Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto perkvalifikavimo, tęstinės, profesinės ir neformaliosios studijos

 

STUDIJŲ PROGRAMOS Apimtis Numatoma studijų pradžia Numatomas finansavimo šaltinis Kaina už metus
Profesinės studijos

Pedagogika* – priimami asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą ir ketinantys dirbti mokytojais.

Suteikiama pedagogo kvalifikacija, išduodamas studijų pažymėjimas.

60 kreditų.

Trukmė 1,5 metų

2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1967 
Neformaliojo švietimo studijos
Pedagoginės specializacijos ar mokomojo dalyko studijų moduliai, skirti asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją

 

PEDAGOGINĖS SPECIALIZACIJOS MODULIAI

 

Apimtis kreditais, trukmė Numatoma studijų pradžia Numatomas finansavimo šaltinis Kaina už metus
Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas
90 (1,5 metų) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938
Pradinio ugdymo pedagogika
60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938
Socialinė pedagogika
60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938 

 

MOKOMOJO DALYKO MODULIAI

 

Lietuvių kalbos pedagogika
60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938
Anglų kalbos pedagogika  60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938 

Ankstyvasis anglų kalbos ugdymas (anglų kalba pradinių klasių mokytojams)

60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938
Istorijos pedagogika 60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938
Matematikos pedagogika
60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1358 
Integruotų gamtos mokslų pedagogika
90 (1,5 metų) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938
Informacinių technologijų pedagogika 60 (1 metai) 2020-09-01 asmenų, įstaigų lėšos 1938 

Baigusiajam studijas išduodamas studijų pažymėjimas ir suteikiama teisė mokyti atitinkamą mokomąjį dalyką ar užsiimti specializuota pedagogine veikla.

*Konkursinis balas skaičiuojamas pagal formulę: K= 0,3A+0,2B+0,2C+0,3D; kur:*Asmenims, pateikusiems prašymą ir pristačiusiems dokumentus, Institute gavus valstybės finansavimą, organizuosime atranką atsižvelgiant į kriterijus.

A- bakalauro diplomo priedėlio visų egzaminų pažymių svertinis vidurkis;

B- mokyklos arba savivaldybės rekomendacija;

C- darbo stažas mokykloje;

D- motyvacinio pokalbio įvertinimas.

Pirmenybė esant vienodam konkursiniam balui: papildomus reikalavimus, nustato Instituto atrankos komisija.

Stojantieji pateikia:

• prašymą (galima užpildyti instituto internetinėje svetainėje www.priemimas.tsi.su.lt arba rašomas vietoje),
• rekomendaciją iš darbovietės (pretenduojantiems į  Pedagogikos studijas),
• mokslo baigimo diplomą (-us) bei jo (-ų) priedėlį (-ius) ar priedą (-us) (originalus ir kopijas),
• akademinę pažymą iš aukštosios mokyklos, jei diplomo priede nėra išskirtos valandos ir kreditai,
• dokumento, įrodančio pavardės keitimą, jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde (originalą ir kopiją),
• 1 foto nuotrauką (3x4),
• Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (originalą ir kopiją),
• stojamosios studijų įmokos kvitą.

Nuskenuotus dokumentus siųsti el. paštu priemimas@tsi.su.lt

Stojamoji studijų įmoka mokama atvykus į pirmąją studijų sesiją.

Studijos yra mokamos.

Dokumentai priimami darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13 val.) šiuo adresu: 115 kab., Vytauto g. 84, Šiauliai.  

Informacija apie priėmimą teikiama: el. p.: priemimas@tsi.su.lt, tel.: (8 41) 59 58 50.