Mokslinėje-praktinėje konferencijoje nagrinėtos regiono ekonomikos ir verslo problemos bei galimybės

ekonjub 2

ekonjub 2
Rugsėjo 8 d. Šiaulių universiteto Ekonomikos katedra, švenčianti savo 20-metį, surengė 6-ąją mokslinę-praktinę konferenciją „Ekonomika ir verslas: regiono problemos ir galimybės“, kurioje buvo nagrinėjamos regiono ekonominio vystymosi problemos, buvo ieškoma kelių sėkmingesnei verslo plėtotei ir ekonomikos raidai.

ekonjub 3

ekonjub 3
Konferencijoje buvo pristatyti šie pranešimai: „Švietimo ir verslo bendradarbiavimas – situacija ir galimybės“ (pranešėjas – užsienio kapitalo įmonės UAB „Eternit Baltic“ klientų projektų vadovas Vidas Jaškauskas), „Pirmųjų metų iššūkiai versle“ (Šiaulių m. verslininkas UAB „Starto iššūkis“ direktorius, Kane‘s arenos verslo bendrasavininkas Martynas Vidžiūnas), „Regioninės politikos įgyvendinimo priemonės. Kodėl jos neduoda laukiamo rezultato“ (Šiaulių m. administracijos direktorius Antanas Bartulis), „Trijų Lietuvos regionų modelis: socioekonominė situacija ir pagrindimas“ (Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros vedėjas prof. dr. Teodoras Tamošiūnas).

ekonjub 1

ekonjub 1
Konferencijos pradžioje Ekonomikos katedros vedėja prof. Zita Tamašauskienė pristatė 20-ies metų katedros raidą, iškiliausius mokslininkų darbus.

ekonjub 4

ekonjub 4
Išsamia analize ir atliktais tyrimais konferencijoje išsiskyrė du pranešimai – Šiaulių m. administracijos direktoriaus Antano Bartulio ir Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros vedėjo prof. dr. Teodoro Tamošiūno. Ekonomistas A. Bartulis pateikė išsamią Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių regioninę politiką analizę, pateikė konkrečius skaičius ir apžvelgė nacionalinės politikos priemonių įgyvendinimo sprendimus, atspindinčius dabartinę regionų ekonominio, socialinio išsivystymo būklę. Jis pažymėjo, kad per 17 metų realiai situacija regionuose nepasikeitė, todėl regionams, ypač Šiaurės Lietuvos regionui reikia drąsių ir neatidėliotinų sprendimų.

ekonjub 6

ekonjub 6
Prof. T. Tamošiūnas savo pranešime nagrinėjo Lietuvos regioninio paskirstymo schemas. Pasak mokslininko, optimalu būtų pereiti prie šalies padalijimo į tris regionus. Prof. Tamošiūnas vaizdžiai parodė, kad Šiaurės Lietuvos regionas dabar pagal teritorijos dydį yra antras Lietuvoje, tačiau tiesioginės užsienio investicijos į šį regioną yra vienos mažiausių. Nepakankamas darbo našumas, mažas veiklos efektyvumas, investicijų stoka, mažas vartojimas, nestabili rinka turi didelę įtaką bendrosios pridėtinės vertės mažėjimui. Autorius retoriškai klausė, ar regiono plėtros planas yra viešojo ir privataus sektorių planas, ar tik viešojo sektoriaus regiono planas, taip pat kodėl diagnozuojamos vienos ligos, o gydomos kitos, nes problemos yra versle, o pinigus Vyriausybė skiria viešajam sektoriui? Baigdamas išsamų pranešimą prof. T. Tamošiūnas pažymėjo, kad visi turime įrodinėti, kad Šiaurės Lietuvos regionas gali būti stiprus, klestintis ir patrauklus.

Antroje konferencijos dalyje buvo surengta Apskritojo stalo diskusija apie Lietuvos savivaldybių fiskalinį konkurencingumą.

Konferencijos dalyvius ir Ekonomikos katedrą su 20-mečiu pasveikino LR Seimo narys dr. Stasys Tumėnas, Šiaulių m. savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis, Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, Šiaulių pramonės, prekybos ir amatų rūmų generalinis direktorius Alfredas Januška, Šiaulių pramonininkų asociacijos vadovas Alvydas Stulpinas, Šiaulių universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto prodekanė doc. Dr. Reda Toleikienė.

Komunikacijos, rinkodaros ir neakademinė veiklos tarnybos inf.
Zenono Ripinskio nuotr.
Grįžti