InSEA kongrese P. Korėjoje – dėmesys meno, kūrybinių industrijų ir medijų integracijai

Musne 1

Musne 1
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų instituto direktorės pavaduotoja doc. Edita Musneckienė stažuotės Pietų Korėjoje metu turėjo galimybę sudalyvauti Daegu mieste vykusiame 35-ajame pasauliniame InSEA kongrese „SPIRIT.ART.DIGITAL. Šiame kongrese mokslininkė turėjo galimybę susipažinti su globaliomis edukacinių inovacijų ir kūrybinės visuomenės ugdymo tendencijomis, pristatė Lietuvos švietimo ir meninio ugdymo tyrinėjimus, dalyvavo diskusijose apie kūrybiškos asmenybės ugdymo problemas, praktiniuose seminaruose, lankėsi edukaciniuose centruose.

musne 3

musne 3
Tarptautinė asociacija InSEA vienija švietimo, kultūros ir meno tyrinėtojus, mokslininkus, pedagogus praktikus, kūrybinių ir kultūrinių industrijų darbuotojus. InSEA organizacijos rengiami pasauliniai kongresai vyksta nuo 1954 metų kas treji metai. Jų tikslas – suburti įvairių sričių mokslininkus ir praktikus, pakviesti dialogui įvairias kultūrinio švietimo grupes ir organizacijas, kurios siejasi su kūrybiškos asmenybės ugdymu ir aptarti meninio ugdymo reikšmingumą ir jo socialinį vaidmenį, skatinti tarpdisciplininę sąveiką tarp mokslo, meno ir technologijų sričių, plėtoti švietimo ir mokslo bendruomenių bendradarbiavimą, kad jos galėtų dalytis patirtimi, tobulinti praktiką ir sustiprinti meno vaidmenį visame švietime.

musne 4

musne 4
Šiais metais Pietų Korėjoje vykusio kongreso tema – „Humaniškumas, Menas, Skaitmeniškumas“ apėmė platų švietimo inovacijų meno, kūrybinių industrijų, skaitmeninės kultūros temų spektrą: humaniškumo ir kūrybingos asmenybės ugdymas, kaip menai ir kultūrinė veikla veikia žmogaus teisių ir darnios plėtros supratimą; koks meno ir švietimo vaidmuo kultūrinės įvairovės ir globalių švietimo procesų kontekste, kaip socialiai orientuotas menas ir meninis ugdymas stiprina bendruomenes ir kultūrinę integraciją; kaip švietimo inovacijos ir skaitmeninės kultūros plėtra keičia tradicines ugdymo praktikas, kokia meninio ugdymo reikšmė ateities švietimo perspektyvoje.

Buvo perskaityta apie 500 pranešimų, vyko mokslinė konferencija, simpoziumas ir praktiniai seminarai, kuriuose dalyvavo mokslininkai, psichologai, filosofai, švietimo politikai, akademinė bendruomenė, mokytojai praktikai, kultūros sektoriaus atstovai ir menininkai iš įvairių pasaulio šalių: daugiausiai dalyvių atvyko iš JAV, Korėjos, Japonijos, Taivanio, Australijos, Kanados, Pietų Amerikos ir taip pat atstovai iš visų Europos valstybių, daugiausia iš Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos.

musne 2

musne 2
Šis kongresas labai aktualus visai pasaulio meninio ir kultūrinio ugdymo bendruomenei, kadangi tradiciškai traktuojamas meninis ugdymas išgyvena krizę ir kultūros pokyčiai reikalauja iš naujo permąstyti meno, kūrybinių industrijų ir medijų integraciją siekiant ugdyti kūrybingą visuomenę.

Atliepiant prioritetinę švietimo inovacijų raidos kryptį „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ išauga menų vaidmuo ir jų pritaikymas įvairiuose kontekstuose. Vykdomi tarpdisciplininiai tyrimai ir projektinės veiklos susijusios su technologijomis, socialine kultūra, tvaria aplinka ir visuomenės švietimu.

Tokio pobūdžio tyrimai Lietuvoje retai atliekami, todėl būtų labai svarbu šias temas aktualizuoti ir Lietuvos kontekste. Pavyzdžiui, taikant modernias ugdymosi per menus technologijas ugdyti vaikų ir jaunimo kūrybiškumą ir įsitraukimą, skatinant domėtis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant ugdyti talentus taikant menų ir kūrybinių veiklų praktikas įvairiose STEAM veiklose. Tobulinti modernias edukacines technologijas neformaliose aplinkose kūrybiniais ir kitais inovatyviais mokymosi metodais.

musne 5

musne 5
Taip pat svarbus pedagogų kompetencijų tobulinimas, naudojant kūrybines praktikas, patrauklių kultūrinės edukacijos formų taikymas. Ypač aktualu įtraukti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių asmenis į bendruomenių veiklas, integruotų ir naujų mokymosi formų mokymąsi, siekiant sparčiau prisitaikyti prie kaitos ir efektyviai naudoti naujausias technologijas. Per tematinius mokslo tyrimų projektus ir jų praktinio pritaikymo veiklas atsirastų galimybė plėtoti tokius meno ir mokslo bendradarbiavimo projektus, kuriuose siekiama ugdyti ekologinį, pilietinį sąmoningumą, vystyti kultūrinio ugdymo strategijas.

Kongreso metu įgyta patirtis ir užmegzti tarptautiniai ryšiai prisidės prie naujų idėjų plėtojimo, pritaikyti įgytą patirtį ir žinias pedagoginėje, mokslinėje ir vadybinėje veikloje, taip pat siekiant įsitraukti į projektus ir efektyviai bendradarbiauti ugdymo inovacijų srityse. Tai buvo išskirtinė galimybė susipažinti su tradicine ir modernia Pietų Korėjos kultūra.

Edita Musneckienė
Autorės nuotraukos
Grįžti