2019−2020 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai


 

Bakalauro studijų

2019−2020 m. m. pavasario semestro apatinės/viršutinės savaitės (siųsti)

 

Nuolatinės studijos

I kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-19
 
Specialioji pedagogika SPLs3-19
 
Specialioji pedagogika ir logopedija (dalinės studijos) SPLd-19
 
Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-19 (siųsti)
 
Kūno kultūros ir sporto pedagogika  KK-19  (siųsti)
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-19 (siųsti) 
 
Muzikos pedagogika MUZ-19 (siųsti)
Programų sistemos PS-19 (siųsti) 04 20-25, 05 11-16
 
Anglų filologija AF-19 (siųsti)  Atnaujinta 02.13
 
Ekonomika EK-19 (siųsti)

 

 

II kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-18 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-18 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-18 (siųsti) 04 20-25

Muzikos pedagogika MUZ-18 (siųsti) 

Programų sistemos PS-8 (siųsti)

Anglų filologija AF-18 (siųsti)

Verslo administravimas  AD-18 (siųsti) Atnaujinta 02.18

Ekonomika EK-18 (siųsti) 

 

III kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDRs-19 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-18

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-17 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-18

Muzikos pedagogika MUZ-17 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-19(siųsti)

Anglų filologija AF-17(siųsti) Atnaujinta 02.03.

 

IV kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPL-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-18v

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs2-18k 

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLs3-17

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-16 (siųsti)

Integruotų gamtos mokslų pedagogika IGPM-16 (siųsti)

Kineziterapija K-16 (siųsti)

Kūno kultūra KK-16 (siųsti)

Muzika MUZ-16 (siųsti)

Informacinės echnologijos IT-16 (siųsti)

Anglų filologija AF-16 (siųsti) 

Aplinkos objektų dizainas AOD-16 (siųsti)

Dailė grafika  DG-16 (siųsti)

Viešasis administravimas VA-16 (siųsti)

Ekonomika EK-16 (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

2020/2021m.m. sesijų grafikas (siųsti)

2019/2020 m.m. sesijų grafikas (siųsti) 

2020/2021 m.m. sesijų grafikas  ISEK-19 grupei (siųsti)

2019/2020 m.m. sesijų grafikas ISEK-19 grupei (siųsti)

I kursas

Ekonomika ISEK-19 birželio 15-20d.d. (siųsti)

IV kursas

Mechanikos inžinerija ISM-16 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-16 (siųsti)

Viešasis administravimas ISIA-16, Verslo administravimas ISVA-16, Ekonomika ISEK-16 birželio 8-13d. (siųsti)  Atsiskaitymai vyks nuotoliniu būdu.

V kursas

Kūno kultūra ISKK-15 

Mechanikos inžinerija ISM-15 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-15 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-15 (siųsti)

Verslo administravimas ISVA-15  birželio 8-13d. (siųsti) Atsiskaitymaivyks nuotoliniu būdu.

 

Bakalauro studijos (po kolegijų)

2020/2021 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

2019/2020 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

 IV kursas ISVAK-19, ISIAK-19.

Verslo administravimas, Viešasis administravimas birželio 8-13d.(siųsti)   Atsiskaitymai vyks nuotoliniu būdu.

V kursas ISEKK-18,  ISIAK-18

 Viešasis administravimas , Ekonomika birželio 8-13d. (siųsti)  Atsiskaitymai vyks nuotoliniu būdu. 

 

 

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos

I kursas

Specialioji pedagogika (specializacija - logopedija) SPLM-19 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-19 (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-19 (siųsti)

Edukologija EMM-19 (siųsti) 04 20-25

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-19 (siųsti) 04 20-25

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-19 (siųsti)

Gamtinių sistemų valdymas GSVM-19 (siųsti)

Matematika Mat(M)-19 (siųsti)

Dailė dizainas DDM-19 (siųsti)

Dailė grafika DGM-19 (siųsti)

Istorija ir politika ISPM-19 (siųsti) 

Ekonomika EKM-19 (siųsti)

Vadyba VAM-19 (siųsti)  Atnaujinta 03.06.

Viešasis valdymas VVM-19 (siųsti)  Atnaujinta 03.06

Papildomosios studijos ekonomikos, finansų ir investicijų ek., viešojo valdymo studentams

II kursas

Verslo informatika VIM-18 (siųsti)

Istorija ir politika ISPM-18 (siųsti) 

Lietuvių kalbotyra LKM-18 (siųsti) 

 

Ištęstinės studijos

I kursas

Viešasis valdymas ISVVM-19 (siųsti) 

 

 


2019-2020 m.m. pavasario semestro egzaminų tvarkaraščiai


Bakalauro studijų

Nuolatinės studijos 

I kursas

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-19 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-19 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-19 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLd-19 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-19 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-19 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-19 (siųsti)

Muzika MUZ-19 (siųsti)

Programų sistemos PS-19 (siųsti)

Ekonomika EK-19 (siųsti)

Anglų filologija AF-19(siųsti)

II kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-18 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto pedagogika  KK-18 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-18 (siųsti)

Muzika MUZ-18 (siųsti)

Programų sistemos PS8 (siųsti)

Anglų filologija AF-18 (siųsti)

Verslo administravimas AD-18 (siųsti)

Ekonomika EK-18 (siųsti)

Ekonometrijos ( dėst. M. Butkus) egzamino II perlaikymas vyks birželio 30d. 18val.

III kursas

Kūno kultūros irsporto pedagogika KK-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPL-17  (siųsti)

Specialioji pedagogikair logopedija SPLs3-18 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDRs-19 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-19 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir preišmokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR2-18 (siųsti)

Muzika MUZ-17 (siųsti)

Anglų filologija AF-17 (siųsti)

 

IV kursas

Kineziterapija K-16 (siųsti)

Kūno kultūra KK-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPL-16 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs2-18v (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs2-18k (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPLs3-17 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-16 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-18 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-16 (siųsti)

Integruotų gamtos mokslų pedagogika IGMP-16 (siųsti)

Muzika MUZ-16 (siųsti)

Informacinės technologijos IT-16 (siųsti)

Anglų filologija AF-16 (siųsti)

Aplinkos objektų dizainas AOD-16(siųsti)

Dailė grafika DG-16 (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

 

IV kursas

Mechanikos inžinerija ir robotika ISM-16  (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-16 (siųsti)

V kursas

Kūno kultūra ISKK-15 (siųsti)

Mechanikos inžinerija ir robotika ISM-15 (siųsti)

Elektros inžinerija ISE-15 (siųsti)

 

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos

I kursas

Edukologija EMM-19 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-19 (siųsti)

Specialioji pedagogika SPLM-19 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-19 (siųsti)

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-19 (siųsti)

Matematika Mat(M)-19 (siųsti)

Gamtinių sistemų valdymas (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-19 (siųsti)

Dailė dizainas DDM-19 (siųsti)

Dailė grafika DGM-19(siųsti)

Ekonomika EKM-19 (siųsti)

Istorija ir politika ISPM-19 (siųsti)

Viešasis valdymas VVM-19 (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

I kursas

Viešasis valdymas ISVVM-19 (siųsti)