Studijų metai universitete prasideda 2020 m. rugsėjo 14 d., baigiasi 2021 m. rugpjūčio 31 d., įskaitant atostogas.

Rudens semestras
2020 m. rugsėjo 14 d. –
2021 m. sausio 26 d.

Kalėdų atostogos

2020 m. gruodžio 24 d. –
2021 m. sausio 1 d.
Žiemos egzaminų sesija 2021 m. sausio 4–26 d.
Žiemos atostogos 2020 m. sausio 27 d. – vasario 3 d.
Pavasario semestras 2021 m. vasario 4 d. – birželio 30 d.

Dalykų (modulių) už 2020–2021 mokslo metų rudens semestrą perlaikymas

2021 m. vasario 4–18 d.

Velykų atostogos

2021 m. kovo 29 d. – balandžio 5 d.
Vasaros egzaminų sesija 2021 m. birželio 1–30 d.
Praktikos, plenerai, vasaros atostogos 2021 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.

 


2020−2021 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraščiai


 

Bakalauro studijų

2020−2021 m. m.rudens semestro apatinės/viršutinės savaitės (siųsti)

 

Nuolatinės studijos

I kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLk-20 (siųsti)
 
Specialiji pedagogika ir logopedija SPL-20 (siųsti) 11 23-28  (siųsti) 12 14-19
 
Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-20 (siųsti) 11 23-28 (siųsti) 12 14-19
 
Specialioji pedagogika ir logopedija (dalinės studijos) SPLd-20 (siųsti) 12 07-11
 
Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-20 (siųsti)11 30-12 05 (siųsti) 12 14-19
 
Muzikos pedagogika MUZ-20 (siųsti)
 
Programų sistemos PS-20 (siųsti)
 
Anglų filologija AF-20 (siųsti)  atnaujinta 09.08
Ekonomika EK-20 (siųsti) atnaujinta 09.15
 
Viešasis administravimas VA-20 (siųsti)  atnaujinta 09.21

 

II kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-19 (siųsti) 11 23-28 (siųsti) 12 14-19

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLd-19 (siųsti) 11 23-28

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-19 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-19 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-19 (siųsti) 11 23-28 (siųsti) 12 14-19

Muzikos pedagogika MUZ-19 (siųsti)

Programų sistemos PS-19 (siųsti) 11 23-28 (siųsti) 12 14-19

Anglų filologija AF-19 (siųsti)

Ekonomika EK-19  (siųsti)  atnaujinta 09.23d.

 

III kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-18 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedioja SPLs3-19 (siųsti) 11 23-28

Socialinis darbas ir socialinė rebilitacija SDRs2-20 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-18 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-18 (siųsti) 11 30-12 05 (siųsti) 12 14-19

Muzikos pedagogika MUZ-18 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-20 (siųsti)

Programų sistemos PS8 (siųsti)

Anglų filologija AF-18 (siųsti)  

Ekonomika EK-18 (siųsti)

Verslo administravimas AD-18 (siųsti)

Viešasis administravimas VAs-20 (siųsti)

 

IV kursas 

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti) atnaujinta 10 23

Socialinis darbas ir socialinė reabiltacija SDRs-19 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija) SPL-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-18 (siųsti) 11 30-12 05

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-17 (siųsti)

Muzikos pedagogika MUZ-17 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-19 (siųsti)

Anglų filologija AF-17 (siųsti) 

 

Ištęstinės studijos

2020/2021m.m. sesijų grafikas (siųsti)

2020/2021 m.m. sesijų grafikas  ISEK-19 grupei (siųsti)

 

I kursas

Programų sistemos ISPS-20 (siųsti)

II kursas

Ekonomika ISEK-19 sausio 4-9d. (siųsti)

V kursas

Mechanikos inžinerija ISM-16 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-16 (siųsti)

Viešasis administravimas ISIA-16, Verslo administravimas ISVA-16, Ekonomika ISEK-16 gruodžio 7-12d. (siųsti)  Paskaitos nuotoliniu būdu.

VI kursas

Kūno kultūra ISKK-15 (siųsti) 10 05-10 09

 

Bakalauro studijos (po kolegijų)

2020/2021 m.m. sesijų grafikas (siųsti)

 III kursas

Viešasis administravimas ISIAK-20 (siųsti)

Verslo administravimas ISVAK-20(siųsti) Nuotoliniu būdu

 V kursas ISVAK-19, ISIAK-19.

 Viešasis administravimas gruodžio 7-12d. (siųsti) Nuotoliniu būdu.

Versko administravimas sausio 4-9d. (siųsti) Nuotoliniu būdu

VI kursas ISEKK-18,  ISIAK-18

 Viešasis administravimas , Ekonomika gruodžio 7-12d. (siųsti)  Nuotoliniu būdu.

