tekstu skaitymai 2015 092

Jurgita Jasponytė - tekstu skaitymai 2015 092
Rugsėjo 17 d. Humanitarinio fakulteto Literatūros istorijos ir teorijos katedra organizavo CXXI tradicinius „Tekstų skaitymus". Šįkart juose dalyvavo Zigmo Gėlės premijos laureatė poetė Jurgita Jasponytė.

Pristačiusi poetę, profesorė Džiuljeta Maskuliūnienė paprašė jos papasakoti apie kūrybinį gyvenimą, autoritetus, paaiškinti, kas tokiais pragmatiškais laikais verčia kurti. „Iš kur ateina tekstas, aš nežinau. Nerašau sąmoningai, tai nesąmoningai ateina. Tai mažiau apčiuopiami dalykai", – sakė Jurgita Jasponytė. Poetė mano, kad autoritetais nebūtinai reikia laikyti vyresniosios kartos autorius. Štai ji tikrai geru poetu laiko Donatą Petrošių, kuris ragino, skatino ją kurti, leisti knygą. „Į knygą sudėjau viską, ko nebėra, ko man gaila. Poeziją gali skaityti visaip: ir žinodamas kontekstą, ir nežinodamas. Tai nesugadina", – dalijosi patirtimi poetė. Jos kūryboje sustingsta laikas, įamžinami daiktai, tikrovė, atsigręžiama į dalykus, sukeliančius malonius prisiminimus.

Pabendravusi jaukioje aplinkoje, paskaičiusi savo kūrybos eilėraščių, Jurgita Jasponytė dar žadėjo svajingai pavaikštinėti saulėtomis, bet jau rudenėjančiomis Šiaulių miesto gatvėmis.

Literatūros istorijos ir teorijos katedros inf. ir nuotr.

tekstu skaitymai 2015 091

tekstu skaitymai 2015 091

 

Grįžti