Doktorantura

Doktorantura
Lietuvos mokslo taryba, atlikusi išorinį Šiaulių universitete vykdomos jungtinės mokslo doktorantūros (filologijos krypties) vertinimą, pateikė galutinę išvadą: doktorantūrą leidžiama tęsti.

2015 metais Lietuvos mokslo tarybos ekspertai atliko 2011–2014 metų laikotarpio filologijos krypties vykdomų doktorantūros studijų išorinį vertinimą. Išnagrinėjusi pateiktus dokumentus (doktorantūros reglamentą, komiteto posėdžių protokolus, institucijų vadovų įsakymus ir kt.), ekspertų komisija pateikė teigiamas išvadas: doktorantūros organizavimas atitinka Mokslo doktorantūros reglamento nuostatas, todėl doktorantūros vykdymas gali būti tęsiamas.

Rimtų pastabų dėl doktorantūros studijų vykdymo ekspertai nepateikė. Jie rekomendavo atkreipti dėmesį į publikavimo etikos dalykus rengiant doktorantų publikacijas. Ekspertų manymu, „neetiška vadovams į savo publikacijų sąrašą įtraukti su doktorantu parengtus straipsnius, juolab spausdintus tokiuose leidiniuose kaip „Jaunųjų mokslininkų darbai". Etiniai bendraautorystės momentai, kaip teigia ekspertai, nėra apibrėžti jokiuose dokumentuose, nors reikėtų. Taip pat rekomenduotina subalansuoti Komiteto sudėtį filologijos mokslo šakų požiūriu – šiuo metu yra per didelė filologų kalbininkų (8) ir filologų literatūrologų (4) disproporcija.

Šiuo metu filologijos krypties doktorantūroje studijuoja 8 studentai. 2011 m. birželio 8 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Šiaulių universitetui suteiktos teisės vykdyti kartu su kitomis institucijomis doktorantūros studijas keturiose mokslo kryptyse: filologijos, vadybos, ekonomikos, edukologijos. Filologijos mokslo krypties doktorantūra Šiaulių universitete vykdoma kartu su Vytauto Didžiojo, Klaipėdos universitetais ir Lietuvių kalbos institutu. 

Parengta pagal Mokslo ir meno tarnybos pateiktą inf.
Z. Ripinskio nuotr.

Grįžti