Prieškario kaimo darželis (1830–1918 m.)

Tiksliai nėra žinoma, kada Lietuvoje atsirado gėlių darželiai. Tai turėtų būti siejama su savarankišku ūkininkavimu, t. y. apie XV–XVI a., įvykdžius Valakų reformą. Sodybų tvarkymas ypač suaktyvėjo nuo 1861 m., panaikinus baudžiavą ir suteikus valstiečiams asmeninę laisvę su teise išsipirkti žemę.

prieškario

prieškario

Kuriamus gėlių darželius gatviniuose kaimuose įrengdavo tarp namo ir gatvės, vienkiemiuose gėles sodindavo po sėklyčios langais. Kartais darželis būdavo per visą trobos galą ir šoną. Jį aptverdavo žiogriais arba lazdyno pinučių tvorele. Senieji darželiai būdavo skirstomi apskritomis arba keturkampėmis bei pailgomis lysvelėmis. Jose augdavo įvairios arba vienos rūšies gėlės, vaistiniai augalai, prieskoniai bei dekoratyvūs krūmai. Dauguma augalų buvo parsinešti iš gamtos.

Ekspozicijoje:

 1. Miškinė mėta (Mentha longifolia (L.) Fluds.)
 2. Mažoji žiemė (Vinca minor L.)
 3. Vaistinė balzamita (Tanacetum balsamita L.)
 4. Vaistinė medetka (Calendula officinalis L.)
 5. Vaistinis isopas (Hyssopus officinalis L.)
 6. Darželinis jazminas (Philadelphus coronarius L.)
 7. Paprastoji pakalnutė (Convallaria majalis L.)
 8. Vaistinis šalavijas (Salvia officinalis L.)
 9. Vaistinis smidras (Asparagus officinalis L.)
 10. Pavasarinis pelėžirnis (Lathyrus vernus (L.)
 11. Paprastosios alyvos (Syringa vulgaris L.)
 12. Paprastasis sinavadas (Aquilegia vulgaris L.)
 13. Paprastasis raudonėlis (Origanum vulgare L.)
 14. Kvapioji našlaitė (Viola odorata L.)
 15. Trispalvė našlaitė (Viola tricolor L.)
 16. Aukštoji piliarožė (Alcea rosea L.)

Meškinis česnakas (Allium ursinum L.)