Apie tinklą

Tarptautinis Tyrėjų kompetencijų tinklas (RENET) sukurtas 2015 m. pabaigoje. Jį inicijavo ir koordinuoja Šiaulių universitetas (Lietuva). Šiuo metu Tinklas jau jungia beveik 50 skirtingų institucijų atstovus iš 24 pasaulio valstybių (JAV, Taivano, Korėjos Respublikos, Naujosios Zelandijos, Indonezijos, Indijos, Nyderlandų, Austrijos, Italijos, Ispanijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Kroatijos, Rumunijos, Serbijos, Bulgarijos, Makedonijos, Turkijos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lietuvos).

Veikla

Tinklo tikslas – konsoliduoti institucijos ir partnerinių institucijų mokslininkų pajėgas, kurios padėtų plėtoti tyrėjų mokslines kompetencijas bei prisidėtų užtikrinant tyrėjų tarpdisciplininį / tarpinstitucinį bendradarbiavimą vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Jungtinės tinklo veiklos atlieka dvi pagrindines funkcijas:

1) Jungtinės tematinės tinklo diskusijos (seminarai, doktorantų seminarai, paskaitos, konferencijos, virtualūs forumai ir pan.) tradiciniu arba nuotoliniu būdu. Tinklo renginiai įrašomi ir publikuojami tinklo svetainėje;

2) Tyrėjų mobilumas ir kompetencijų mainai.

Informacija apie tinklo MTEP veiklas.

 2018_07_01_RENET_LT

Narystė

Dalyvavimas tinkle yra nemokamas. Tinklo nariais gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.

Informacija

Išsami informacija apie tinklą, narius, registraciją, veiklos planus, įvykusius ir artėjančius renginius pateikiama tinklo puslapyje http://renet.dist.su.lt/

Kontaktai

Doc. dr. Vita Juknevičienė, RENET Koordinacinio komiteto pirmininkė
El. p. competence.network@gmail.com, v.jukneviciene@gmail.com
Tel. +370 67779357