Mat

Mat
Spalio 2 d. Šiaulių universiteto bibliotekos konferencijų salėje vyko buvusių ilgamečių Universiteto dėstytojų doc. Alberto Bakščio 90-ies metų ir doc. Rimvydo Lukoševičiaus 80-ies metų jubiliejų šventė. Renginį organizavo Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto bendruomenė. Buvusiems dėstytojams buvo įteiktos LR švietimo ir mokslo ministerijos padėkos už matematikos sklaidą visuomenėje ir ilgametį pedagoginį ir mokslinį darbą.

Gražaus amžiaus sulaukusių ilgamečių Šiaulių universiteto docentų garbei skirtą šventę pradėjo Muzikos pedagogikos katedros studentai Juozas Janužas ir Sigutė Vaičiulytė. Poeto Just. Marcinkevičiaus posmais į jubiliatus prabilusi šventės vedėja docentė dr. Sigita Turskienė pasidžiaugė, kad institute yra tęsiama graži tradicija pagerbti savo kolegas reikšmingų sukakčių proga.

S. Turskienė pirmiausia trumpai priminė jubiliatų gyvenimo faktus, teigdama, kad abu ilgamečiai dėstytojai paliko ryškų pėdsaką Universiteto istorijoje. A. Bakštys yra Lietuvoje žinomas įvairių vadovėlių autorius, statistikos ir tikimybių teorijos, finansų ekonomikos specialistas. Docentas ilgą laiką buvo fakulteto dekanas. R. Lukoševičius – Šiaulių universiteto klubo „Emeritus" narys, buvęs Matematikos katedros vedėjas, irgi turi ilgą darbo patirtį – 44 metus. Abu solenizantai reikšmingai prisidėjo prie Universiteto tobulėjimo, plėtros ir raidos.

Paprašytas pasakyti kalbą, docentas A. Bakštys gražiai palygino žmogaus gyvenimą su gijų pyne, kurioje viena gija visada yra ryškesnė. Gerbiamo docento, anot jo paties, svarbiausia gyvenimo gija buvo darbas. Darbui matematikas atidavė beveik 50 metų, kartu su kitais išleido ne vieną vadovėlį. Didelę pedagoginio darbo patirtį turintis A. Bakštys yra įsitikinęs, kad žinios atsiranda kartojant dalyko medžiagą, o ne naudojant įmantrias žinių perteikimo metodikas ir priemones.

Docentas R. Lukoševičius pradėjo nuo faktų. Jubiliatas suskaičiavo, kad per visus darbo Universitete metus paskaitas skaitė 4000–5000 studentų. Nemažai jų tapo gerais specialistais, kai kurie dirba kitų aukštųjų mokyklų dėstytojais. Energijos ir gyvybingumo nestokojantis R. Lukoševičius gyvenimo kokybę gerino žaisdamas tenisą ir vadovaudamasis filosofo A. Šopenhauerio mintimi: gyvenk neieškodamas prasmės, gyvenk dabar. Ši nuostata jam padeda džiaugtis gyvenimu ir būnant pensijoje. Baigdamas savo kalbą R. Lukoševičius palinkėjo, kad kolegų gyvenimai būtų lyg storos knygos, sudarytos iš daug lapų su reikšmingais įrašais.

Jubiliatus pasveikino Informatikos, matematikos ir e. studijų instituto direktorius prof. dr. Darius Šiaučiūnas, kuris perdavė ir Šiaulių universiteto rektoriaus prof. dr. Donato Jurgaičio sveikinimus. Buvusiems dėstytojams buvo įteiktos LR švietimo ir mokslo ministerijos padėkos už matematikos sklaidą visuomenėje ir ilgametį pedagoginį ir mokslinį darbą.

Sveikatos ir dar ilgų gyvenimo metų taip pat palinkėjo buvę kolegos, Matematikos katedros ir Programų sistemų katedros kolektyvai, Technologijos ir gamtos mokslų fakulteto dekanas dr. Nerijus Ramanauskas, Šiaulių miesto matematikų bendruomenės atstovės.

Kristinos Šidlauskaitės,
lietuvių filologijos ir komunikacijos studijų programos studentės inf.
Zenono Ripinskio nuotr.

Matematikai 5
Matematikai 5
Matematikai 3
Matematikai 3
Matematikai 4
Matematikai 4
Matem 3
Matem 3
Grįžti