SUG 2

SUG 2
Rugsėjo 24 dieną Šiaulių universiteto Baltojoje salėje vyko iškilminga Šiaulių universiteto gimnazijos pirmokų (devintokų) imatrikuliacija. Gimnazistus pasveikino mokyklos direktorius Juvitas Giniotis ir Mokinių seimo prezidentė IIIA klasės mokinė Ieva Lapinskaitė, taip pat Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis bei Studentų atstovybės alumnė Stasė Vyčiūtė.

13-ąją Šiaulių universiteto gimnazijos pirmokų, kurių šiemet yra 90, imatrikuliacijos šventę pradėjo Gimnazijos mokinių mišrus choras „Poco“, vadovaujamas muzikos mokytojos metodininkės ir Šiaulių universiteto alumnės Rasos Stoškuvienės. Nutilus dainos akordams, renginio vedėjai žodį tarti pakvietė Gimnazijos direktorių Juvitą Giniotį. Direktorius palinkėjo gimnazistams ne tik gerai mokytis, bet ir būti dorais žmonėmis, gerbti savo Gimnazijos tradicijas ir laikytis duotos priesaikos, o ateityje tapti tikrais inteligentais ir savo miesto patriotais. Gimnazijos mokinių seimo prezidentė Ieva Lapinskaitė kvietė pirmokus į mokslą žiūrėti pragmatiškai: „Daryti kuo daugiau, dalyvauti visur, kur tik kviečia, pasiimti viską, ką siūlo Gimnazija“.

Šiaulių universiteto rektorius D. Jurgaitis ragino mokinius „tikėti savimi, būti ambicingais gimnazistais, o vėliau – ambicingais studentais, siekiančiais universitetinio išsilavinimo“. Rektorius priminė mokiniams, kad Universitetas visada yra atviras įvairioms iniciatyvoms, pakvietė mokinius dažniau lankytis Universiteto renginiuose. Universiteto studentų atstovybės alumnė, vyresnioji specialistė rinkodarai Stasė Vyčiūtė, pasveikinusi imatrikuliacijos dalyvius, surengė trumpą konkursą. Teisingai atsakiusieji į klausimus gavo dovanų firminę Universiteto kuprinę.

Prisistačius trijų devintų klasių atstovams, visi atsistojo pasirengę svarbiausiam momentui – Šiaulių universiteto gimnazijos mokinio priesaikai. Išklausę visus priesaikos punktus, gimnazistai pasižadėjo būti verti gimnazisto vardo.

Imatrikuliacijos šventės pabaigoje visi draugiškai sugiedojo Gimnazijos himną ir nusipaveikslavo gražiai šventei atminti.   

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Audriaus Paulausko nuotr.
SUG 1
SUG 1
SUG 3
SUG 3
SUG 4
SUG 4
SUG 5
SUG 5
SUG 6
SUG 6
SUG 7
SUG 7
SUG 8
SUG 8
SUG 9
SUG 9
SUG 10
SUG 10
SUG 11
SUG 11
 
Grįžti