PAPILDOMAS kvietimas teikti paraiškas tarptautinėms praktikoms lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse

Švietimo mainų paramos fondas skelbia papildomą konkursą studentams atlikti praktiką lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse 2017-2018 m.m.

Siūlomos praktikų vietos:

Praktikos galimos šiose  LR Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintose institucijose:

Formalios lituanistinės mokyklos

Lituanistikos centrai

Neformalios lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės ES ir EEE šalyse

Neformalios lituanistinės mokyklos ir lietuvių bendruomenės kitose šalyse

Atkreipiame dėmesį, atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, priimančiųjų institucijų poreikius ir programos biudžetą, gali būti finansuota ir mažiau praktikos vietų. Skirstant finansavimą pirmenybė bus teikiama praktikoms formaliose lituanistinėse mokyklose.

Praktikų trukmė ir laikotarpis 

Galima praktikų trukmė – 2-6 mėn. Praktikos lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose gali vykti nuo 2017-09-01 iki  2017-08-31.

Siūlomų praktikos vietų sąrašuose nurodyti preliminarūs galimi praktikų laikotarpiai, į kuriuos būtina atsižvelgti teikiant paraiškas. Atrinkti ir patvirtinti kandidatai turės susiderinti konkrečias praktikos datas su priimančiosiomis institucijomis pasibaigus konkursui.

Atrankos sąlygos ir reikalavimai kandidatams:

 • Paraiškų negali teikti 2017 m. 1 kvietimo konkurse patvirtinti kandidatai. Į rezervinį sąrašą patekę kandidatai paraiškas teikti gali.
 • Paraiškas gali teikti tik Lietuvos Respublikos arba kitų Europos Sąjungos šalių piliečiai, studijuojantys Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (MSI) visų pakopų ir visų studijų krypčių studijose su sąlyga, kad jų MSI sutinka išleisti į praktiką numatytam laikotarpiui.
 • Paskutinio kurso studentai atrankoje gali dalyvauti su sąlyga, kad praktiką atliks per 12 mėn. nuo studijų pabaigos (absolventų praktika).
 • Priimančiosios praktikos institucijos gali numatyti kitus papildomus reikalavimus kandidatų studijų krypčiai, kompetencijoms ir gebėjimams (žr. praktikos vietų sąrašą).
 • Skirstant finansavimą pirmenybė bus teikiama kandidatams, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą.

Skiriamas finansavimas:

 1. Praktikoms ES ir EEE šalyse skiriama stipendija pragyvenimui:
  1. 700,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Airija, Austrija, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Švedija;
  2. 600,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Belgija, Čekija, Vokietija;
  3. 500,00 eurų per mėnesį praktikoms šiose šalyse: Latvija.
 1. Praktikoms ne ES ir EEE šalyse skiriama: 700,00 eurų stipendija pragyvenimui ir kelionės išmoka pagal atstumą: Baltarusija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Rusija.

Išmokos kelionei dydis nustatomas pagal atstumą nuo Lietuvos (gyvenamosios vietos arba studijų vietos miesto) iki praktikos vietos (miesto), remiantis Europos Komisijos atstumų skaičiuokle http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm :

 • 100-499 km – iki 180,00 eurų;
 • 500-1999 km – iki 275,00 eurų;
 • 2000-2999 km – iki 360,00 eurų;
 • 3000-3999 km – iki 530,00 eurų;
 • 4000-7999 km – iki 820,00 eurų;
 • virš 8000 km – iki 1100,00 eurų.

Atstumams iki 100 km kelionės išmoka neskiriama.

Konkursui pateikiami dokumentai:

1. Paraiška, pateikiama per el. sistemą adresu apply.scholarships.lt. Paraiškoje galima rinktis tik 1 pageidaujamą praktikos vietą.

