STUDIJŲ TARPTAUTIŠKUMO KOMITETAS

Pirmininkė Diana Cibulskienė, laikinai einanti Mokslo ir meno prorektorės pareigas
Sekretorė
Beatričė Poškuvienė, Studijų ir tarptautinių programų tarnybos vyriausioji specialistė studijų tarptautiškumui
Nariai
Regina Karvelienė, Studijų ir tarptautinių programų  tarnybos direktorė
Edita Musneckienė, Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto vyriausioji specialistė praktiniam mokymui
Vita Juknevičienė, Regionų plėtros instituto docentė
Lina Miltenienė, Edukologijos instituto docentė
Domas Ročka, Muzikos pedagogikos specialybės II kurso studentas

Studijų tarptautiškumo komiteto nuostatai