Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Mokytojų ugdymas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos“

 • Renginio data: lapkričio 24 d.
 • Renginio vieta: Šiaulių universiteto biblioteka (Vytauto g. 84, Šiauliai)

 

Konferencijos paskirtis – skatinti mokytojų rengimo kaitos analizės ir tyrimų tęstinumą, inicijuoti

skirtingų sričių mokslininkų, tyrėjų diskusijas ir bendradarbiavimą.

Tikslas – visuomenės, švietimo kaitos kontekstuose įvairiapusiškai analizuoti pedagogų profesionalizacijos, jų veiklos integralumo, daugiamatiškumo, atitikties nūdienos iššūkiams ir lūkesčiams problemas, projektuojant tobulinimo strategijas.

Pranešimų probleminis laukas

Švietimo politika
Švietimo vadyba
Švietimo istorija
Mokytojų rengimas
Ankstyvasis ugdymas
Bendroji didaktika
Aukštojo mokslo didaktika
Inkliuzinis ugdymas
Mokyklos kultūra
Neformalusis švietimas
Pedagogų tęstinis mokymasis
Inovatyvi ugdymo patirtis
Švietimo kokybė
Mokytojų kūrybiškumo ugdymas
Svarbios datos
 • Registracija* Iki 2017–10–13
 • Konferencijos mokestis Iki 2017–10–13
 • Konferencijos programa 2017–11–10
 • Konferencija 2017–11–24
 • Konferencijos pranešimų pagrindu Iki 2017–11–24 parengtų straipsnių pateikimas  *Registracija į konferenciją vykdoma internetu konferencijos interneto svetainėje
 • Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų. Pranešimų trukmė: 15-20 min.
 • Konferencijos dalyvio mokestis: pranešėjams – 15 €, klausytojams - 10 €. Dalyvio mokestį sudaro
 • konferencijos organizavimo išlaidos: registracijos mokestis, konferencijos dalyvio pažymėjimas,
 • kavos pertrauka.
 • Straipsnius, parengtus konferencijos pranešimų pagrindu, numatoma publikuoti elektroniniame
 • recenzuojamame leidinyje. Vieno straipsnio, nepriklausomai nuo autorių skaičiaus, publikavimas –
 • 50 €. Mokėti už straipsnio publikavimą reikės tik sulaukus patvirtinimo, kad straipsnis priimtas
 • spausdinti.
 • Straipsnis turi būti parengtas pagal moksliniams straipsniams keliamus reikalavimus, suredaguotas. Konferencijos dalyvio mokestis mokamas pavedimu, pervedant lėšas į žemiau pateiktą banko
 • sąskaitą: AB ,,Šiaulių bankas“, banko kodas 71800, gavėjas - Šiaulių universitetas, gavėjo sąskaita LT957180000000120213, Swift kodas (tarptautiniam pervedimui) CBSBLT26X, įmokos kodas 1824, Mokėjimo paskirtis - Konferencijos „Mokytojų rengimas XXI amžiuje – 2017“ dalyvio mokestis (vardas, pavardė).

Kontaktai:

Tel.: 370 41 595710, 370 41 595718
Faksas: 370 41 595710
El. pašto adresas ictt_conference@su.lt
Konferencijos interneto svetainė http://www.ictt.dist.su.lt

 

Grįžti