MATEMATIKA

Nuolatinės 2 metų studijos

Suteikiamas Matematkos magistro laipsnis

 

 

Papildomosios studijos stojantiems į magistrantūros studijų programą MATEMATIKA

Priimami asmenys, turintys fizinių, technologijos ar socialinių mokslų bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį ir ketinantys studijuoti matematikos krypties magistrantūrojePriklausomai nuo turimo diplomo, studijų trukmė gali būti 1 metai, 30–60 ECTS kreditų. Studijuojama pagal individualų planą dviem būdais: 1) papildomuosius dalykus studijuojant iki stojimo į magistrantūros studijas; 2) jau įstojus į magistrantūros mokamas vietas – kaip intensyvios išlyginamosios studijos, magistrantūros dalykų studijos derinamos su išlyginamaisiais dalykais.

Priimami asmenys, įgiję universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ketinantys studijuoti matematikos magistrantūroje. Studijų apimtis – iki 30 kreditų, įvertinus pasiektus rezultatus.

Priimami  kolegijų absolventai, įgiję informatikos, inžinerijos ar fizinių mokslų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir  ketinantys studijuoti matematikos krypties magistrantūroje. Studijų apimtis – iki 60 kreditų, įvertinus pasiektus rezultatus.

Vieno kredito kaina – 25 Eur (86,32 Lt). Informacija teikiama tel. (8 41) 590 402; el. paštu all@mi.su.lt

 

 

Grįžti