Botanikos sodas yra viešosios įstaigos dalis, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, aplinkos apsaugos visuomenei naudingą veiklą. Botanikos sodo gaunamos pajamos iš paslaugų naudojamas tik šiems tikslams siekti, deja, jų nežtenka, todėl Jūsų parama yra labai reikšminga.

 

Skirti 1,2% pajamų mokesčio sumos nekainuoja!

Vadovaujantis LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai iki 1,2 proc. pajamų mokesčių sumos, sumokėtos per metus.

Jei nuspręstumėte skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio ŠU Botanikos sodui, Jums reikės užpildytą prašymo formą (forma FR0512, versija v4) iki 2020 m. liepos 1 d. pateikti vienu iš šių būdų:

 •  e. būdu atvykus į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, kur tai padaryti padės VMI darbuotojai,
 • užpildytus popierinius prašymus atsiųsti VMI paštu (adresu Neravų g. 8, LT-66257 Druskininkai) arba tiesiogiai įteikti VMI darbuotojui bet kuriame padalinyje.

 

Prašyme reikia nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

Šiaulių universiteto Botanikos sodui

 • Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 111951345
 • Mokesčio dalies paskirtis – ŠU Botanikos sodui
 • Ataskaitinis mokestinis laikotarpis – ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t. y. kalendoriniai metai, kuriais sumokėto pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti.

 

Prašymo formą FR0512 elektroniniam pildymui galima rasti internete, naršyklėje įvedę adresą https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Formu_sarasas.aspx

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos adresas: Vilniaus g. 265, K1, LT-76337 Šiauliai. Kitų apskričių VMI adresus galite rasti čia.

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos:
Telefonas: 8 41 592 400, 8 41 592 401
El. paštas: Siauliu.apskr@vmi.lt

Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

 

Jei norėtumėte suteikti neatlygintiną paramą perduodant pinigines lėšas, remdamiesi LR labdaros ir paramos įstatymo 9 str. 1 dalimi, galite jas pervesti į sąskaitą:

Šiaulių bankas

LT35 7180 0000 0012 0226

Paskirtyje įrašykite – "parama"

 

Jei nuspręstumėte skirti paramą medžiagomis ir priemonėmis. Botanikos sodo augalams ir ekspozicijoms palaikyti kasmet trūksta:

 • Natūralaus mulčo.
 • Įvairaus dydžio vazonų.
 • Medienos statiniams atnaujinti.
 • Malkinės medienos.
 • Trąšų ir mėšlo.
 • Skaldos, skaldelės.
 • Smėlio ir žvyro.
 • Akmenų, dolomito.
 • Tinklo nuo saulės.
 • Kitų priemonių ir medžiagų augalų priežiūrai. 

 

Savanoriaukite! 

 • Padėsite Botanikos sodui išlikti lankytojus džiuginančia erdve.
 • Išmoksite dauginti ir prižiūrėti įvairiausių formų ir poreikių augalus.
 • Bendradarbiausite su mokslininkais.
 • Bendrausite su lankytojais ir švenčių dalyviais juos priimdami.
 • Dirbsite su kitais savanoriais.
 • Rodydami iniciatyvą kursite ir tobulinsite Botanikos sodą.
 • Sutiksite bendraminčių.
 • Būsite mūsų bendruomenės dalimi.

 

Botanikos sodą remiate užsakydami jo teikiamas paslaugas ir pirkdami lankytojo bilietus.

 

Dėkojame, kad rūpinatės Botanikos sodu kartu !