Kongresas su kolegėmis iš Latvijos

Kongresas su kolegėmis iš Latvijos

 

Rugsėjo 14–18 d. Šiaulių universiteto profesorė Genovaitė Kačiuškienė ir docentė Regina Kvašytė dalyvavo Šiaurės Kipro Turkų Respublikos Rytų Viduržemio jūros universitete (Eastern Mediterranean University – EMU) vykusiame VIII tarptautiniame dialektologų ir geolingvistų draugijos (SIDG) kongrese. 2012 metais išrinkta į SIDG Vykdomąjį komitetą (Executive Committee) R. Kvašytė perrinkta atstovauti Lietuvai, o G. Kačiuškienė šiemet tapo Kandidatų skyrimo komiteto (Nominating Committee) nare.

Kongreso plenarinio posėdžio metu buvo pristatyta EMU ir Edukologijos fakulteto, kurio Turkų kalbos mokymo katedra rūpinosi organizaciniais reikalais, veikla. Dalyvius iš beveik 20 šalių pasveikino ir priėmė EMU rektorius.

Šios tarptautinės organizacijos, kurios narės daug metų yra ir abi Šiaulių universiteto mokslininkės, kongresai rengiami kas 3 metus vis kitoje pasaulio šalyje. SIDG kongresų metu vyksta ataskaitiniai susirinkimai, renkama SIDG vadovybė kitai 3-ų metų kadencijai. R. Kvašytė seniau buvo šio kongreso patariamojo komiteto (Advisory Board) narė.

2018 m. SIDG IX kongresas vyks Lietuvoje ir jį kartu rengs kelios mokslo institucijos: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas ir Šiaulių universitetas.

Reginos Kvašytės inf. ir nuotr.
 
 
Kongresas doc. R.Kvašytė
doc. R.Kvašytė - Kongresas doc. R.Kvašytė
Kongresas prof. G. Kačiuškienė
prof. G. Kačiuškienė - Kongresas prof. G. Kačiuškienė
Kongresas Lietuvos ir Latvijos atstovės
Lietuvos ir Latvijos atstovės - Kongresas Lietuvos ir Latvijos atstovės
Kongresas Su SIDG prezidente centre ir šio kongreso organizatoriumi
R.Kvašytė su SIDG prezidente (centre) ir šio kongreso organizatoriumi - Kongresas Su SIDG prezidente centre ir šio kongreso organizatoriumi
 
Kongresas Kipre rektoriaus sveikinimas
Kipre: rektoriaus sveikinimas - Kongresas Kipre rektoriaus sveikinimas
 
 
 
Grįžti