2017−2018 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai

Bakalauro studijų

2017−2018 m. m. pavasario semestro laisvai pasirenkamų dalykų paskaitų tvarkaraštis  (siųsti)

2017−2018 m. m. pavasario semestro apatinės/viršutinės savaitės (siųsti)

 

Nuolatinės studijos

Aplinkos objektų dizainas (siųsti) 

Audiovizualinis menas (siųsti) 

Dailė (siųsti) 

Dailė ir dizainas (siųsti) 

Estrados menas (siųsti) 

Taikomoji dailė ir verslas (siųsti)

 

I kursas

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti)
 
Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-17 (siųsti)
 
Kūno kultūros ir sporto pedagogika  KK-17 (siųsti)
 
Visuomenės sveikata Vs2-17 Kovo 14-17 d. (siųsti)
 
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti)
 
Muzika MUZ-17 (siųsti)
 
Ekonomika ir darnus verslas EDV-17 (siųsti)

Economics and Sustainable Business EDV-17 (send) 

Anglų filologija AF-17 (siųsti)

 

II kursas

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-16 (siųsti)

Kineziterapija K-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs3-17 Birželio 18-22 d.  (siųsti)

Kūno kultūra KK-16 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-16 (siųsti)

Integruotų gamtos mokslų pedagogika IGMP (siųsti)

Muzika MUZ-16 (siųsti)

Ekologija ir aplinkotyra EA-16 (siųsti)

Finansų matematika FIM-16 (siųsti)

Programų sistemos IN-16 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-16 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-16 (siųsti)

Statybos inžinerija S-16 (siųsti)

Ekonomika EK-16 (siųsti) 

Verslo administravimas AD-16 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-16 (siųsti)

Anglų filologija AF-16 (siųsti)      

Istorija IS-16 (siųsti)

 

III kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-15  (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-15 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-17 Birželio18-22 d.  (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs3-16 Kovo 23 (siųsti)

Kineziterapija K-15 (siųsti)

Kūno kultūra KK-15 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-15 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-17 Balandžio  9-13 d.  (siųsti)

Muzika MUZ-15 (siųsti)

Ekologija ir aplinkotyra EA-15 (siųsti)

Finansų matematika FIM-15 (siųsti)

Programų sistemos IN-15 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-15 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-15 (siųsti)

Statybos inžinerija S-15 (siųsti)

Elektros inžinerija R-15 (siųsti)

Optometrija OP-15 (siųsti)

Optometrija OP(2)-17 Balandžio 16-20 d. (siųsti)

Ekonomika EK-15 (siųsti)

Ekonomika ir darnus verslas EDV-15 (siųsti) 

Verslo administravimas AD-15 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-15 (siųsti)

Anglų filologija AF-15 (siųsti)

Istorija IS-15 (siųsti) 

Lietuvių filologija ir komunikacija LFK-15 (siųsti)

 

IV kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-14 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-14 (siųsti)

Kineziterapija K-14 (siųsti)

Kūno kultūra KK-14 (siųsti)

Edukologija ED-14 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-14 (siųsti)

Muzika MUZ-14 (siųsti)

Ekologija ir aplikotyra EA-14 (siųsti)

Informatika IN-14 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-14 (siųsti)

Mechanikos inžinerija M-14, S-14 (siųsti)

Statybos inžinerija S-14 (siųsti)

Elektros inžinerija R-14 (siųsti)

Optometrija OP(2)-16 (siųsti)

Optometrija OP(2)-16 Balandžio 23-27 d. (siųsti)

Anglų filologija AF-14 (siųsti) 

Istorija  IS-14 (siųsti) 

Lietuvių filologija LF-14 (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

2018/2019 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

 

II kursas

Mechanikos inžinerija ISM-16 (siųsti)

Staybos inžinerija ISS-16 (siųsti)

Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Ekonomika Birželio 11-15d.  (siųsti)

 

III kursas

Mechanikos inžinerija ISM-15 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-15 (siųsti)

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-15 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-15 (siųsti)

Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Finansų valdymas Gegužės 28 - birželio 2d.  (siųsti) Atnaujinta 05.23

 

IV kursas

Mechanikos inžinerija ISM-14 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-14 (siųsti)

Aplinkos ir profesinė sauga ISA-14 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-14 (siųsti)

Ekonomika, Verslo administravimas, Viešasis administravimas, Finansų valdymas Gegužės 28 - birželio 2d.  (siųsti) Atnaujinta 05.25

 

V kursas

Mechanikos inžinerija ISM-13 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-13 (siųsti)

Aplinkos ir profeisnė sauga ISA-13 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-13 (siųsti)

Programų sistemos ISIN-13 Balandžio 25-236d. (siųsti)

Ekonomika Kovo 26-31d.  (siųsti)

 

Bakalauro studijos (po kolegijų)

2018/2019 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

 

V kursas ISEKK-16, ISFVK-16, ISIAK-16

Ekonomika, Finansų valdymas, Viešasis administravimas Gegužės 7-12d.  (siųsti) Atnaujinta 05.02

