Lenkų kalbos ir kultūros vasaros kursai Lenkijoje 2017 m.

Lenkijos akademinio pripažinimo ir tarptautinių mainų biuro prašymu Švietimo mainų paramos fondas (toliau – Fondas) skelbia atranką studentams dalyvauti lenkų kalbos ir kultūros vasaros kursuose Lenkijoje 2017 m.:

Kursus organizuoja dvi aukštosios mokyklos:

1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Centrum Języka i Kultury Polskiej Dla Polonii i Cudzoziemców

Lietuvai yra skiriamos 3 vietos.

Kursų trukmė – 2017-07-10 – 2017-07-30.

Skiriamas finansavimas:

 • Padengiamas: kursų mokestis, apgyvendinimo (bendrabutyje) ir maitinimo išlaidos;

 • Finansavimas kelionės išlaidoms nėra skiriamas.

Detalesnę informaciją apie kursus rasite sekdami šią nuorodą: http://www.umcs.pl/en/summer-courses,8084.htm  

Kontaktiniai aukštosios mokyklos duomenys:

Ul. Weteranów 18

20-038 Lublin

Tel. (+48) 81 537 28 76

polonia@poczta.umcs.lublin.pl

2. Uniwersytet Warszawski Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”

  Lietuvai yra skiriamos 2 vietos.

  Kursų trukmė – 2017-08-01 – 2017-08-31.

Skiriamas finansavimas:

 • Padengiamas kursų mokestis, apgyvendinimo (bendrabutyje) ir maitinimo išlaidos;

 • Finansavimas kelionės išlaidoms nėra skiriamas.

Detalesnę informaciją apie kursus rasite sekdami šią nuorodą: http://polonicum.uw.edu.pl/en/polish-language-courses#Summer_Course 

Kontaktiniai aukštosios mokyklos duomenys:

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel. (22) 55 21 530/533

polonicum@uw.edu.pl

Reikalavimai kandidatams:

 • Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikos piliečiai arba Europos Sąjungos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje;

 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijų visų studijų sričių ir krypčių bei studijų formų studentai;

 • Paraiškas teikiantys studentai turi atitikti reikalavimus gerai besimokantiesiems:

  • Neturėti akademinių skolų;

  • Biomedicinos, fizinių, technologijos mokslų studijų sričių studento vidurkis turi būti ne žemesnis nei 7,0 balai;

  • Humanitarinių mokslų, socialinių mokslų ir menų studijų sričių studento vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,0 balai.

Konkursui pateikiami dokumentai:

 • Paraiška Švietimo mainų paramos fondui pildoma per paraiškų teikimo sistemą: https://apply.scholarships.lt/lt_LT/courses/course/281-kalbos-ir-kulturos-kursai

 • Fondo paraiškų teikimo sistemoje turi būti prisegti šie skenuoti dokumentai:

  • Aukštosios mokyklos Lenkijoje paraiškos forma, kuri yra pildoma anglų kalba:

  • Mokslo ir studijų institucijos pažyma apie studento statusą;

  • Mokslo ir studijų institucijos pažyma apie dabartinių studijų rezultatus.

 • Atkreiptinas dėmesys, kad užpildyta ir nuskenuota aukštosios mokyklos Lenkijoje paraiškos forma taip pat turi būti nusiųsta atitinkamai aukštajai mokyklai el. paštu nurodant, kad The course will be taken under the scholarship from the Ministry of Science and Higher Education of Poland.

Paraiškų teikimas ir konkurso eiga:

 • Paraiškos priimamos iki 2017 m. gegužės 7 d.;

 • Po paraiškų pateikimo yra vertinamas jų tinkamumas, vėliau – paraiškų kokybė. Netinkamos paraiškos yra atmetamos ir jų kokybė nevertinama;

 • Kandidatų paraiškos bus reitinguojamos pagal jų pagrįstumą ir kandidato motyvaciją; vertinimo rezultatus svarstys Tarptautinių studijų komisija (toliau – TSK). Esant dideliam konkursui kandidatai gali būti kviečiami pokalbiui;

 • Galutinį sprendimą dėl TSK rekomenduojamų Lietuvos kandidatų priims Lenkijos akademinio pripažinimo ir tarptautinių mainų biuras, apie kurį patvirtinti kandidatai bus informuojami gavus informaciją apie sprendimo priėmimą.

  Informacija ir konsultacijos el. paštu stipendijos@smpf.lt, projektų koordinatorė Eglė Grigonytė (8 5) 250 7368.

 

 

www.smpf.lt