Šiaulių universiteto kapelionas Arūnas Jankauskis 

Kapelionas

Kapelionas
Šiaulių vyskupo E. Bartulio Šiaulių universiteto kapelionu paskirtas 2014 m. liepos 9 d. 

P. Višinskio g. 25 (124 kab.).
El. p.  kapelionas@cr.su.lt
Tel. 861020218

Kapelionu yra laikomas kunigas, kuriam iš dalies pastoviam laikui pavedama kurios nors bendruomenės arba ypatingos tikinčiųjų grupės sielovada, kurią jis atlieka pagal visuotines ir dalines Bažnyčios teisės normas.

Tikslas – rūpintis Universiteto bendruomenės dvasiniais poreikiais, sudaryti sąlygas studentams, dėstytojams ir vadovybei akademinėje aplinkoje atrasti, išsaugoti ir ugdyti krikščionišką tikėjimą.

Universiteto kapelionas rūpinasi:

  • Studijuojančio jaunimo, dėstytojų ir kitų universiteto darbuotojų dvasiniu palydėjimu;
  • Universiteto krikšcioniškos bendruomenės stiprinimu;
  • Krikščioniškosios žinios ir pasaulėžiūros supratimo puoselėjimu įvairiose mokslo srityse.


Universiteto kapelionas organizuoja:

  • Paskaitas–diskusijas aktualiais dvasiniais ir religiniais klausimais;
  • Piligrimines keliones, rekolekcijas.


Dėl dvasinių pokalbių ir asmeninių susitikimų drąsiai skambinkite aukščiau nurodytu  telefonu ar rašykite el. laišką.