Laisvės dienos minėjime pristatyti istoriniai okupacinės armijos išvedimo iš Lietuvos fragmentai

lais 7

lais 7
Rugpjūčio 31 d. Šiauliuose buvo minima Laisvės diena. Po Šv. Mišių. Šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje ir eitynių Vilniaus gatvės bulvaru P. Višinskio aikštėje vyko renginys, skirtas šiai dienai pažymėti. Susirinkusiems šiauliečiams apie Laisvės dienos prasmę ir istorinius momentus pasakojo Šiaulių universiteto Mokslo instituto Humanitarikos mokslų tyrimo centro mokslininkas dr. Simonas Strelcovas ir buvęs ilgametis Šiaulių aukštosios mokyklos darbuotojas, Lietuvos Persitvarkymo Sajūdžio Šiaulių skyriaus pirmininkas Algirdas Kulikauskas.

lais 4

lais 4
Šiemet minint Laisvės dieną sukako 23 metai, kai okupacinė Rusijos kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos teritorijos. Lietuva paskelbė savo nepriklausomybės atkūrimą dar 1990 m. kovo 11 d., tačiau tik 1993 metų rugpjūčio 31 dieną paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas paliko Lietuvos teritoriją. Pateiktoje istorinėje retrospektyvoje Šiaulių universiteto istorikas dr. S. Strelcovas pažymėjo, kad Rusijos armijos išvedimas iš Lietuvos teritorijos buvo labai svarbus ir ilgai visų Lietuvos gyventojų lauktas istorinis įvykis. „1993 m. pirmą kartą nuo 1939 m. Lietuvoje rugsėjo 1-oji buvo sutikta be okupacinės kariuomenės. Šiandien tai yra sunku įsivaizduoti!Tiek Lietuvos piliečių pozicija, tiek aktyvus mūsų diplomatinis korpusas, tiek viso pasaulio opinija lėmė tai, kad 1993 m. 23 val. 46 min. paskutinis Lietuvoje likęs Rusijos dalinys kirto sieną ir išvyko iš mūsų šalies teritorijos. Reikia priminti, kad 1991–1993 metais Lietuvoje buvo dislokuota apie 33 tūkst. Rusijos armijos karių“, – kalbėjo dr. S. Strelcovas.

lais 6

lais 6
„Ši diena – mūsų išsivadavimo diena, kuri Lietuvos žmonių buvo laukta ištisus dešimtmečius. Neįtikėtina kad Rusijos kariuomenė didžiulių mūsų diplomatinių pastangų ir žmonių aiškios bei vieningos pozicijos dėka iš Lietuvos buvo išvesta anksčiau, negu iš Vokietijos. Šiandien turime neužmiršti ir pagerbti tuos, kurie kovojo už Lietuvos laisvę, bet, deja, jos nesulaukė“, – savo kalboje sakė Algirdas Kulikauskas.

Laisvės dienos minėjime lietuvių autorių muzikinę programą atliko Šiaulių pučiamųjų instrumentu orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir dirigento Sigito Vaičiulionio.

Zenono Ripinskio nuotr.

Grįžti