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos

I kursas

Specialioji pedagogika (specializacija - specialiojo ir inkliuzinio ugdymo koordinavimas) SPUM-20 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-20 (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-20 (siųsti)

Edukologija EMM-20 (siųsti) 11 23-28  (siųsti) 12 14-19

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-20 (siųsti) 11 23-28 (siųsti) 12 14-19

Išmaniosios gamybos inžinerija IGI(M)-20 (siųsti)

Gamtinių sistemų valdymas GSVM-20 (siųsti)

Matematika Mat(M)-20 (siųsti)

Dailė grafika DGM-20 (siųsti) atnaujinta 10.15.

Ekonomika EKM-20 (siųsti)

Vadyba VAM-20 (siųsti) atnaujinta 10.13

Viešasis valdymas VVM-20 (siųsti) atnaujinta 11.10

 

II kursas

Edukologija EMM-19 (siųsti) 12 07-12

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KKSM-19 (siųsti) 12 14-19

Muzikos pedagogika MPM-19 (siųsti)

Gamtinių sistemų valdymas GSVM-19(siųsti)

Matematika Mat(M)-19 (siųsti)

Išmaniosios gamybos inžinerija RM-19 (siųsti)

Istorija ir politika ISPM-19 (siųsti) atnaujinta 09.16.

 

Ištęstinės studijos

I kursas

Viešasis valdymas ISVVM-20 (siųsti) atnaujinta 11.10

II kursas

Viešasis valdymas ISVVM-19 (siųsti) atnaujinta 09.04

 

 


2020-20201 m.m. rudens semestro egzaminų tvarkaraščiai


Bakalauro studijų

Nuolatinės studijos 

I kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLk-20 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-20 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-20 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLd-20 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-20 (siųsti)

Muzika MUZ-20 (siųsti)

Programų sistemos PS-20 (siųsti)

Ekonomika EK-20 (siųsti)

Anglų filologija AF-20(siųsti)

Viešasis administravimas VA-20 (siųsti)

II kursas

Specialioji pedagogika ir logopedija SPL-19 (siųsti)

Spcialioji pedagogika ir logopedija SPLd-19 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-19 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto pedagogika  KK-19 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-19 (siųsti)

Muzika MUZ-19 (siųsti)

Programų sistemos PS-19 (siųsti)

Anglų filologija AF-19 (siųsti)

Ekonomika EK-19 (siųsti)

 

III kursas

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-18 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPL-18  (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-19 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDRs2-20 (siųsti)

Visuomenės sveikatas Vs2-20 (siųsti)

Pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas PPIK-18 (siųsti)

Muzika MUZ-18 (siųsti)

Programų sistemos PS8 (siųsti)

Anglų filologija AF-18 (siųsti)

Ekonomika EK-18 (siųsti)

Viešasis administravimas VAs-20 (Sodros gr.) (siųsti)

Verslo administravimas (siųsti)

 

IV kursas

Kūno kultūros ir sporto pedagogika KK-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika (logopedija) SPL-17 (siųsti)

Specialioji pedagogika ir logopedija SPLs3-18 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDR-17 (siųsti)

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija SDRs-19 (siųsti)

Visuomenės sveikata Vs2-19 (siųsti)

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešikimokyklinis ugdymas IKPR-17 (siųsti)

Muzika MUZ-17 (siųsti)

Anglų filologija AF-17 (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

I kursas

Ekonomika ISEK-20 (siųsti)

III kursas

Viešasis administravimas ISIAK-20 (siųsti)

V kursas

Mechanikos inžinerija ir robotika ISM-16 (siųsti)

Statybos inžinerija ISS-16 (siųsti)

VI kursas

Kūno kultūra ISKK-15 (siųsti)

Mechanikos inžinerija ir robotika ISM-15 (siųsti)

 

Magistrantūros studijų

Nuolatinės studijos

I kursas

Edukologija EMM-20 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-20 (siųsti)

Specialioji pedagogika SPUM-20 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-20 (siųsti)

Išmaniosios gamybos inžinerija IGI(M)-20 (siųsti)

Matematika Mat(M)-20 (siųsti)

Gamtinių sistemų valdymas GSVM-20 (siųsti)

Muzikos pedagogika MPM-20 (siųsti)

Dailė grafika DGM-20(siųsti)

Ekonomika EKM-20 (siųsti)

Viešasis valdymas VVM-20(siųsti)

II kursas

Edukologija EMM-19 (siųsti)

Socialinis darbas SDM-19 (siųsti)

Muzikos pedaggoika MPM-19 (siųsti)

Kūno kultūros ir sporto edukologija KKSM-19 (siųsti)

Gamtinių sistemų valdymas GSVM-19 (siųsti)

Matematika Mat(M)-19 (siųsti)

Išmaniosios gamybos inžinerija IGI(M)-19 (siųsti)

Istorija ir politika ISPM-19 (siųsti)

 

Ištęstinės studijos

I kursas

Viešasis valdymas ISVVM-20 (siųsti)

II kursas

Viešasis valdymas ISVVM-19 (siųsti)