

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-17 (siųsti)

Muzika MUZ-15

Ekologija ir aplinkotyra EA-15

Mechanikos inžinerija M-15 (siųsti)

Statybos inžinerija S-15 (siųsti)

Elektronikos inžinerija R-15

Optometrija OP-15

Optometrija OP2-17 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-15 (siųsti)

Finansų matematika FIM-15

Programų sistemos IN-15 (siųsti)

Ekonomika EK-15

Istorija IS-15 (siųsti)

Verslo administravimas AD-15

Anglų filologija AF-15 (siųsti)

Aplinkos objektų dizainas AOD-15(siųsti)

Dailė grafika DG-15 (siųsti)

Lietuvių filologija ir komunikacija LFK-15 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-15

 

Ištęstinės studijos

III kursas

Statybos inžinerija ISS-16

Mechanikos inžinerija ISM-16 (siųsti)

IV kursas

Kūno kultūra ISKK-15 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-15 (siųsti)

Mechanikos inžinerija ISM-15  (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-15 (siųsti)

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-15 (siųsti)

V kursas

Kūno kultūra ISKK-14 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-14

Elektros inžinerija ISE-14 (siųsti)

Mechanikos inžinerija ISM-14

Elektronikos inžinerija ISR-14

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-14

VI kursas

Kūno kultūra ISKK-13

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas ISPPIK-13

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-13

 

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos

I kursas

Edukologija EMM-18 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-18 (siųsti)

Specialioji pedagogika SPUM-18 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-18 (siųsti)

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-18 (siųsti)

Matematika Mat(M)-18 (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-18 (siųsti)

Verslo informatika VIM-18 (siųsti)

Dailė dizainas DDM-18 (siųsti)

Dailė grafika DGM-18(siųsti)

Ekonomika EKM-18

Istorija ir politika ISPM-18 (siųsti)

Lietuvių kalbotyra LKM-18 (siųsti)

Vadyba (siųsti)

II kursas

Edukologija EMM-17 

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-17

Mechanikos inžinerija MM-17

Gamtinių sistemų valdymas GSVM-17

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-17

Muzikos pedagogika MPM-17

Istorija ir politika ISPM-17

Lietuvių kalbotyra LKM-17

 

Ištęstinės studijos

II kursas

Vadyba ISVAM-17

 

Pedagoginės studijos

Pedagogika Ped-18