Katedroje rengiamos  disertacijos

Studentas Vadovas Tema Stojimo metai
Ina Poškuvienė prof. dr. Bronius Maskuliūnas Daugkartinio veiksmo raiška lietuvių senuosiuose raštuose 2012
Bernadeta Ramanauskienė doc. dr. Dalia Jakaitė Modernioji prancūzų drama ir Juozas Glinskis: mitologijos, religijos ir istorijos horizontai 2012
Gabrielė Jasiūnienė Doc. dr. Edmundas Antanas Rimša, VU ir Lietuvos istorijos institutas Žemaitijos bajorijos heraldika XV-XVII a. 2013
Rita Gudė prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė Šiuolaikinė lietuvių vaikų literatūra ir literatūrinė komunikacija 2013
Vyda Bajarūnienė prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė Meninė vaiko asmenybės ir vaikystės koncepcija Antono Čechovo prozoje (semiotinis aspektas) 2013
Kęstutis Dambrauskas prof. dr. Bronius Maskuliūnas XVI a. LDK reformatų lietuviški raštai: lyginamasis kalbos tyrimas 2013
Modesta Jurgaitytė doc. dr. Dalia Jakaitė Meilės fenomenologija šiuolaikinėje lietuvių poezijoje 2014
Irma Jurgaitytė doc. dr. Rūta Kazlauskaitė Šnekamosios kalbos aktualizacija spausdintiniuose reklamos komunikatuose 2015
Indrė Gailienė prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius Mentalinių reiškinių erdviniai parametrai lietuvių ir anglų kalbose 2016 
Justė Povilaitienė prof. dr. Dž. Maskuliūnienė Vaikų migracijos patirčių reprezentacija šiuolaikinėje lietuvių ir anglų paauglių literatūroje 2017 

  

Apgintos disertacijos

Vardas, pavardė Tema Darbo vadovas, institucija Mokslo kryptis Data  
Reda Šatūnienė Pankų subkultūra Lietuvoje: tapatybės bruožai

Doc. dr. Egidija Ramanauskaitė-Kiškina, Vytauto Didžiojo universitetas (jungtinė doktorantūra su Lietuvos istorijos institutu)

Etnologija (07H) 2008

Eglė Gerulaitienė

(Eglė Virgailaitė-Mečkauskaitė)

Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas aukštojo mokslo internacionalizacijos kontekste (magistrantūros studijų aspektas)

Doc. dr. Natalija Mažeikienė (VDU). ŠU doktorantūra

Socialiniai mokslai, edukologija (07S) 2011
Inesė Ratnikaitė Katalikiškas auklėjimas šeimynoje kaip socialinis pedagoginis fenomenas Prof. Juozas Uzdila (LEU). Disertacija parengta ir apginta Šiaulių universitete Socialiniai mokslai, edukologija (07S) 2011
Laura Prascevičiūtė

Valakų reformos paveldas: tyrimų ir apsaugos problemos

Doc. dr. Irena Vaišvilaitė, Vilniaus universitetas

Humanitariniai mokslai, istorija (05H)

2013

Edita Valiulienė

Temperatūros metaforos lietuvių ir anglų kalbose: turinys ir raiška

Vytauto Didžiojo universitetas

Humanitariniai mokslai, filologija (04 H)

2015 

Karolina Butkuvienė 

Paauglių kalbos vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą: verstinės literatūros paaugliams analizė

Vytauto Didžiojo universitetas

Humanitariniai mokslai, filologija (04 H)

2015 

Lolita Petrulionė

Kultūros elementų vertimas iš anglų į lietuvių ir rusų kalbas pagal Joanne Harris gurmaniškuosius romanus

Vytauto Didžiojo universitetas

Humanitariniai mokslai, filologija (04 H)

2015 

Nedas Jurgaitis

Krizės konceptas lietuvių ir vokiečių kalbose

-

Humanitariniai mokslai, filologija (04 H)

2016