diskusija 2

diskusija 2
Rugsėjo 16 dieną Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis pakvietė Universiteto bendruomenę susipažinti su Universiteto situacija studijų, mokslo ir turto valdymo srityse bei diskutuoti apie tolimesnę veiklą.

Bendruomenės nariams Rektorius dar kartą priminė 2015 m. priėmimo į Šiaulių universitetą rezultatus ir su jais susijusius planuojamus pokyčius, pristatė jungimosi į universitetų (VDU, ŠU, KU, LEU) klasterį projektą ir Universitete numatomus struktūrinius pokyčius, aptarė mokslininkų bendradarbiavimo su verslu situaciją bei realias galimybes, turto valdymo ir pastatų renovavimo problemas, atsakė į darbuotojų klausimus.

Šiaulių universiteto dabartinę padėtį Rektorius pavadino sudėtinga, tačiau kontroliuojama. Fakultetų, tarnybų laukiantys pokyčiai, anot Rektoriaus, yra neišvengiami, būtini siekiant išlikti ir išsaugoti Universiteto vardą. „Restruktūrizacija turi būti atlikta protingai, – sakė rektorius D. Jurgaitis. – Akivaizdu, kad visų išsikeltų tikslų pasiekti nepavyks, bet mes turime stengtis ir atrasti savo nišą, būti saviti ir dėl to patrauklūs stojantiesiems."

Šį pusmetį vieni svarbiausių darbų, anot Rektoriaus, yra glaudinimosi plano patvirtinimas ir dokumentų, reikalingų būsimai institucinei akreditacijai atlikti, parengimas iki metų pabaigos. Nuo mūsų pateiktus duomenis analizuosiančių ekspertų išvadų priklausys tolimesnė Universiteto sėkmė.

Išsamiau apie Universitete vykstančius pokyčius Rektorius pažadėjo informuoti spalio mėnesio pradžioje vyksiančiame Šiaulių universiteto tarybos posėdyje. Rektorius taip pat įsipareigojo dažniau rengti susitikimus su Universiteto bendruomene ir aptarti vykstančius procesus.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
A. Paulausko nuotr.

diskusija 3
diskusija 3
diskusija 6
diskusija 6
Grįžti