Baranovi 2

Baranovi 2
Vykdant bendradarbiavimo sutartį su Baltarusijos Baranovičių valstybiniu universitetu (BarGU) Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto mokslininkų būrys spalio 21–23 dienomis dalyvavo IV tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „XXI a. specialistas: pedagoginė-psichologinė kultūra ir profesinė kompetencija“ („Специалист 21 века: психолого-педагогическая культура и профессиональная компетентность“).

Konferencijos plenariniuose posėdžiuose pranešimus skaitė SGNSF doc. dr. D. Alifanovienė ir doc. dr. A. Vaitkevičienė. Kitų šiauliečių mokslininkų pranešimai buvo pristatyti konferencijos sekcijose ir diskusijose.

Plenariniame posėdyje iš viso buvo išklausyti 5 moksliniai pranešimai apie švietimo padėtį Baltarusijoje, Rusijoje ir Lietuvoje. Darbo sekcijose metu pristatyti moksliniai pranešimai ir surengta diskusija su universiteto studentija bei BarGU Pedagogikos ir psichologijos fakulteto kolegomis. Baranovi 1

Baranovi 1

Vizito metu Šiaulių universiteto delegaciją priėmė Baranovičių universiteto rektorius prof. Vassily Kochurko (http://www.barsu.by/en/). Rektorius papasakojo apie universitetą, fakultetus, studentų veiklą ir kt.Baranovi21

Baranovi21

Baranovičių universitete neformalioje aplinkoje buvo pristatytos Šiaulių universiteto studijų programos, SGNSF mokslininkų sukaupta neįgaliųjų profesinės reabilitacijos, specialiosios edukacijos specialistų rengimo patirtis. Šiaulių universiteto mokslininkų patirtis, tikėtina, sudarys prielaidas moksliniu požiūriu Baltarusijai priartėti prie Europos Sąjungos socialinės ir švietimo politikos formuojamų standartų, įgalins Basltarusijos kolegas stengtis panaudoti gerąją patirtį, siekiant išryškinti sėkmės atvejus moksle bei praktikoje.

Baranovi 4

Baranovi 4
Vizito Baranovičiuose metu Šiaulių universiteto SGNSF dekanato atstovai ir BarGU prorektorė doc. Alla Nikishova aptarė tolesnio bendradarbiavimo, studentų ir dėstytojų mainų, mokslinių publikacijų rengimo ir kitus klausimus.

Svečiai iš Lietuvos buvo pakviesti į Baranovičių valstybinio universiteto studentų organizuotą renginį „Talentų vakaras“ ir į Baranovičių valstybinio universiteto rektoriaus priėmimą.

Informacija apie konferenciją rusų kalba: http://www.barsu.by/news/index.php?cont=long&year=2015&today=28&month=10&id_news=2596

Ankstesnio vizito į Baranovičių valstybinį universitetą aprašymas: http://old.su.lt/siauliu-universiteto-naujienos/507-oficialios-inios/15064-iauli-universiteto-delegacija-viejo-baranovii-universitete

Vizito darbo grupės vardu informaciją parengė lekt. Egidijus Elijošius
SGNSF nuotraukos
Grįžti