INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS

Nuolatinės 1,5 metų studijos. Nuotoliniu būdu gali būti vykdoma iki 50 proc. programos.

Suteikiamas Informatikos magistro laipsnis

 

Priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos informatikos mokslų, matematikos mokslų arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės universitetines studijas.

Neturintiems atitinkamos krypties bakalauro laipsnio (ne mažiau kaip 30 kreditų informatikos ar informatikos inžinerijos studijų krypčių dalykų) papildomųjų studijų metu privaloma išlaikyti trūkstamus dalykus.

Papildomi balai*:

Baigusiems universitetines pagrindines informatikos mokslų studijas pridedamas 1 balas.

Turintiems informatikos mokslo krypties publikaciją recenzuojamame periodiniame mokslo leidinyje pridedamas 1 balas, o turintiems informatikos mokslo krypties publikaciją kitame mokslo leidinyjearba universitetų organizuojamų studentų mokslinių darbų konferencijų dalyviams, turintiems atitinkamą publikaciją, pridedama 0,5 balo.

papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą, būtina pateikti dokumentų kopijas

 

Papildomosios studijos stojantiems į magistrantūros studijų programą INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ VALDYMAS

Priimami asmenys, įgiję fizinių, technologijų ar socialinių mokslų studijų krypčių grupių universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba informatikos studijų krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ketinantys studijuoti Šiaulių universiteto Informacinių technologijų valdymo magistrantūroje. Šių iki vienerių metų (1–2 semestrai) studijų pabaigoje išduodama akademinė pažyma. Paskaitos vyks ciklais.

Studijų apimtis – iki  40 ECTS, priklausomai nuo pasiektų rezultatų.

Vieno kredito kaina – 25 Eur (86,32 Lt). Informacija teikiama tel. (8 41) 590 402; el. paštu all@mi.su.lt

 

Grįžti