MATEMATIKA

Nuolatinės 4 metų studijos

Suteikiamas Matematkos bakalauro arba Matematikos ir ekonomikos bakalauro, arba Matematikos ir informatikos bakalauro laipsnis

 

Sutrumpintosios studijos MATEMATIKA

Priimami asmenys, turintys fizinių, technologijos ar socialinių mokslų bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį. Priklausomai nuo turimo diplomo, nuolatinių studijų trukmė gali būti 1–2 metai, 60–120 ECTS kreditų (remiantis aukštojo mokslo diplomo priedėlio įrašais dalis studijų dalykų įskaitomi). Studijuojama pagal individualų planą, sudaromos sąlygos studijuoti nuotoliniu būdu.

Papildomosios studijos stojantiems į magistrantūros studijų programą MATEMATIKA

Priimami asmenys, turintys fizinių, technologijos ar socialinių mokslų bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį ir ketinantys studijuoti matematikos krypties magistrantūrojePriklausomai nuo turimo diplomo, studijų trukmė gali būti 1 metai, 30–60 ECTS kreditų. Studijuojama pagal individualų planą dviem būdais: 1) papildomuosius dalykus studijuojant iki stojimo į magistrantūros studijas; 2) jau įstojus į magistrantūros mokamas vietas – kaip intensyvios išlyginamosios studijos, magistrantūros dalykų studijos derinamos su išlyginamaisiais dalykais.

Priimami asmenys, įgiję universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir ketinantys studijuoti matematikos magistrantūroje. Studijų apimtis – iki 30 kreditų, įvertinus pasiektus rezultatus.

Priimami  kolegijų absolventai, įgiję informatikos, inžinerijos ar fizinių mokslų studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir  ketinantys studijuoti matematikos krypties magistrantūroje. Studijų apimtis – iki 60 kreditų, įvertinus pasiektus rezultatus.

Vieno kredito kaina – 25 Eur (86,32 Lt). Informacija teikiama tel. (8 41) 590 402; el. paštu all@mi.su.lt

 

Grįžti