2. Mokslo ir studijų institucijos (toliau – MSI), kurioje studijuojate, raštas, kuriame turi būti patvirtinta:

 1. kad esate šios institucijos studentas, nurodant studijų programą ir kursą;
 2. kad mokslo ir studijų institucija rekomenduoja Jus praktikai paraiškoje nurodytam laikotarpiui ir trukmei;
 3. kad ši praktika bus įskaityta/neįskaityta kaip studijų programos dalis.

Kandidatai, kurie teikė paraišką pirmam konkursui, papildomam konkursui gali teikti tą patį MSI raštą, jeigu jame pateikta informacija (t.y. studento statusas, praktikos trukmė, laikotarpis ir pan.) aktuali/tinkama ir papildomo konkurso  paraiškai. 

3. Gyvenimo aprašymas (rekomenduojama Europass CV forma).

4. Motyvacinis laiškas, adresuotas priimančiajai praktikos institucijai.

Paraiškų teikimas

Užpildyta paraiška kartu su prisegtais reikalaujamais dokumentais turi būti pateikta per el. sistemą apply.scholarships.lt iki  2017 m. birželio 5 d. 24.00 val. Paraiškos, pateiktos vėliau, bus laikomos netinkamomis ir svarstomos nebus. Paraiškų pateikimo laikas bus nustatomas pagal el. paraiškų sistemos registrą.

Konkurso eiga:

 • Švietimo mainų paramos fondas, gavęs paraiškas, atliks tinkamumo vertinimą.Tinkamumo kriterijai:
  • Paraiška pateikta laiku;
  • Pateikti visi reikalingi dokumentai;
  • Kandidatas atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus;
  • Pasirinktos praktikų vietos yra iš konkurso sąlygose paskelbto sąrašo.
 • Tinkamų kandidatų gyvenimo aprašymai ir motyvaciniai laiškai bus perduoti priimančiosioms praktikos institucijoms, kurios atrinks kandidatus pagal savo nustatytus kriterijus. Švietimo mainų paramos fondas neprisiima atsakomybės už priimančiųjų institucijų atrankos kriterijus, procesą bei neteikia paaiškinimų dėl priimančiųjų institucijų sprendimų.
 • Galutinį sprendimą dėl kandidatų  finansavimo, remdamasis priimančiųjų praktikos institucijų atranka bei „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių aukštojo mokslo programų atrankos komisijos siūlymais, priims Švietimo mainų paramos fondo direktorius. Atkreipiame dėmesį, kad priimančiųjų institucijų sprendimas dėl kandidatų atrankos dar nėra galutinis. Patvirtinti finansavimui kandidatai bus informuojami iki 2017 m. liepos 7 d., jeigu bus gautas patvirtinimas iš priimančiųjų institucijų.
 • Po kandidatų informavimo per nurodytą laikotarpį atrinkti praktikantai turės susiderinti su priimančiosiomis institucijomis tikslias praktikos pradžios ir pabaigos datas.
 • Atrinkti kandidatai privalės savarankiškai susiderinti praktikų laikotarpius bei pasirūpinti kelionės organizavimu, vizų gavimu, apgyvendinimu ir pan.
 • Finansavimas bus skiriamas atrinktų kandidatų aukštosioms mokykloms pagal lėšų naudojimo sutartį. Studentams stipendiją ir išmoką kelionei išmokės aukštoji mokykla pagal dvišalę finansavimo sutartį. Atkreipiame dėmesį, kad dėl valstybės biudžeto lėšų skirstymo ypatumų gali pasitaikyti situacijų, kad aukštoji mokykla neturės galimybės išmokėti skirtos paramos iki suplanuotos praktikos pradžios. Tokiais atvejais studentai turėtų kelionės ir pragyvenimo išlaidas finansuoti iš asmeninių lėšų, kurios vėliau bus kompensuotos.

Jeigu turite klausimų, kreipkitės el. paštu tarptautinespraktikos@smpf.lt

Dovilė Rudzenskė  (8 5) 2195923

 

www.stipendijos.lt