VI kursas ISIAK-17, ISEKK-17

Viešasis administravimas, Ekonomika Balandžio 9-14d. (siųsti)

 

Magistrantūros studijų

 

I kursas

Nuolatinės studijos

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLM-17 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-17 (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-17 (siųsti)

Karjeros edukologija KEM-17 Balandžio 24-27 d.  (siųsti)

Edukologija EMM-17 Balandžio 23-28 d.  (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-17 Balandžio 25-27 d.  (siųsti)

Gamtinių sistemų valdymas GSVM-17 (siųsti)

Signalų technologija RM-17 (siųsti)

Mechanikos inžinerija MM-17 (siųsti)

Informacinių technologijų valdymas ITVM-17 (siųsti)

Dailė  (siųsti)

Lietuvių kalbotyra LKM-17 (siųsti) 

Istorija ir politika ISPM-17 (siųsti)

Ekonomika EKM-17 (siųsti)

Finansų ir investicijų ekonomika FIEKM-17 (siųsti)

Vadyba VAM-17 (siųsti) 

Viešasis valdymas VVM-17 (siųsti)

Papildomosios studijos ekonomikos, finansų ir investicijų ek., viešojo valdymo studentams  (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

Ekonomika ISEKM-17  (siųsti)

Finansų ir investicijų ekonomika ISFIEKM-17  (siųsti)

Vadyba nuotolinės studijos ISVAM-17   (siųsti) 

Viešasis valdymas ISVVM-17 (siųsti)

Papildomosios studijos ekonomikos, finansų ir investicijų ek., viešojo valdymo studentams  (siųsti)

 

II kursas

Ištęstinės studijos

Ekonomika ISEKM-16 (siųsti)  

Finansų ir investicijų ekonomika ISFIEKM-16 (siųsti)  

Vadyba nuotolinės ISVAM-16  (siųsti)

Viešasis valdymas ISVVM-16  (siųsti) 

 

Modulių klausytojų

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR.d2-16 Kovo 19- 22 d. (siųsti)


2017-2018 m.m. pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai


Bakalauro studijų

Nuolatinės studijos 

 

I kursas

AF - 17 (siųsti)

KK-17, IKPR-17 (siųsti)

SDR-17, SPL-17 (siųsti)

Vs2-17 (siųsti)

MUZ-17 (siųsti)

II kursas

AD - 16 (siųsti)

AF - 16 (siųsti)

AOD - 16 (siųsti)

DG - 17 (siųsti)

EK -16 (siųsti)

VA - 16 (siųsti)

IS-16 (siųsti)

IN-16, IT-16, M-16, S-16, FIM-16, EA-16 (siųsti)

KK-16, PPIK-16, IGMP-16 (siųsti)

K-16, SDR-16, SPL-16 (siųsti)

SPLs3-17 (siųsti)

MUZ-16 (siųsti)

III kursas

AD- - 15 (siųsti)

AF - 15 (siųsti)

AOD - 15 (siųsti)

EK - 15 (siųsti)

DG - 15 (siųsti)

IS - 15 (siųsti)

LFK - 15 (siųsti)

VA - 15 (siųsti)

IN-15, IT-15, M-15, S-15, R-15, FIM-15, EA-15, Op-15, OP(2)-17 (siųsti)

KK-15, PPIK-15 (siųsti)

IKPR2-17 (siųsti)

K-15, SDR-15, SPL-15, SP-15 (siųsti)

SPLs2-17, SPLS3-16 (siųsti)

MUZ-15 (siųsti)

IV kursas

ESM - 14 (siųsti)

TDV-14 (siųsti)

DIZ-14 (siųsti)

IS-14 (siųsti)

AF-14 (siųsti)

LF-14 (siųsti)

IN-14, IT-14, M-14, R-14. EA-14, OP(2)-16 (siųsti)

KK-14, ED-14, IKPR-14 (siųsti)

K-14, SDR-14, SPL-14 (siųsti)

SPLs2-16, SPLs2-16v, SPLs3-15 (siųsti)

MUZ-14 (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

ISM-16, ISS-16 (siųsti)

ISM-15, ISS-15, ISA-15, ISE-15 (siųsti)

ISM-14, ISS-14, ISA-14, ISE-14 (siųsti)

ISM-13, ISS-13, ISA-13, ISIN-13 (siųsti)

ISKK-13, ISKK-14, ISKK-15, ISPPIK-13 (siųsti)

 

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos

ISPM - 17 (siųsti)

DGM - 17 (siųsti)

DIZM - 17 (siųsti)

DTM - 17 (siųsti)

LKM - 17 (siųsti)

VVM - 17 (siųsti)

SPLM-17, SDM-17, KEM-17, EMM-17, KKSM-17, MPM-17 (siųsti)

MM-17, RM-17, ITVM-17, GSVM-17 (siųsti)

Ištęstinės studijos

ISVVM - 17 (siųsti)

ISVAM - 17 (siųsti)