Socialinių ir humanitarinių studijų tvarkaraščiai

Egzaminų tvarkaraščiai


 


Menų studijų programų tvarkaraščiai

2017 - 2018 m. m. pavasario semestro paskaitų tvarkaraščiai
 2017-2018 m.m. pavasario semestro laisvai pasirenkamų dalykų tvarkaraštis (siųsti)

Bakalauro programos

Aplinkos objektų dizainas (siųsti)
Audiovizualinis menas (siųsti)
Dailė (siųsti) 
Dailė ir dizainas (siųsti)
Estrados menas (siųsti)
Taikomoji dailė ir verslas (siųsti)

Magistro programos

Dailės magistrantūra (siųsti)

 


2017−2018 m. m. pavasario semestro nuolatinių studijų studentų paskaitų tvarkaraščiai

Bakalaurantų

2017−2018 m. m. pavasario semestro laisvai pasirenkamų dalykų paskaitų tvarkaraštis (siųsti)

2017−2018 m. m. pavasario semestro apatinės/viršutinės savaitės (siųsti)

 

I kursas

SDR-17, SPL-17 (siųsti)

KK-17, IKPR-17 (siųsti)

MUZ-17(siųsti)

II kursas

SDR-16, SPL-16, K-16 (siųsti)

SPLs3-17 (siųsti)

KK-16, PPIK-16, IGMP-16 (siųsti)

MUZ-16 (siųsti)

EA-16 (siųsti)

FIM-16 (siųsti)

IN-16, IT-16 (siųsti)

M-16, S-16 (siųsti)

III kursas 

SDR-15, SPL-15, K-15 (siųsti)

SPLs2-17 (siųsti)

SP-15 (siųsti)

KK-15, PPIK-15 (siųsti)

IKPR2-17 (siųsti)

MUZ-15 (siųsti)

EA-15, FIM-15 (siųsti)

IN-15, IT-15 (siųsti)

M-15, S-15 (siųsti)

R-15 (siųsti)

OP-15 (siųsti)

OP(2)-17 (siųsti)

      IV kursas 

SDR-14, SPL-14, K-14 (siųsti)

KK-14, ED-14, IKPR-14 (siųsti)

MUZ-14 (siųsti)

EA-14 (siųsti)

IN-14, IT-14 (siųsti)

M-14, S-14 (siųsti)

R-14 (siųsti)

OP(2)-16 (siųsti)

Magistrantų

I kursas

SPLM-17 (siųsti)

SDM-17 (siųsti)

MPM-17 (siųsti)

KEM-17 (siųsti)

EMM-17 (siųsti)

KKSM-17 (siųsti)

GSVM-17 (siųsti)

RM-17 (siųsti)

MM-17 (siųsti)

ITVM-17 (siųsti)

 


 

2017−2018 m.m. pavasario semestro ištęstinių studijų paskaitų tvarkaraščiai


II kursas

ISM-16, ISS-16 (siųsti)

III kursas

ISM-15, ISS-15 (siųsti)

ISA-15, ISE-15 (siųsti)

IV kursas

ISM-14, ISS-14 (siųsti)

ISA-14, ISE-14 (siųsti)

V kursas

ISM-13, ISS-13 (siųsti)

ISA-13, ISE-13 (siųsti)

 Modulių klausytojų

 IKPR.d2-16 (siųsti)