Institucinis priėmimas

Institucinis priėmimas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – 2017 m. kovo 1 d. – gegužės 26 d., antrasis etapas – 2017 m. rugpjūčio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Institucinio priėmimo metu priimama tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Universitete studijuoti nuolatine ar ištęstine forma. Institucinis priėmimas vykdomas Komunikacijos ir rinkodaros tarnyboje (Vilniaus g. 88, Šiauliai). Antrojo institucinio priėmimo etapo metu priėmimą gali vykdyti ir fakultetai, institutas.

Pateikiant prašymą, privalu užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir brandos atestato mokomųjų dalykų įvertinimus.

Institucinio priėmimo metu pateikiami dokumentai *:

  1. asmens tapatybės kortelės arba paso kopija;
  2. brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  3. diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) kopijos;
  4. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
  5. dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
  6. dokumentai, išduoti kita nei lietuvių, anglų ar rusų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų nurodyta tvarka.

* Stojantysis pateikia originalius dokumentus, kurių kopijas daro atsakingas Priėmimo komisijos darbuotojas ir jas patvirtina. Stojantysis gali pateikti ir notaro patvirtintas kopijas.

 Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą.

Institucinio priėmimo registracijos mokestis (I pakopos studijų įmoka) – 40 eurų. Sąskaitos,į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai:gavėjas – Šiaulių universitetas, gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas, sąskaitos Nr. LT767180000000141119, banko kodas 71800, įmokos pavadinimas – registracijos mokestis (I pakopos studijų įmoka) – ŠU, įmokos kodas – 2567, mokėtojo kodas – asmens kodas.

Registracijos mokestį (I pakopos studijų įmoką) už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis arba juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leidžiama dalyvauti instituciniame konkurse studijų vietai užimti, o registracijos mokestis (I pakopos studijų įmoka) negrąžinamas.

Kontaktinis tel. (8 41) 595 755 
Faksas (8 41) 595 809
El. p. studijuok@su.lt 

Grįžti